MOKSLASplius.lt

Netektis

2009 m. kovo 15 d., eidamas 49-uosius metus mirė Lietuvos geografų draugijos prezidentas, Geologijos ir geografijos instituto Visuomenės geografijos skyriaus vadovas doc. dr. Ričardas Baubinas. Lietuvos mokslo bendruomenė neteko žymaus geografo, aktyvaus visuomenės veikėjo ir mokslo populiarintojo.

Ričardas Baubinas gimė 1960 m. lapkričio 15 d. Bikėnų k. (Ignalinos r.). 1978 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą, 1983 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, geografijos specialybę.

 Nuo 1983 m. dirbo Lietuvos MA Geografijos skyriuje. 1988 m. apgynė fizinių mokslų srities, geografijos krypties daktaro disertaciją. Lietuvos ir užsienio mokslo spaudoje paskelbė daugiau kaip 70 mokslo straipsnių, buvo 3 monografijų ir kelių geografijos vadovėlių bendraautoris. Ričardas Baubinas buvo talentingas, studentų mėgiamas dėstytojas ir aktyvus geografijos mokslo populiarintojas.

2000–2002 m. – Geografijos instituto direktorius, nuo 2000 m. – Vilniaus universiteto docentas. 2002–2008 m. – Geologijos ir geografijos instituto tarybos pirmininkas, Visuomenės geografijos skyriaus vadovas, nuo 1996 m. – Lietuvos geografų draugijos prezidentas; Lietuvos gamtos fondo tarybos ir valdybos narys.

Ričardas Baubinas buvo tęstinio mokslo leidinio Geografijos metraštis (Annales Geographicae) vyriausiasis redaktorius, mokslo žurnalų Geografija ir Politologija redaktorių tarybų narys, Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys, įvairių valstybės institucijų, tarptautinių programų, valstybės delegacijų ekspertas.

1993–1994 m. – perimamų buvusių sovietinių karinių teritorijų ekologinės būklės vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas, apdovanotas atminimo medaliu. Nuo 2002 m. R. Baubinas daugiausia tyrė probleminius Rytų Europos ir Lietuvos regionus, visuomenės teritorinės sąrangos transformacijas besikeičiančioje Lietuvoje.

Ričardo kolegos, bendraminčiai ir bičiuliai reiškia gilią užuojautą jo žmonai Aldonai, dukroms Ievai ir Kamilei.

Kolegos ir bičiuliai