MOKSLASplius.lt

„Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinyno “ skaitytojų dėmesiui

Lietuvos statybos inžinierių sąjungosnarių autorių kolektyvas, kurį sudaro dauguma Vilniaus Gediminotechnikos universiteto profesorių, docentų, taip pat kitų įstaigų mokslininkai ir gamybininkai parengė Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinyną. Įvertinant tai, kad nuo 2010 m. visose Europos šalyse konstrukcijų skaičiavimas turi būti grindžiamas Euronormomis, Žinyne visa informacija pateikiama laikantis šių normų pateikiant ir skaičiavimo metodiką.

Išsamiai bus nagrinėjami geotechninio projektavimo pagrindai, geodeziniai darbai statant aukštus pastatus, įtemptojo gelžbetonio skaičiavimo ypatumai, atitvarų garso izoliacijos projektavimas ir skaičiavimas, atitvarinių konstrukcijų įtaka pastato apsaugai nuo triukšmo, laikančiųjų konstrukcijų stiprinimo būdai ir technologijos ypatumai. Daug dėmesio skiriama statybos darbų vykdymui ir projektui: įgyvendinimo modeliai ir statybos rangos sutarčių standartinės sąlygos pagal FIDIC; statybos produkcijos kokybės valdymas; statybos ekonomika ir kainodara; reikalavimai statybos produktams ir jų teisinis reglamentas; pažangiausios nuotėkų tvarkymo sistemos; gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų bei specialių patalpų elektros įrenginiai. Žinynas skiriamas konstruktoriams, projektuojantiems gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus, statybos darbams vadovaujantiems darbuotojams. Juo galės naudotis pramoninės ir civilinės statybos specialybės bei kitų statybinio profilio specialybių studentai.

Žinyno skelbta prenumerata nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. sustabdyta. Dėkojame prenumeratoriams ir organizacijoms, parėmusiems Žinyno rengimą. Žinyno 1520 puslapių apimties maketas buvo perduotas leidyklai ir spaustuvei, o spalio mėnesį leidinys jau pardavinėjamas knygynuose. Žinynas bus platinamas Vilniuje, VGTU knygyne Technika (Trakų 1/Pylimo 26, Vilnius, el. paštas: knygynas@adm.vgtu.lt), UAB Rekona (Švitrigailos g. 11A, LT-03228 Vilnius, el. paštas: biuras@ ekona.lt), visuose šalies knygynuose leidinį platins knygynas Knygininkas (Studentų g. 54, Kaunas, el. paštas: info@knygininkas.lt) ir UAB Žiburys (Vilniaus g. 105, Raseiniai, el. paštas: ziburysr@takas.lt).
Kviečiame konstruktorius, statybininkus ir studentus užsisakyti Žinyną ar įsigyti minėtuose knygynuose.

Kilus klausimų, galima skambinti Žinyno sudarytojui doc. dr. Juliui Gajauskui telefonu (8 685) 67 848.

Redaktorių taryba