MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2009/12/03

Lietuvių kalbos institutas

skelbia konkursus eiti

Leksikografijos centre jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 etato); Kalbos kultūros skyriuje vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 etato); Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje vyresniojo mokslo darbuotojo (1 etatas); Kalbos kultūros skyriuje vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 etatas); Gramatikos skyriuje vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 etatas) pareigas.

Konkurso dalyviai turi pateikti: prašymą leisti dalyvauti konkurse; mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymą; padalinio vadovo atsiliepimą (jei mokslo darbuotojas vienus metus dirbo pagal terminuotą darbo sutartį); mokslinių darbų sąrašą ir kopijas; pretendentai, neinantys pareigų Institute, papildomai turi pateikti: gyvenimo aprašymą; aukštojo mokslo diplomo, kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami iki 2010 m. sausio 27 d. adresu: P. Vileišio g. 5, Vilnius, 156 kab. Informacija tel.: (8 5) 263 76 90.