MOKSLASplius.lt

Mokslininkės tarptautinėje moterų organizacijoje

„Zonta International“ Vilniaus klubo renginyje „Globalizacijos iššūkis: Lietuvos identiteto sklaida“ (2007 m. balandžio mėn.)Tarptautinė moterų profesionalių ir vadovių organizacija Zonta international dar 1919 m. įkurta JAV. Ji pasaulyje turi per 33 tūkst. narių, o savo klubus įkūrusi daugelyje šalių. Jos būstinė yra Čikagoje. Lietuvoje pirmas klubas įkurtas Vilniuje 1994 m. Greitai klubai įsikūrė Alytuje, Marijampolėje, Kaune, Klaipėdoje ir kitur. Apie įvairius renginius, kuriuose bendradarbiavo arba juos rengė ši organizacija, šiek tiek rašyta, tačiau beveik nepasakyta, kokie jos tikslai, kaip ji organizuoja savo veiklą. Tam skirtas šis straipsnelis.

Organizacijos tikslas – įgyvendinti projektus, kurie padėtų stiprinti moterų statusą visuomenėje, skatintų jų veiklą, savarankiškumą. Kad tai aktualu, užtenka kelių pavyzdžių: JAV moteris niekada nebuvo išrinkta prezidente, absoliuti dauguma senatorių, kongreso narių – vyrai. Lietuvoje, žinoma, yra tas pats. Tik privačiame versle dažniau pamatysime moterį, nes ten nėra „dėdžių“, kurie skiria vadovus, jais žmonės tampa dėl savo gebėjimų.

Vilniaus klube dalyvauja tokios gerai žinomos asmenybės, kaip prof. Evalda Jakaitienė, doc. Regina Mikėnienė, dr. Ina Dagytė, gydytoja Ramunė Trakimienė, gydytoja Lilija Socevičienė, medikė Dovilė Kaziliūnienė, Nijolė Vagnorienė, Auksė Žukienė, Teresė Kazlauskienė, Laima Liegutė. Klubas organizavo paramą Vilniaus krašto mokykloms, gabiems vaikams, neįgaliems vaikams, akciją Vėjas, vanduo ir smėlis. Daug dirbama su jaunąja karta. Šiuo metu vykdoma pilietinė iniciatyva, kurios tikslas – ugdyti šeimoje draugišką vaiką, padėti auklėti jį tėvynės patriotu. Tuo tikslu vaikai apsilankė Genocido aukų muziejuje, rašė rašinėlius apie tai, kaip šeimoje pažymimos valstybinės šventės. Taip pat skatinama, kad šeimose būtų taupomos lėšos ir jos pervedamos reikšmingą visuomeninę veiklą vykdančioms organizacijoms, analizuojamos net partijų programos. Taip pat organizuojamos išvykos į senelių namus, kur bendraujama su jų gyventojais, skaitomos jiems knygos, padainuojama, užrašomi jų prisiminimai. Vykstama ir į vaikų namus, kur žaidžiama su vaikai, papasakojama jiems apie savo šeimas, jų patirtį tvarkant kasdieninį gyvenimą.

Ypač įsimintinas vaikų apsilankymas Lietuvos genocido muziejuje. Ten jie susitiko ir bendravo su buvusiais lakūnais Viktoru Ašmensku ir Antanu Navaičiu, inžinieriu Kostu Balavėnu. Antanas Navaitis papasakojo kaip prieškariu tarnavo Šiauliuose 4-ojoje eskadrilėje, kurioje buvo tarnavęs mūsų tautos didvyris Steponas Darius, 1928 m. rugsėjo 21 d. degantį lėktuvą sėdėdamas ant jo sparno sugebėjęs nusodinti Leonardas Peseckas. Vos okupavus Lietuvą – birželio 16 d., A. Navaitis suimtas ir išvežtas į Norilską. Tačiau jo byloje nurodyta, kad suimtas tik spalio mėnesį. Sovietiniai saugumiečiai, klastodami faktus, norėjo suteikti „teisėtumo“ iliuziją, kad A. Navaitis suimtas tik tada, kai Lietuva jau buvo „savanoriškai“ įstojusi į Sovietų Sąjungą. Viktoras Ašmenskas buvo vienas iš tų, kurie pirmieji Lietuvoje išbandė parašiutus. Jis dalyvavo pirmajame grupiniame nusileidime parašiutais. Beje, tada kartu su aštuoniais vyrais uždelstą šuolį demonstravo ir dvi merginos. Jis papasakojo, kaip sėdint Lukiškėse, susistuksenę Morzės abėcėle, trijose kamerose buvusieji kartu klausė mišių, kurias aukojo kalėjęs kunigas, o ostijas buvo pasidarę iš duonos. Senjorai papasakojo vaikams, kaip iškilmingai prieškary buvo švenčiama Vasario 16-oji. JAV ir Kanadoje gyvenęs inžinierius Kostas Balavėnas sakojo, kad lietuviai susirinkę ją švęsdavo sekmadieniais. Jaunesni susitikimo dalyviai papasakojo, kaip tą dieną, prisidengdami kieno nors vardadieniu, švęsdavo okupuotoje Lietuvoje.

Vaikai visiems dalyviams įteikė po organizacijos tradicinę gėlę – geltoną rožę.


Juozas ElekšisNuotraukoje:

 

„Zonta International“ Vilniaus klubo renginyje „Globalizacijos iššūkis: Lietuvos identiteto sklaida“ (2007 m. balandžio mėn.)