MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2009/09/17


Mirus mylimai mamai nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininką Antaną Kulakauską.


Lietuvos mokslininkų sąjungos taryba

„Mokslo Lietuvos“ redakcija


Antano Giedraičio geologijos premija 

Žymaus lietuvių geologo Antano Giedraičio (1848–1909) fondas, siekdamas remti Lietuvos geologijos mokslo plėtrą, skelbia konkursą 2009 m. Antano Giedraičio geologijos premijai gauti. Fondas privatus, jo steigėjai – šeši Lietuvos geologai, 1996 m. Valstybinės mokslo premijos laureatai.

Pritariant Fondo nuostatams, premija skiriama jaunam mokslininkui (iki 35 metų) už vertingus Lietuvos geologijos mokslui tyrimus. Premija skiriama vienam asmeniui. Kandidatūrų priėmimą skelbia ir premiją suteikia steigėjai. Premijos dydis 1 tūkst. Lt.

Gavusiam šią premiją asmeniui suteikiamas Antano Giedraičio geologijos premijos laureato vardas ir įteikiamas diplomas.

Darbus ir jų autorius premijai gauti gali siūlyti mokslininkai (vyresni kaip 35 metų), geologijos mokslo ir studijų, mokslinių tyrimų institucijos. A. Giedraičio fondui pateikiamas siūlomas premijuoti darbas, du atsiliepimai apie jį ir žinios apie autorių.

Darbai, adresuoti A. Giedraičio geologijos premijai, pristatomi užklijuotame voke iki 2009 m. lapkričio 1 d. 9.00 val. į Geologijos ir geografijos instituto sekretoriatą (Vilnius, Ševčenkos g. 13, 302 kab., tel. 210 46 90).

Antano Giedraičio geologijos fondo steigėjai

 


M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas,

ketvirtą sezoną tęsdamas labdaringų, edukacinių, meninių renginių ciklą „Nacionalinio paveldo išsaugojimui – aktyvi pilietinė iniciatyva“,kartu su Nacionaline UNESCO komisija ir Lietuvos mokslų akademijos Mokslininkų Rūmais

2009 m. rugsėjo 22 d. 18 val. kviečia atvykti į Verkių rūmus (Mokslininkų rūmus) (Žaliųjų ežerų g. 49, Vilnius)

Čia veiks Fondo kaupiama paroda „Aplankyti paveldo objektai“.

Renginyje, skirtame MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO 134-osioms gimimo metinėms, BALTŲ VIENYBĖS DIENAI ir EUROPOS PAVELDO DIENOMS

dalyvaus:
Fortepijoninis trio „Kaskados“ –(Albina Šikšniūtė, Rusnė Mataitytė ir Edmundas Kulikauskas);
Lina Giedraitytė (pianinas)

ir solistai:

Aušra Liutkutė (sopranas), Jovita Vaškevičiūtė (mecosopranas)
ir Mindaugas Jankauskas (tenoras).
Taip pat – parkotyrininkas Kęstutis Labanauskas
ir Etninės globos tarybos pirmininkas prof. Libertas Klimka.

Renginį ves aktorius Petras Venslovas.

Renginys ATVIRAS VISIEMS ir NEMOKAMAS

Daugiau informacijos apie M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo veiklą galite rasti svetainėje internete www.ciurlioniopaveldas.lt

 TEISĖS INSTITUTAS

skelbia viešą konkursą šioms pareigoms užimti:

1) Mokslo darbuotojo (-os) Kriminologinių tyrimų skyriuje (1 vieta)
Viešoji paskaita, tema: Šiuolaikinės Lietuvos kriminologijos problemos, įvyks 2009 m. lapkričio 6 d. 10 val. adresu: Teisės institutas, Gedimino pr. 39/Ankštoji g. 1, Vilnius.
2) Vyresniojo (-iosios) mokslo darbuotojo (-os) Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriuje (1 vieta)

Viešoji paskaita, tema: Aktualios Lietuvos baudžiamosios politikos problemos, įvyks 2009 m. lapkričio 6 d. 10 val. adresu: Teisės institutas, Gedimino pr. 39/Ankštoji g. 1, Vilnius.
Dokumentai priimami iki 2009 m. spalio 30 d. adresu: Teisės institutas, Gedimino pr. 39/Ankštoji g. 1, Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (370 5) 249 7591. Aplankykite tinklalapyje www.teise.org


Direktorius