MOKSLASplius.lt

II-osios NACIONALINĖS KONFERENCIJOS „MOKSLAS – ŽMONIŲ SVEIKATAI“ REZOLIUCIJA

II-osios NACIONALINĖS KONFERENCIJOS „MOKSLAS – ŽMONIŲ SVEIKATAI“
REZOLIUCIJA
DĖL LIETUVOS SVEIKATOS
MOKSLŲ POLITIKOS

2009 m. balandžio 7 d.
Kaunas

Konferencijos dalyviai, atstovaujantys Lietuvos universitetų ir mokslo institutų sveikatos mokslus bei kitų mokslo sričių, krypčių mokslininkams ir tyrėjams, išklausę pranešimus ir diskusijas apie Lietuvos gyventojų sveikatos pokyčius, sveikatai turinčius įtakos veiksnius, naujus mokslu grįstus faktus apie jų valdymo galimybes, Europos Sąjungos bei Pasaulio sveikatos organizacijos politiniuose dokumentuose išdėstytas sveikatos mokslų plėtros kryptis, pažymi kad:

– Gyventojų sveikata yra šalies ekonomikos, produktyvumo ir gerovės prielaida, o sveikatai išleisti pinigai nėra vien išlaidos – tai investicija į jos dabartį ir ateitį;

– Sveikatai ir jos pokyčiams turi įtakos įvairūs socialiniai – ekonominiai, kultūriniai bei aplinkos veiksniai, kurie gali būti sėkmingai kontroliuojami atsižvelgiant į įvairių pasaulio šalių mokslininkų atliktų tyrimų rezultatus;

– PSO ir ES politiniai dokumentai ir skelbiamos finansinės paskatos programos akcentuoja kompleksinių sveikatos mokslinių tyrimų svarbą, bendradarbiaujant įvairių mokslo sričių, ūkio subjektų ir verslo atstovams aiškiai suformuluotose kryptyse;

– Lietuvos gyventojų sveikatos rodikliai blogesni nei daugumos ES šalių, neigiamos daugelio jų kaitos tendencijos turi kelti visuotinį susirūpinimą bei skatinti nepalankios sveikatos situacijos priežasčių paiešką;

– Kauno medicinos universitetas ir Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas turi aukščiausios kompetencijos sveikatos mokslų centrus ir mokslininkus, pasirengusius integruotis į Europos mokslinių tyrimų erdvę bei koordinuoti sveikatos ir kitų mokslo sričių bendrų programų ir projektų įgyvendinimą.

Siekdami visų mokslo sričių, krypčių, šakų mokslininkų ir tyrėjų, politikų, ūkio subjektų ir verslo atstovų pastangų suvienijimo bendram darbui sprendžiant Lietuvos žmonių sveikatos problemas, konferencijos dalyviai siūlo:

– Vadovautis ES 2008–2013 m. strategija Kartu sveikatos labui ir pripažįstant politinę sveikatos problemų sprendimo svarbą kurti bei diegti sveikatos pokyčių vertinimo metodus įgyvendinant Lietuvos politinius siekius įvairiose šalies socialinės sąrangos srityse;

– Formuoti tokią Lietuvos mokslo politiką ir jos įgyvendinimo programą, kuri atspindėtų pagrindines ES mokslo ir ES sveikatos mokslų, kaip vienos iš prioritetinių mokslo sričių, plėtros nuostatas;

– Lietuvos mokslo politikos įgyvendinimo programoje numatyti įvairius finansinius mechanizmus, skatinančius ir įgalinančius ministerijas, žinybas, ūkio subjektus ir verslo atstovus skirti lėšų kelių mokslo sričių (krypčių ar šakų) bendriems sveikatos projektams finansuoti;

– Nacionalinėse kompleksinėse mokslo ir kitose programose numatyti poveikio sveikatai mokslinių tyrimų sritį;

– Įgyvendinant Integruotų mokslo, studijų ir verslo slėnių projektus aktyviau bendradarbiauti sprendžiant aktualiausias Lietuvos gyventojų sveikatos problemas, diegti fundamentinių tyrimų rezultatus ir naujausias technologijas į sveikatos sistemą.