MOKSLASplius.lt

Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir plėtojimas

Studijų kokybės vertinimo centras projektu Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir plėtojimas siekia didinti visuomenės informavimą ir jos dalyvavimą informacinėje aplinkoje per integralią, vieningą mokslo ir studijų institucijų kokybės vertinimo, ekspertų bei užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio ir profesinio pripažinimo duomenų bazę. Projektas finansuojamas ES Struktūrinių fondų lėšomis. Duomenų bazės sukūrimu siekiama įdiegti informacinę aplinką, kuri modernizuotų įprastinius veiklos procesus.

Sukurta duomenų bazė bus naudingas įrankis mokslo ir studijų institucijų veiklos išorinio vertinimo procedūros metu, vertinamos institucijos ir ekspertai bei vertinimą organizuojantys darbuotojai teiks reikiamą informaciją ir ją kaups, taip pat teiks ir viešai prieinamą informaciją, kaip tai numato Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatos ir gairės. Naujojoje informacinėje sistemoje vartotojai galės sekti jų įgytos užsienyje kvalifikacijos pripažinimo proceso eigą, susipažinti su įvertintų studijų programų ar institucijų veiklos vertinimo išvadomis, vertintojai galės siūlyti savo kaip ekspertų paslaugas.

Prisijungimas prie Duomenų bazės – Studijų kokybės vertinimo centro tinklalapyje www.skvc.lt