MOKSLASplius.lt

„Mokslo Lietuvos“ laikraščio redakcijai

„Mokslo Lietuvos“ laikraščio redakcijai
Eglė ir Kęstutis Makariūnai 2009 m. Vilniuje vykusioje Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje

Reikšmingos sukaktys kartais užklumpa netikėtai, vidurvasaryje gali likti ir reikiamai nepažymėtos. Baigiantis 1989 metų vasarai, rugpjūčio mėnesį išvydome pirmąjį Mokslo Lietuvos numerį. Kuklų mažo formato keturių puslapių laikraštuką, tarytum daktaro Jono Basanavičiaus Aušrą, su jo portretu pirmajame puslapyje. Lietuvos mokslininkų laikraštį!
Gerbiami moksliečiai, esame Jūsų laikraščio stropūs skaitytojai ir prenumeratoriai nuo pat pirmojo Mokslo Lietuvos numerio. Jau dvidešimt metų mūsų šeimoje kiekvienas laikraščio numeris labai laukiamas, nes žinome, kad rasime daug naujo dar niekur neskaityto, įdomaus ir aktualaus. Visados stebimės Mokslo Lietuvos darbuotojų sugebėjimais visur suspėti ir pakalbinti įdomius žmones, kartu aptarti mokslo aktualijas, reikšmingus mokslo istorijos klausimus. Tokių nuolatos pateikiamų klausimų nerasime jokiame kitame Lietuvos laikraštyje. Tai, kas per 20 metų buvo skelbiama Mokslo Lietuvoj, – medžiagos mūsų mokslo istorijai unikalus lobynas. Paskutiniuose numeriuose ypač aktualūs ir įdomūs buvo pokalbiai su akademiku Juru Požela ir profesoriaus Juozo Vaitkaus straipsnis. Aptariamos problemos, nuo kurių sprendimo priklausys ne tik mokslo, bet ir tautos raida.

 

Linkime Jums ir toliau būti atviriems visokioms nuomonėms, laikytis aktyvios pilietiškos pozicijos ir darbuotis mums visiems labai svarbaus mokslo labui.
Sėkmės!!!

Pagarbiai
Eglė ir Kęstutis Makariūnai


 

Nuotraukoje: Eglė ir Kęstutis Makariūnai 2009 m. Vilniuje vykusioje Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje