MOKSLASplius.lt

Izaokas Niutonas ir Lietuva

Vilniaus Pedagoginio universiteto bibliotekoje vykusi paroda, skirta I. Niutono 366 gimimo metinėms paminėti2009 m. sausio 4 d. minėjome Izaoko Niutono 366 gimimo metines. 2009 m. sukanka 322 metai, kai pirmą kartą buvo išleisti I. Niutono Matematiniai gamtos filosofijos pagrindai (1687).

Šiai sukakčiai paminėti Vilniaus Pedagoginio universiteto bibliotekoje balandžio mėn. buvo surengta paroda Izaokas Niutonas ir Lietuva.

Prof. habil. dr. Liubomiro Kulvieco mokslinės monografijos Laiko samprata klasikinėje mechanikoje (2007), Fragments on History of Physics and Mathematics (2005), Tarp trijų fizikos jubiliejų (1994) buvo skirtos Izaoko Niutono atminimui bei jo mokslinio palikimo įvertinimui remiantis XX a. mokslo pasiekimais.

Liubomiro Kulvieco mokslinių monografijų leidėjai nuoširdžiai dėkoja Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos nariams, UNESCO Generalinei Sekretorei Astai Dirmaitei, Juozo Kazicko šeimos fondui, Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo direktorei Birutei Karosienei už paramą prof. Liubomiro Kulvieco mokslinių darbų įamžinimo projekte.

Dėkojame Vilniaus Pedagoginio universiteto bibliotekos darbuotojai Danutei Gruzdienei už šios mokslinių darbų parodos parengimą.


Donata KulviecaitėNuotraukoje:

 

Vilniaus Pedagoginio universiteto bibliotekoje vykusi paroda, skirta I. Niutono 366 gimimo metinėms paminėti