MOKSLASplius.lt

Patikslinimas

Nuo pat Mokslo Lietuvos pasirodymo pradžios skaitau ir prenumeruoju šį Lietuvos mokslininkų laikraštį. Tiesa, prieš 15 metų esu ir rašęs. Tai – reikalingas ir naudingas mokslininkams laikraštis. Jame nušviečiami aktualūs mokslininkams klausimai.

Mokslo Lietuvos Nr. 6(406) Gedimino Zemlicko straipsnyje Kad pasaulyje skambėtų Lietuvos vardas (3) spausdinamas pokalbis su Australijos lietuviu dr. Algimantu Patricijumi Taškūnu. Jame paminima, kad aprašomas lietuvis mokslininkas, gyvenąs iš pensijos ir lankąsis universitete, kur su kitu kolega turi kabinetą ir kompiuterius. Straipsnio autorius guodžiasi, kad tokio požiūrio nėra Lietuvos universitetuose.

Yra toks požiūris! Kiek plačiai jis paplitęs, negaliu teigti, tačiau Lietuvos žemės ūkio universitete (LŽŪU) mokslininkai pensininkai yra gerbiami, kasmet kartą ar kelis kviečiami pabendrauti su kolegomis.

Tuometėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje baigęs aspirantūrą 1965 m. ten pradėjau dirbti asistentu ir baigiau darbą Lietuvos žemės ūkio universitete būdamas 70 metų – 2004 metais. Tapau profesoriumi emeritu. Vandentvarkos katedroje turėjau savo kampą (atitvertą katedros patalpos dalį) ir kompiuterį. Iki šiol tai tebeturiu ir galiu bet kada ten nuvykti ir dirbti. Be to, ten liko dalis mokslinės literatūros bei mano turimų apdovanojimų. Taip susiklostė, kad išvykau gyventi į kitą miestą, į LŽŪU nuvykstu retkarčiais, o mano kompiuteriu pasinaudoja jaunesni kolegos. Naujoje gyvenamoje vietoje įsigijau naujesnį kompiuterį, tad dažnai bendrauju su kolegomis internetu.


Rimvydas Tumas