MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2009/03/12

Lenkijoje įteikti medaliai Sąjūdžio 20-mečiui paminėti

Lietuvos ambasadoje Lenkijoje kovo 5 d. ambasadorius Egidijus Meilūnas Lenkijos atstovams, rėmusiems Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, Sąjūdžio veiklą, prisidėjusiems prie Lietuvos ir Lenkijos santykių plėtros, įteikė Lietuvos Seimo atminimo medalius, skirtus Sąjūdžio 20-mečiui.

Medaliai įteikti buvusiai aktyviai Lenkijos opozicijos veikėjai Barbarai Rorzyckai, buvusiam premjero patarėjui, Pagalbos lenkams Rytuose fondo vadovui Jerzy Marekui Nowakowski, skulptoriui Stefanui Wierzbicki ir pirmajam Lenkijos diplomatinės atstovybės Lietuvoje vadovui, dabartiniam Lenkijos užsienio reikalų ministerijos departamento direktoriaus pavaduotojui Mariuszui Maszkiewicziui.

Ambasadorius E. Meilūnas sakė, kad 2009 m. Lenkija minės komunizmo žlugimo šioje šalyje 20-metį, o Lietuvoje 2008 m. minėtas Sąjūdžio įkūrimo 20-metis. Šios sukaktys yra gera proga pagerbti žmones, kurie aktyviai dalyvavo kuriant laisvės istoriją.

J. M. Nowakowski, dėkodamas už šį apdovanojimą, sakė, kad taip pat turime prisiminti ir tuos bendražygius, kurių tarp mūsų nebėra, pavyzdžiui, Solidarumo veikėją Mareką Karpą, kuris daug prisidėjo, kad būtų užmegzti pirmieji abiejų šalių ryšiai. Jis pažymėjo, kad ir ateityje sieks kartu su bendraminčiais stiprinti abiejų šalių santykius.


URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamento informacija LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS

skelbia


VIEŠĄ KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI


Pagrindiniai reikalavimai pretendentams:


Konkurse gali dalyvauti ne vyresni, kaip 65 metų mokslininkai, turintys technologijos, fizinių ar socialinių mokslų daktaro arba habilituoto daktaro mokslo laipsnį, ne mažesnį kaip 10 metų mokslinio darbo stažą, gerai susipažinę su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokslo institutų veiklą, sugebantys spręsti jų veiklos organizavimo, finansavimo, darbo teisinių santykių klausimus, mokantys valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti mokslo instituto veiklą, turintys vadybinės patirties.


Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:


1) prašymą Lietuvos energetikos instituto Tarybos vardu leisti dalyvauti konkurse;
2) asmens tapatybės dokumentą ir jo kopiją;
3) mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
4) trumpą gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
5) Lietuvos energetikos instituto mokslinių tyrimų ir mokslo taikomosios veiklos plėtros koncepciją ir strategiją;
6) svarbiausių mokslo publikacijų per pastaruosius 10 metų sąrašą;
7) kitus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją (pretendento nuožiūra).


Dokumentus pateikti iki 2009 m. balandžio 2 d. Lietuvos energetikos instituto Personalo skyriaus viršininkei asmeniškai, arba siųsti registruotu laišku adresu: personalo skyriaus viršininkei, Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas.


Informacija tel. (8 37) 401 815, el. p. svetlana@mail.lei.lt


Lietuvos energetikos instituto Tarybos pirmininkas


 

BIOCHEMIJOS INSTITUTAS

skelbia konkursą Instituto direktoriaus pareigoms užimti


Konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 65 metų amžiaus mokslininkai.


Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:


1) prašymą dalyvauti konkurse;
2) asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą;
3) mokslo laipsnį ir vardą liudijančius dokumentus;
4) trumpą gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
5) paskutiniųjų 10-ties metų mokslinių darbų sąrašą.

Pretendentai Tarybos posėdyje pristato Instituto veiklos planą.

Dokumentai priimami iki 2009 m. balandžio 9 d. adresu: Biochemijos institutas (203 kab.), Mokslininkų g. 12, LT-08662 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 5) 272 9144.


Instituto Tarybos pirmininkas