MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2009/06/11

Lietuvos energetikos institutas

skelbia priėmimą į technologijos mokslų
energetikos ir termoinžinerijos krypties (06 T),
aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties (04 T),
socialinių mokslų ekonomikos krypties (04 S)
dieninę

Doktorantūrą

Stojantieji į doktorantūrą asmenys pateikia:

prašymą instituto direktoriaus vardu, kuriame nurodo doktorantūros kryptį (prašymo formą rasite www.lei.lt, Informacija, Doktorantūra);
gyvenimo aprašymą;
kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedo kopijas;
dviejų mokslininkų rekomendacijas, skirtas LEI Doktorantūros komisijai;
paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, o jeigu jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

Pastaba. Būsimiems doktorantams siūloma atvykti išankstiniam pokalbiui su galimais doktorantūros moksliniais vadovais.
Dokumentai priimami Lietuvos energetikos institute, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, 233 arba 201 kab. iki 2009 m. birželio 26 d. 12 val.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 37) 40 18 09,  faks. (8 37) 35 12 71, el. p. jolanta@mail.lei.lt, www.lei.lt