MOKSLASplius.lt

Lietuvos jubiliejams – JAV pašto ženklai

 Lietuvos vardo istorijoje paminėjimo tūkstantmečio metais svarbu ir aktualu visa, kas garsina mūsų šalies vardą bet kuriame pasaulio kampelyje. Ypatingo paminėjimo nusipelno JAV lietuvių filatelistų draugijos „Lietuva“ iniciatyva leisti pašto ženklus lietuvybės tematika. Šiame straipsnelyje draugijos vicepirmininkė Violeta Rutkauskienė trumpai pasakoja apie nuveiktus darbus.

Neseniai JAV paštas įdiegė naujovę – suteikė galimybę patiems asmeniškai pasigaminti norimą pašto ženklą. Šia galimybe pernai pasinaudojo ir JAV lietuviai bei kelios jų organizacijos, nedideliu tiražu išleidę daugybę įdomių ženklų lietuviška tematika. Tokie pirmieji lietuviški ženklai po JAV pašto „skėčiu“ pasirodė jau 2008 m. pavasarį Čikagoje. Šios gražios iniciatyvos autoriai – lietuvių filatelijos draugija Lietuva, gyvuojanti ir veikianti JAV nuo 1946 metų. Šią idėją pasiūlė draugijos narys fotografas Saulius Sasnauskas. Rengiantis filatelijos jubiliejinei LITHPEX XXX parodai ir įamžinant draugijos 60-ties metų veiklos jubiliejų, kaip tik buvo pasiūlyta pasinaudoti tokia JAV pašto suteikta proga ir išleisti kelis lietuviškus proginius ženklus per JAV paštą. 

Pernai balandžio 25–27 d. pirmą kartą lietuvių filatelijos istorijoje buvo išleisti trys skirtingi JAV pašto ženklai lietuviškąja tematika. Taip pat ta tema buvo atspausdinti ir proginiai vokai bei paruošti specialūs pirmosios dienos antspaudai. Šiuo istoriniu įvykiu draugijos nariai stengėsi atspindėti ir įamžinti Lietuvos ir pačios filatelistų draugijos svarbias sukaktis bei jubiliejus. Taip jau 2008 m. balandžio pabaigoje po pasaulį pasklido pirmieji trys 41 ct vertės lietuviški JAV pašto ženklai. Balandžio 25 d. pasirodė pašto ženklas, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui ir pirmajam krikštui Lietuvoje paminėti. Pašto ženkle vaizduojama Kauno Pažaislio bažnyčioje esanti XVII a. Mykolo Arkangelo Palloni (Michael Arcangelo Palloni) freska Karaliaus Netimero krikštas, fiksuojanti 1009 m. svarbų mūsų istorijos įvykį, dėl kurio Europos rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Tekstus ant vokų ir ant pašto ženklų sudarė šių eilučių autorė ir JonasVariakojis. Maketavimo darbus kompiuteriu atliko Liudas Volodka (a. a. 2008 m.). Pažaislio originalios freskos nuotrauką parūpino Nerijus Smerauskas, o nuotrauką Pažaislyje padarė Juozas Kamenskas.

Jubiliejiniai draugijos „Lietuva“ JAV pašto ženklai įteikti Čikagoje apsilankiusiam vyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui (dešinėje); greta jo JAV lietuvių filatelistų draugijos vicepirmininkė Violeta Rutkauskienė, pirmininkas Jonas Variakojis ir teologas Nerijus ŠmerauskasBalandžio 26 d. pasirodė antrasis JAV ženklas, skirtas pačios lietuvių filatelijos draugijos Lietuva 60 metų veiklai įamžinti. Jis buvo paruoštas pagal dailininko A. Šakalio sukurtą piešinį. Balandžio 27 d. buvo išleistas trečiasis JAV ženklas, skirtas Šiluvos Mergelės Marijos 400 metų apsireiškimo Lietuvoje sukakčiai paminėti. Visi trys vokai išleisti 41 ir 42 ct vertės, galioja siunčiant korespondenciją Amerikoje, taip pat ir visame pasaulyje. Naujai išleistieji pašto ženklai sudomino ne tik vietinius ir Lietuvos ženklų rinkėjus, bet ir platesnius visuomenės sluoksnius pasaulyje. Ženklai buvo išpirkti akimirksniu. Teko pakartoti jų leidimą papildant ir nauju 93 ct vertės JAV pašto nominalu, tinkančiu apmokėti laiško persiuntimą visame pasaulyje.

Gražiais darbais pasižymėjo ir atskiri filatelistų draugijos nariai. 2008 m. vasarą pasitinkant legendinių Lietuvos lakūnų Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 75-ąsias metines, draugijos narys dr. Arūnas Banionis iš Vašingtono valstijos ėmėsi iniciatyvos ir savo lėšomis išleido 3 skirtingus tai progai skirtus 42 ct vertės JAV pašto ženklus. Galimybe išleisti pašto ženklą pasinaudojo ir Lietuvos Valdovų rūmų atstatymo JAV paramos komitetas. Buvo išleisti 42 ir 93 ct vertės nominalo nauji JAV pašto ženklai atstatomiems Valdovų rūmams įamžinti. Valdovų rūmams pašto ženklo projektą sukūrė Valdovų rūmų fondo valdybos narys Edmundas Kulikauskas. Prie Valdovų rūmų įamžinimo prisidėjo ir Vydūno fondas. Jis išleido gražius JAV pašto ženklus su Vydūno portretu bei pačios draugijos simbolika.

Pastaruoju metu, atrodo, atsirado ir daugiau patriotiškai nusiteikusių pašto ženklų mylėtojų, kurie savarankiškai savo asmeninėmis lėšomis imasi leisti JAV pašto ženklus lietuviškąja tematika. Jų iniciatyva jau yra išleisti JAV pašto ženklai, kuriuose įamžinta Vilniaus katedra, Lietuvos trispalvė vėliava. Neseniai du skirtingi JAV pašto ženklai išėjo su žymaus Lietuvos dailininko ir istorinių vokų kūrėjo A. Šakalio portretu. Tikėtina, kad ateityje, pasinaudojant tokia JAV pašto naujove, bus išleista ir daugiau amerikietiškų pašto ženklų lietuviškąja tematika.

Labai smagu, kad prie šio projekto žmonės prisidėjo savanoriškai ir geranoriškai. Šiluvos ir Lietuvos tūkstantmečio išleistieji pašto ženklai bei vokai, pašventinti Ilinojaus valstijos katalikų kardinolo George Francis, pasklido po pasaulį nešdami gerą žinią apie Lietuvą.


Violeta Rutkauskienė,

JAV lietuvių filatelistų draugijos „Lietuva“ vicepirmininkėNuotraukoje: 

 

Jubiliejiniai draugijos „Lietuva“ JAV pašto ženklai įteikti Čikagoje apsilankiusiam vyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui (dešinėje); greta jo JAV lietuvių filatelistų draugijos vicepirmininkė Violeta Rutkauskienė, pirmininkas Jonas Variakojis ir teologas Nerijus Šmerauskas