MOKSLASplius.lt

Europos Komisijos darbo grupės „Struktūriniai fondai ir mokslinių tyrimų finansavimas“ veikla

2007 m. birželio mėn. Europos Sąjungos Konkurencijos taryba paskelbė pastabų dėl organizacijos Mokslinių ir techninių tyrimų komiteto (CREST) ataskaitos ir jose pažymėjo, kad parama moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei inovacijoms būtų veiksmingesnė pasirinkus tinkamą Europos Sąjungos Bendrosios programos ir Struktūrinių fondų panaudojimo koordinavimo metodą.

Siekdama įgyvendinti Konkurencijos tarybos pasiūlymus, Europos Komi-sija sudarė darbo grupę Struktūriniai fondai ir mokslinių tyrimų finansavimas. Pagrindinė šios darbo grupės užduotis – parengti 7-osios Bendrosios, Bendrosios inovacijų ir konkurencijos programų bei Struktūrinių fondų lėšų, skiriamų Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTTP) bei inovacijoms finansuoti, koordinavimo metodus.

1-ojo darbo grupės susitikimo 2009 m. birželio 22 d. metu kalbėjęs Europos Komisijos atstovas Robert-Jan Smits pabrėžė, jog Europos Komisija jau žengė pirmuosius žingsnius siekiant sukurti koordinavimo metodus šiems trims finansavimo instrumentams: pasiekta vienodų minėtų programų planavimo periodų; leista vienu metu naudoti visų trijų programų lėšas; parengtas pirmasis bendro trijų programų lėšų naudojimo vadovas. Tačiau pabrėžta, jog visos Europos Sąjungos šalys turi pačios parengti taisykles skirtingų finansavimo šaltinių panaudojimo pavieniams projektams finansuoti. Struktūrinių fondų administravimas Europos Sąjungos šalyse yra labai skirtingas, todėl šalys, skiriančios paramą MTTP ir inovacijoms, turi sukurti juridinę bazę, vadovaudamosios taikoma savo šalyse administravimo sistema.

Susitikimo metu pranešimus skaitė Švedijos Inovacijų agentūros direktorius Lars Fernvall ir Čekijos Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos departamento vadovas Jan Marek pristatė šiose šalyse taikomus metodus įvairių programų mokslinių tyrimų finansavimui koordinuoti. Kadangi tokių atvejų kol kas mažoka, kitų susitikimų metu tikimasi sukurti veiksmingų koordinavimo metodų modelius, vėliau tapsiančius atskirų šalių kuriamų MTTP ir inovacijų finansavimo taisyklių pagrindu.

E. Vaitkutė