MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2009/05/21

Dėkoja

Gerbiamas Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidente, akademike, prof. Zenonai Rokai Rudzikai, JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininko Vytauto Maciūno, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkės Reginos Narušienės ir mano vardu norime padėkoti už gražų, prasmingą ir turiningą bendradarbiavimą Jūsų LMA prezidento kadencijos metu. Mūsų nuomone, tai buvo vienas nuoširdžiausių, naudingiausių ir šilčiausių bendravimo laikotarpių. Jūsų dėmesys, rūpestis ir pagalba išeivijos mokslo reikalams bei visuomet atviros Lietuvos MA durys ir noras mus išklausyti niekada nebus pamiršti. Aš noriu padėkoti už Jūsų atsidėjimą ir milžinišką darbą organizuojant, sutelkiant reikiamą paramą Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumams. Tikiuosi, kad ir ateityje galėsime kreiptis į Jus kviečiant pasisakyti vienu ar kitu klausimu arba paprašyti patarimo.
Linkiu Jums sėkmės visuose tolimesniuose darbuose už akademijos ribų, didžių mokslinių pasiekimų ir geros sveikatos.

Pagarbiai
Dr. Stasys Bačkaitis
JAV LB krašto valdybos vicepirmininkasVilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą šioms pareigybėms užimti:

I. FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE

1. Geodezijos ir kadastro katedra
- profesoriaus (1 vieta)
- docento (3 vietos);

2. Kelių katedra
- docento (1 vieta);

3. Šildymo ir vėdinimo katedra
- docento (1 vieta);

4. Elektroninių sistemų katedra
- profesoriaus (2 vietos),
- docento (2 vietos),
- docento (0,5 etato 1 vieta);

5. Elektrotechnikos katedra
- profesoriaus (0,5 etato 1 vieta),
- docento (1 vieta),
- docento (0,5 etato 1 vieta);

6. Kompiuterių inžinerijos katedra
- profesoriaus (1 vieta),
- docento (2 vietos);

7. Telekomunikacijų inžinerijos
katedra
- profesoriaus (1 vieta),
- docento (1 vieta);

8. Chemijos ir bioinžinerijos katedra
- profesoriaus (0,25 etato 1 vieta),
- docento (2 vietos);

9. Grafinių sistemų katedra
- docento (1 vieta);

10. Inžinerinės grafikos katedra
- docento (2 vietos),
- lektoriaus (1 vieta);

11. Informacinių sistemų katedra
- profesoriaus (1 vieta),
- lektoriaus (2 vietos);

12. Informacinių technologijų katedra
- profesoriaus (1 vieta),
- profesoriaus (0,5 etato 1 vieta),
- docento (3 vietos),
- lektoriaus (2 vietos);

13. Matematinio modeliavimo katedra
- docento (3 vietos);

14. Matematinės statistikos katedra
- profesoriaus (0,5 etato 1vieta),
- docento (1 vieta),
- vyresniojo mokslo darbuotojo
(0,5 etato 1 vieta);

15. Medžiagų atsparumo katedra
- profesoriaus (2 vietos),
- docento (1 vieta);

16. Teorinės mechanikos katedra
- docento (1 vieta),
- asistento (1 vieta);

17. Architektūros inžinerijos katedra
- asistento (1 vieta);

18. Darbo ir gaisrinės saugos katedra
- docento (1 vieta);

19. Gelžbetoninių ir mūrinių
konstrukcijų katedra
- docento (2 vietos),
- asistento (1 vieta);

20. Geotechnikos katedra
- docento (1 vieta),
- docento (0,25 etato 1 vieta);

21. Statybos ekonomikos ir
nekilnojamo turto vadybos katedra
- docento (0,5 etato 1 vieta),
- docento (0,25 etato 1 vieta);

22. Statybinės mechanikos katedra
- profesoriaus (1 vieta),
- docento (1 vieta),
- asistento (0,5 etato 1 vieta);

23. Statybinių medžiagų katedra
- profesoriaus (1 vieta);

24. Statybos technologijos ir
vadybos katedra
- docento (1 vieta),
- docento (0,5 etato 1 vieta);

25. Geležinkelių transporto katedra
- docento (0,25 etato 1 vieta);

26. Transporto vadybos katedra
- profesoriaus (1 vieta),
- docento (2 vietos);

27. Aviacijos technologijų katedra
- lektoriaus (0,5 etato 2vietos);

28. Aplinkos apsaugos institutas
- vyresniojo mokslo darbuotojo (1 vieta),
- mokslo darbuotojo (1 vieta);

29. Stiprių magnetinių laukų
laboratorija
- vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 vieta);
30. Skaitinio modeliavimo mokslo
laboratorija
- vyresniojo mokslo darbuotojo (1 vieta),
- mokslo darbuotojo (1 vieta);

31. Branduolinės hidrofizikos mokslo
laboratorija
- mokslo darbuotojo (1 vieta);

32. Suvirinimo ir medžiagotyros
problemų institutas
- jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 vieta);
33. Statybos technologijos ir vadybos
mokslo laboratorija
- vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 vieta),
- vyresniojo mokslo darbuotojo (1 vieta);

II. HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ
MOKSLŲ SRITYSE

34. Architektūros katedra
- profesoriaus (0,5 etato 1 vieta),
- docento (2 vietos);

35. Architektūros pagrindų ir teorijos
katedra
- docento (2 vietos);

36. Pastatų konstrukcijų katedra
- docento (1 vieta);

37. Urbanistikos katedra
- docento (0,5 etato 1 vieta);

38. Finansų inžinerijos katedra
- docento (0,75 etato 1 vieta),
- docento (0,25 etato 1 vieta),
- lektoriaus (1 vieta);

39. Įmonių ekonomikos ir vadybos
katedra
- docento (1 vieta),
- asistento (1 vieta);

40. Socialinės ekonomikos ir vadybos
katedra
- docento (2 vietos);

41. Tarptautinės ekonomikos ir
vadybos katedra
- docento (1 vieta);

42. Teisės katedra
- profesoriaus (1vieta),
- docento (0,5 etato 1vieta),
- lektoriaus (1 vieta);

43. Verslo technologijų katedra
- docento (1 vieta),
- lektoriaus (1 vieta);

44. Filosofijos ir politologijos katedra
- profesoriaus (1vieta),
- profesoriaus (0,5 etato 1vieta),
- docento (1 vieta),
- docento (0,75 etato 1 vieta),
- lektoriaus (1 vieta),
- jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 vieta);

45. Kūno kultūros katedra
- docento (1 vieta),
- lektoriaus (1 vieta);

46. Užsienio kalbų katedra
- lektoriaus (4 vietos),
- asistento (5 vietos);

Smulkesnė informacija pateikta Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapyje adresu www.vgtu.lt
Dokumentai priimami nuo 2009-05-05 iki 20009-06-15 Personalo direkcijoje, Saulėtekio al. 11 (Saulėtekio rūmai, centrinis korpusas, 501 kab.), tel. 274 5009.

 

Rektorius