MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2009/11/05

GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS

skelbia priėmimo konkursą į fizinių mokslų geologijos krypties (05P) (2 vietos) ir geografijos krypties (06P) (2 vietos) dieninės studijų formos doktorantūrą.

Prašymai dalyvauti konkurse pateikiami direktoriaus vardu mėnesį nuo konkurso paskelbimo dienos, pridedant gyvenimo aprašymą, magistro arba vienpakopio aukštojo mokslo baigimo diplomą su priedu prie diplomo (originalus ir kopijas, originalai iš karto grąžinami), dviejų mokslininkų rekomendacijas, savo mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas, o jeigu tokių nėra – mokslinį referatą numatomos disertacijos tema.

Adresas dokumentams teikti:

T. Ševčenkos g. 13, LT-03223, Vilnius, Geologijos ir geografijos institutas, 302 kab. Nuo 8 iki 16.45 val., tel.: (8 5) 210 4690. LIETUVAI SVARBIOS SUKAKTYS ĮTRAUKTOS Į UNESCO MINIMŲ DATŲ SĄRAŠĄ

Paryžiuje spalio 13 d. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) generalinės konferencijos 35-ojoje sesijoje buvo patvirtintas 2010–2011 m. UNESCO minimų datų sąrašas, į kurį įtraukti du Lietuvos pateikti pasiūlymai – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-ųjų mirties metinių ir Česlavo Milošo 100-ųjų gimimo metinių minėjimai. Česlavo Milošo sukakties minėjimo paraiška pateikta kartu su Lenkijos nacionaline UNESCO komisija.

UNESCO minimų datų kalendorius – prestižinis sąrašas, į kurį kas dvejus metus 193 UNESCO valstybės narės ir 6 asocijuotos valstybės narės gali pateikti pasaulio kultūrai, švietimui ir mokslui nusipelniusių žmonių bei įvykių jubiliejinių datų kandidatūras. Lietuvos kandidatūros į minėtą sąrašą buvo įtrauktos jau keturis kartus:

1996–1997 m. – Martyno Mažvydo katekizmo išleidimo 450-osios metinės.

1998–1999 m. – Adomo Mickevičiaus 200-osios gimimo metinės.

2002–2003 m. – Ignoto Domeikos 200-osios gimimo metinės.

2004–2005 m. – Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-osios metinės.

Kas dvejus metus skelbdama šį sąrašą, UNESCO prisideda prie pasaulinės ar regioninės reikšmės įžymių asmenybių, svarbių jubiliejinių įvykių ar kitų datų populiarinimo valstybėse narėse. Be to, minimos datos glaudžiai susijusios su UNESCO propaguojamomis vertybėmis ir siekiais švietimo, mokslo, kultūros, socialinių ir humanitarinių mokslų bei informacijos ir komunikacijos srityse, skatina toleranciją, taiką, kultūrų dialogą ir tautų tarpusavio supratimą.

Valstybės narės, pateikdamos kandidatūras minimų datų sąrašui, įsipareigoja rengti toms datoms skirtus renginius.

2011 m. Lietuvoje numatoma surengti mokslinę konferenciją, parodas, kūrybines dirbtuves vaikams ir jaunimui, sukurti televizijos laidas, skirtas M. K. Čiurlioniui. Įvairūs renginiai (parodos, koncertai) taip pat numatomi ir kitose Europos valstybėse bei Japonijoje.

Česlavo Milošo sukakties minėjimui Vilniuje, Kėdainiuose ir Šeteniuose vyks literatūros vakarai, poezijos skaitymai. Be to, vyks konferencija, simpoziumas, parodos. Įvairūs šiai progai skirti renginiai taip pat bus surengti Krokuvoje, Krasnogrudoje (Lenkija), Barselonoje (Ispanija) ir Niujorke (JAV).

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamento
Spaudos ir viešųjų ryšių skyriaus informacijaPaskutinioji penktojo Valdovų rūmų paramos fondo sezono ceremonija, skirta kunigaikštytės Elenos parvežimui iš Maskvos į Vilnių su specialia Trakų pilies brolijos „Viduramžių pasiuntinių“ miniatiūrų programa Trakų pilies brolijos „Viduramžių pasiuntiniai“ atliekama šokių ir karybos programa

2009 m. spalio 25 d. Katedros aikštėje buvo pristatyta paskutinioji šio sezono ceremonija. Ceremonijos metu muzikantams grojant, vėliavnešiui lydint, Valdovų rūmų šauklys pranešė žinią apie delegacijos išvyką į Maskvą, kad į Vilnių būtų parvežta Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano Vasiljevičiaus duktė kunigaikštytė Elena, paskirta kunigaikščiui Aleksandrui kaip būsima žmona ir gyvenimo palydovė. Kadangi paskutiniais Kazimiero Jogailaičio valdymo metais augo įtampa tarp Lietuvos ir Maskvos, o jam mirus, pasienio konfliktai peraugo į atvirą karą, Lietuva konfliktą bandė gesinti diplomatinėmis priemonėmis ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro vedybomis su Ivano III dukra Elena.

Po ceremonijos Trakų pilies brolija Viduramžių pasiuntiniai specialiai šiai ceremonijai sukurta šokių ir karybos programa Jo Mylistos Aleksandro delegaciją linksmai palydėjo į kelionę. Didžiajam kunigaikščiui šie taikliai paporino, kaip nuvykus pas skaisčiąją Eleną, ją į savąją pusę palenkti.

Ceremonijos veiksmas vyko šalia Valdovų rūmų netoli Gedimino paminklo. Po 14 val. Katedros varpinės dūžių du trimitininkai pradėjo renginį, prie jų prisijungė būgnininkas ir fleitistas. Po 5 minučių prie jų prisijungė šauklys ir karys, jie susirinkusiems svečiams pranešė kiekvienam sekmadieniui atskirai parinktą faktą iš Lietuvos istorijos. Šauklio vaidmenį atliko aktorius Darius Rakauskas.

Šios ceremonijos yra skirtos siekiant supažindinti ir sudominti visuomenę Valdovų rūmais ir Lietuvos istorija, taip pat pradėti rūmų tradicijas. Atstačius rūmus, tradicijos būtų tęsiamos ir tobulinamos. Ceremonijos skirtos miestiečiams ir miesto svečiams. Šauklio tekstus istorine tema parašė vienas iš fondo steigėjų rašytojas Kazys Almenas ir Renata Šerelytė, originalią muziką sukūrė kompozitorius Teisutis Makačinas, istorinių kostiumų autorė – Rūta Gudzevičiūtė. Istorinius kontekstus šauklio tekstams parengė istorikas Tomas Baranauskas.

Valdovų rūmų paramos fondo informacijaJono Varno premijos – lietuvių kalbos mokytojams

2009 m. spalio 23 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje paskelbti Rytų Lietuvos švietėjo Jono Varno premijos laureatai.

Premijos įteiktos: Elektrėnų Versmės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Elvyrai Kasperavičienei, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai Audronei Trapikienei, Šalčininkų rajono Poškonių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai Zitai Stačkauskienei-Vaičkutei, Švenčionėlių gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Laimutei Martinkevičienei, Vilniaus r. Eitminiškių vidurinės mokyklos Sužionių skyriaus lietuvių kalbos mokytojai Marijonai Jezukevičienei.

Ministerijoje taip pat vyko Jono Varno premijos laureatų konferencija-forumas Mokytojo atsakomybė ir misija mokykloje ugdant jauną žmogų. Konferencijoje apie lituanisto misiją mokykloje, valstybėje, apie mokytojo atsakomybę ugdant jauną žmogų diskutavo prof. Viktorija Daujotytė, Jono Varno premijos laureatai ir kiti konferencijos dalyviai.

Jonas Varnas (1900–1930) – žymus Rytų Lietuvos švietėjas, mokytojavęs Rytų Lietuvos mokyklose, skleidęs lietuviškumo idėjas vaikams ir suaugusiesiems. Jo vardo premiją įsteigė dukra Janina Malijauskienė, gyvenanti Australijoje. Premija (po 100 Australijos dolerių) įteikiama kasmet penkiems geriausiems Rytų Lietuvos mokyklų mokytojams.

Elona Bagdanavičien
Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė