MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2009/10/01

NACIONALINĖ PAŽANGOS PREMIJA
apdovanos jaunuosius mokslininkus

Vš.I. Nacionalinė pažangos premija kviečia teikti paraiškas naujai įsteigtai Jaunimo pažangos premijai 2009 metams. Pirmą kartą teikiamos premijos tikslas – atskleisti jaunimo (tyrėjų, mokslininkų ir menininkų) potencialą vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus, kuriant naujas technologijas ir skatinti jų dalyvavimą procesuose, užtikrinančiuose pažangą Lietuvoje. Dalyvauti konkurse teisę turi ne vyresni kaip 33 metų mokslininkai.

Šiais metais Jaunimo pažangos premiją NPP Komitetas skirs jauniesiems mokslininkams. Kitais metais šią premiją planuojama skirti jauniesiems menininkams.

„Jaunimas – labai svarbus pažangos variklis. Jis modernus, imlus naujovėms, suvokia, kad mokslo pažanga turi neabejotiną galią keisti mūsų gyvenimą. Tikėdami, kad ketvirtus metus teikiama Nacionalinė pažangos premija padeda stiprinti mokslininkų ir menininkų vaidmenį visuomenėje, šiais metais skelbiame naują – Jaunimo pažangos premiją, skirtą jaunosios kartos mokslininkų siekių ir pasiekimų Lietuvos pažangai įvertinti. Tikimės, kad ne tik premija, bet ir pateiktų darbų aptarimas padės atskleisti „kas yra kas“ ir palengvins jaunųjų mokslininkų pripažinimą akademiniame elite ir plačiojoje visuomenėje“, – sako NPP Komiteto kancleris, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto prof. habil. dr. Juozas Vidmantis Vaitkus.

Pateikti medžiagą Jaunimo pažangos premijai 2009 m. reikia nuo rugsėjo 14 d. iki lapkričio 2 dienos. Reikalavimus teikiamiems darbams galima rasti Nacionalinės pažangos premijos tinklalapyje www.npp.lt .

Kandidatus Jaunimo pažangos premijai gali siūlyti aukštosios mokyklos arba jų fakultetai, kitos mokslo įstaigos, taip pat ir verslo įmonės, kuriose panaudojami jaunojo mokslininko darbo rezultatai. Jaunimo pažangos premijos laimėtojui bus įteiktas Laureato diplomas ir 10 tūkst. Lt piniginė premija.

Nuo rugsėjo 7 d. iki lapkričio 2 d. NPP Komitetas taip pat priima paraiškas trims – Mokslo pažangos, Partnerystės pažangos ir Kultūros pažangos –
35 tūkst. Lt vertės premijoms.

Nacionalinė pažangos premija – viena iškiliausių šalies premijų, teikiama nuo 2006 metų. Premijomis siekiama išrinkti ir apdovanoti labiausiai Lietuvos pažangai nusipelniusius žmones ir ugdyti požiūrį į mokslą ir kūrybą kaip į pagarbos ir visuomenės dėmesio vertus objektus. Išskirtinio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio sulaukiantys apdovanojimai šiemet įvyks lapkričio pabaigoje. Ceremoniją matys LNK televizijos žiūrovai.

Projekte bendradarbiauja Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba, Vilniaus universitetas, šalies aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų įstaigos ir institutai, ekspertinės institucijos ir žiniasklaida. Jų pagrindu sudarytas Nacionalinės pažangos premijos komitetas, kuris vertina premijoms pateiktas paraiškas.

Nacionalinės pažangos premijos steigėjai – Vilniaus universitetas, LNK televizija ir Strateginių komunikacijų centras. 2008 m. Nacionalinė pažangos premija buvo pripažinta valstybinės reikšmės apdovanojimais.


Edita Gaigalienė
VšĮ „Nacionalinė pažangos premija“ projekto vadovė


 

Netrukus pasirodys prof. Onos Voverienės parengta knyga „Žymieji XX a. Lietuvos mokslininkai“,

kuri yra mokslotyrinės trilogijos „Bibliometrija“ (1999), „Lietuvos mokslinės mokyklos“ (2002) baigiamoji dalis. Knygoje pateiktos 90 Lietuvos mokslininkų kūrybinės biografijos.
Norintys užsakyti knygą paštu, savo adresą turėtų pranešti autorei.

Užsakymus galima siųsti pačiai autorei faksu: 8 5 272 7618.
Knyga bus atsiųsta paštu.

Su pašto išlaidomis knygos kaina 35 Lt.

Pageidaujantieji galėtų įsigyti ir pirmąsias dvi trilogijos dalis.
Kaina – 20 ir 25 Lt.