MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2009/06/25

„TŪKSTANTIS METŲ LIETUVAI – 1009–2009 METAI“

Čekijoje, Pietų Moravijos apskrities Blansko miesto istorijos muziejuje, birželio 12 d. atidaryta paroda Tūkstantis metų Lietuvai – 1009–2009 metai, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Ekspozicijoje pristatoma Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų.
Parodos organizatorius ir ekspozicijos kuratorius – Blansko istorijos muziejaus darbuotojas, istorikas, Brno universiteto Baltistikos centro auklėtinis Jindrichas Čeladinas.
Parodos atidaryme dalyvavo Blansko miesto gyventojai, Brno universiteto Kalbotyros ir baltistikos instituto vadovai, Blansko miesto istorijos muziejaus vadovybė, lietuvių bendruomenės atstovai, Brno universitete lietuvių kalbą studijuojantys studentai ir Lietuvos ambasados Čekijoje darbuotojai.
Į parodos atidarymą susirinkusius svečius pasveikino Lietuvos diplomatė Daiva Rimašauskaitė.

„Ši paroda unikali tuo, kad buvo sumanyta ir surengta čekų iniciatyva. Džiaugiamės, kad Čekijoje yra šviesių asmenybių, atstovaujančių Lietuvai ir jos kultūrai“, – sakė ministrė patarėja D. Rimašauskaitė.

Parodos rėmėjai – Lietuvos ir Čekijos bendradarbiavimo centras, Pietų Moravijos apskritis.

Paroda Blansko muziejuje veiks iki rugsėjo 13 dienos.

EUROPOS SAVAITĖS ŠVENTĖJE KARAGANDOJE PRISTATYTA LIETUVA

Karagandos mieste (Kazachstanas) birželio 13–21 d. pirmą kartą vyko Europos savaitė. Jos metu renginio lankytojams pristatyta Lietuva ir kitos Europos Sąjungos šalys.

Mūsų šaliai skirtama stende buvo platinami naujausi informaciniai, turizmo, kultūros ir švietimo leidiniai, filmai apie Lietuvą. Renginio lankytojai turėjo galimybę susipažinti su Lietuvos istorija, Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio ir Vilniaus – Europos kultūros sostinės renginiais, turizmo, studijų Lietuvoje ir kultūrinių ryšių plėtros galimybėmis.

Renginio atidaryme Lietuvai atstovavo Lietuvos diplomatai, Karagandos lietuvių bendruomenės vadovas Vitalijus Tvarijonas ir vietos bendruomenės nariai, pasipuošę tautiniais kostiumais.

Lietuviai šventės lankytojus vaišino Almatoje kepama lietuviška duona ir lietuviškais skanėstais. Improvizuotoje mokykloje buvo mokoma lietuvių kalbos. Vyko loterija, kurioje buvo įteiktas Lietuvos ambasados prizas – knyga apie Lietuvą ir DVD diskas Neregėta Lietuva.

Europos savaitės filmų programoje Karagandoje greta naujausių Austrijos, Vengrijos, Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Vengrijos ir Vokietijos juostų birželio 17 d. buvo rodomas ir lietuvių režisieriaus Algimanto Puipos filmas Nuodėmės užkalbėjimas.

Europos savaitę Karagandoje rengė Europos Komisijos delegacija Kazachstane, Kirgizijos ir Tadžikistano ir šiose šalyse akredituotų Europos Sąjungos šalių diplomatinės atstovybės.


URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamento Spaudos ir viešųjų ryšių skyriaus informacijaPUSLAIDININKIŲ FIZIKOS INSTITUTAS

skelbia konkursą į Puslaidininkių fizikos instituto doktorantūrą šiose mokslo kryptyse: Medžiagų inžinerija (08T) ir Fizika (02P)Kondensuotos medžiagos (P260) ir Puslaidininkių fizikos (P265) mokslo šakose. Doktorantūros trukmė 4 metai.

Asmenys dalyvaujantys konkurse turi pateikti: prašymą; gyvenimo, kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymą; magistro kvalifikacinio laipsnio
diplomo ir jo priedų kopijas; dviejų mokslininkų rekomendacijas; paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas (arba referatą).

Dokumentai priimami Instituto sekretoriate iki š. m. rugsėjo 1 d. Adresas: A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 9821


Instituto direktorius S. Ašmontas 

CHEMIJOS INSTITUTAS

skelbia priėmimą į fizinių mokslų srities chemijos krypties (03 P) dieninę doktorantūrą.

Stojantieji į doktorantūrą asmenys iki 2009 m. rugsėjo 9 d. moksliniam sekretoriui pateikia:

1. prašymą instituto direktoriaus vardu;
2. gyvenimo aprašymą;
3. kvalifikacinio magistro laipsnio ir jo priedų kopijas;
4. dviejų mokslininkų rekomendacijas;
5. paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas arba doktorantūros krypties mokslinį referatą;
6. 2 nuotraukas 3x4 cm.

Dokumentai priimami A. Goštauto g. 9, 218 kab., Vilnius LT-01108, tel. (8 5) 266 1294, 264 8884, interneto tinklalapis http://www.chi.lt


Direktorius


 

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMAS,

remdamasis Mokslų akademijos Statuto 20, 21 punktais, praneša apie laisvas šių specialybių Lietuvos mokslų akademijos narių ekspertų vietas ir kandidatų joms užimti iškėlimo tvarką:


Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje:


ekonomika – 1 vieta,
filosofija – 1 vieta,
kultūros istorija – 1 vieta,
teisė – 1 vieta.


Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje:


chemija – 1 vieta,
matematika – 2 vietos.


Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje:


biologija – 1 vieta,
geografija – 1 vieta,
geologija – 1 vieta.


Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje:


agronomija – 1 vieta,
miškotyra – 1 vieta,
zootechnika – 1 vieta.


Technikos mokslų skyriuje:


informatika – 1 vieta,
medžiagų inžinerija – 1 vieta,
statybos inžinerija – 1 vieta

Lietuvos mokslų akademijos nariais ekspertais renkami žymūs mokslo sričių (krypčių) specialistai penkeriems metams ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

Mokslo ir studijų institucijų senatai (tarybos), Lietuvos mokslų akademijos tikrieji nariai ir nariai korespondentai turi teisę iki 2009 m. liepos 16 d. iškelti kandidatus pagal skelbime nurodytą specialybę.

Lietuvos mokslų akademijai apie iškeltą kandidatą mokslo ir studijų institucijų senatai (tarybos) pateikia posėdžio protokolo išrašą nurodydami iškėlimo motyvus. LMA tikrieji nariai ar nariai korespondentai – motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato. Taip pat pateikiami kandidatų biografiniai (gyvenimo aprašymas) ir asmens dokumentų duomenys (kopijos su paso Nr., išdavimo vieta ir data, asmens kodu, socialinio draudimo pažymėjimo Nr.), mokslo darbų apžvalga, spausdintų mokslo darbų sąrašas, mokslo laipsnių bei vardų diplomų kopijos ir nuotrauka.

Dokumentai priimami Lietuvos mokslų akademijos prezidento sekretoriate iki 2009 m. liepos 17 d. 12.00 val. Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, tel. (8 5) 261 3651BIOCHEMIJOS INSTITUTAS

 skelbia priėmimą į biochemijos mokslo krypties dieninę doktorantūrą.

Stojantieji pateikia: – prašymą instituto direktoriaus vardu,

– gyvenimo aprašymą,
– kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedo kopijas,
– dviejų mokslininkų rekomendacijas,
– paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, jei jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą,
– kitus priėmimo skelbime nenurodytus, bet jų nuomone svarbius dokumentus.

Dokumentai priimami iki š. m. rugpjūčio 31 d. adresu: Mokslininkų g. 12, 203 kab., LT-08662 Vilnius.  Telefonas pasiteirauti  (8 5) 272 9144.  Konkursas vyks rugsėjo mėn.


DirektoriusBIOTECHNOLOGIJOS INSTITUTAS

skelbia priėmimą į biochemijos mokslo krypties ir chemijos inžinerijos krypties dieninę doktorantūrą. Stojantieji į doktorantūrą pateikia: prašymą direktoriaus vardu, gyvenimo aprašymą, magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedų kopijas, dviejų mokslininkų rekomendacijas, paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas ar doktorantūros krypties mokslinį referatą.

Dokumentai priimami iki š. m. rugpjūčio 14 d. adresu: V. A. Graičiūno g. 8, 414 kab., LT-02241 Vilnius. Išsamesnė informacija dėl doktorantūros studijų instituto tinklalapyje www.ibt.lt/lt/mokomoji-veikla/doktorantura arba telefonu (370 5) 260 2109, 260 2103. Konkursas vyks rugsėjo mėnesį.

Direktorius