MOKSLASplius.lt

VU ir Biotechnologijos instituto mokslininkų straipsnis – prestižiniame mokslo leidinyje

 Nature Chemical Biology tinklalapyje skelbiamas Lietuvos mokslininkų grupės straipsnis Citozino-5-metiltransferazės prijungia aldehidus prie DNR.
NATURE Publishing Group leidžia visame pasaulyje žinomus pagrindinius mokslinius žurnalus, skirtus medicinos, gamtos, chemijos, fizikos, technikos temoms. Tai išskirtinės reikšmės prestižiniai mokslo žurnalai, kuriuose nedažnai pasirodo Lietuvos mokslininkų darbai.

Visi penki šio straipsnio autoriai – Lietuvos mokslininkai, Biotechnologijos instituto ir Vilniaus universiteto darbuotojai. Tarp jų – Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Biochemijos ir biofizikos katedros profesorius ir Biotechnologijos instituto laboratorijos vadovas Saulius Klimašauskas ir Chemijos fakulteto lektorius Viktoras Masevičius. Neatsitiktinai biochemija Lietuvoje – viena iš pirmaujančių mokslo krypčių. Tyrimus finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas bei Švietimo ir mokslo ministerija.

DNR bazių metilinimas ir demetilinimas yra kertinis epigenetinis veiksnys, reguliuojantis genų raišką žinduolių ląstelėse, o metilinimo defektai susiję su daugeliu žmogaus ligų, įskaitant vėžį, diabetą ir psichines ligas. Šiame darbe pirmą kartą parodyta, kad citozino metiltransferazės gali katalizuoti ir kryptingą alifatinių aldehidų prijungimą prie DNR. Šios netipiškos fermentinės reakcijos, kuriose dalyvauja į kofaktorių nepanašios molekulės, atveria naujus kelius kryptingam DNR cheminių darinių gavimui (pastarieji gali būti naudojami epigenetinių tyrimų ar medicinos diagnostikos tikslais ir kuriant naujas molekulines priemones bionanotechnologijoms) ir suteikia naujų fundamentinių žinių apie DNR metilinimo ir demetilinimo būdus. Šiuo metu DNR demetilinimo mechanizmas yra karštų mokslinių debatų ir ieškojimų objektas.


Nijolė Bulotaitė

VU Informacijos ir ryšių su visuomene skyriaus atstovė