MOKSLASplius.lt

Nauji Lietuvos mokslų akademijos nariai

Lietuvos mokslų akademijoje spalio mėn. vyko rinkimai į 2009 06 16 skelbtas laisvas LMA narių ekspertų vietas. Į 16 vietų mokslo ir studijų institucijos bei LMA nariai buvo iškėlę 30 kandidatų. LMA mokslų skyrių komisijos vertino kandidatų mokslinę veiklą, nariai išklausė pretendentų pranešimus, vyko diskusijos. Remiantis LMA statutu ir rinkimų reglamentu, nauji LMA nariai ekspertai išrinkti slaptu balsavimu penkerių metų laikotarpiui Lietuvos mokslų akademijos mokslų skyriuose.


Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje (2009 10 14): Linas Čekanavičius (ekonomika), Antanas Andrijauskas (filosofija), Eugenijus Jovaiša (kultūros istorija), Valentinas Mikelėnas (teisė).


Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje (2009 10 13): Aivaras Kareiva (chemija), Eugenijus Manstavičius (matematika), Konstantinas Pileckas (matematika).


Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje (2009 10 14): Vaidutis Kučinskas (biologija), Kęstutis Kilkus (geografija), Robert Mokrik (geologija).


Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje (2009 10 20): Vidmantas Stanys (agronomija), Remigijus Ozolinčius (miškotyra), Henrikas Žilinskas (zootechnika).


Technikos mokslų skyriuje (2009 10 13): Antanas Žilinskas (informatika), Juozas Vidas Gražulevičius (medžiagų inžinerija), Raimundas Šiaučiūnas (statybos inžinerija).


Pirmą kartą išrinktieji Lietuvos MA nariai ekspertai


Pirmoje eilėje (iš kairės į dešinę): prof. dr. (HP) Linas Čekanavičius – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros vedėjas; prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas – Kultūros, filosofijos ir meno instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus vadovas, VU, VDA profesorius; prof. dr. Eugenijus Jovaiša – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto dekanas, Baltų proistorės katedros profesorius.

Antroje eilėje: prof. habil. dr. Robert Mokrik – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros vedėjas; prof. habil. dr. Antanas Žilinskas – Matematikos ir informatikos instituto Optimizacijos sektoriaus vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto Taikomosios informatikos katedros profesorius; prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas – Kauno technologijos universiteto rektorius, Cheminės technologijos fakulteto Silikatų technologijos katedros profesorius, integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – asociacijos Santakos slėnis – tarybos pirmininkas.