MOKSLASplius.lt

2009 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui pateikti darbai

2009 M. LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI PATEIKTI DARBAI

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE


Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Audronė Bliujienė, Algirdas Girininkas, Vladas Žulkus. Darbų ciklas „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008 m.)“. Pateikė Klaipėdos universiteto senatas.

2. Bronislavas Juozas Kuzmickas. Darbų ciklas „Lietuviškojo tautinio tapatumo vertybiniai pamatai“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.

3. Zenonas Norkus. Darbų ciklas „Istoriniai-sociologiniai tyrimai (1996–2008 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

4. Olegas Poliakovas. Monografija „Pasaulis ir lietuvių kalba“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

5. Vladas Žukas. Darbų ciklas „Lietuvos knygotyra ir knygos kultūra (XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas


Stasys Vaitekūnas. Darbų ciklas „Žmogiškieji ištekliai ir gyventojai: jų įtaka šalies geopolitinei ir socialinei ekonominei raidai (1994–2008 m.)“. Pateikė Klaipėdos universiteto senatas, Lietuvos pramonininkų konfederacija.


 

 

FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE


Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Eugenijus Gaižauskas, Gediminas Trinkūnas. Darbų ciklas „Išsamūs ultrasparčiųjų vyksmų mikro- ir nanodarinuose modeliai“. Pateikė Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Fizikos instituto taryba.

2. Algirdas Matulis, Egidijus Anisimovas. Darbų ciklas „Kvantinių nanodarinių modeliavimas (1994–2008 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

3. Antanas Reklaitis. Darbų ciklas „Elektroninių procesų puslaidininkinėse nanostruktūrose modeliavimas“. Pateikė Puslaidininkių fizikos instituto taryba.

 


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Arūnas Bukantis, Egidijus Rimkus, Gintautas Stankūnavičius, Gintaras Valiuškevičius. Darbų ciklas „Regioninės klimato kaitos indikacija, poveikis aplinkai ir ūkiui“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Aplinkos apsaugos agentūra, VšĮ „Vandens namai“, Žemės ūkio ministerija.

2. Liudmila Nickelson, Viktoras Šugurovas. Darbų ciklas „Mikrobanginių prietaisų teorinis tyrimas bei modeliavimas taikant juos praktikoje (1994–2008 m.)“. Pateikė Puslaidininkių fizikos instituto taryba, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (IEEE) Lietuvos sekcija.

3. Vidmantas Remeikis, Artūras Plukis. Darbų ciklas „Radioaktyviųjų atliekų susidarymo, charakterizavimo ir poveikio aplinkai analizės metodų plėtra bei taikymai (2002–2008 m.)“. Pateikė Fizikos instituto taryba, VĮ Ignalinos atominė elektrinė.


 

BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITYJE


Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Irina Bachmatova, Valdas Stanislovas Laurinavičius, Liucija Marcinkevičienė, Rolandas Meškys, Julija Razumienė. Darbų ciklas „Fermentų ir polifermentinių sistemų tyrimas ir panaudojimas (1994–2008 m.)“. Pateikė Biochemijos instituto taryba.

2. Rimantas Rakauskas, Sigitas Podėnas, Jurga Turčinavičienė, Virginija Podėnienė. Darbų ciklas „Rytų Baltijos regiono nariuotakojų biologinė įvairovė (modelinių taksonų morfologija, ekologija, paleontologija, molekulinė filogeografija ir filogenija)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Rimvydas Gabrilavičius, Alfas Pliūra, Julius Danusevičius, Virgilijus Baliuckas, Darius Danusevičius. Darbų ciklas „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje (1994–2008 m.)“. Pateikė Lietuvos miškų instituto taryba, Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba.

2. Vytautas Vladislovas Tarvydas, Petras Bendikas, Virginijus Uchockis, Saulius Bliznikas. Darbų ciklas ,,Cukrinių runkelių griežinių siloso pašarinės vertės ir panaudojimo galvijų mitybai tyrimai (2000–2007 m.)“. Pateikė Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto taryba, AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai“.


TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYJE


Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas


Julius Žilinskas. Darbų ciklas „Globalaus optimizavimo algoritmų sudarymas, lygiagretinimas ir taikymas (2000–2008 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas


Algimantas Marcelis Barakauskas, Vytautas Giniotis, Albinas Kasparaitis, Saulius Kaušinis. Darbų ciklas „Precizinės mechatroninės matavimo sistemos – tyrimas, sukūrimas, taikymas“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Kauno technologijos universiteto senatas, Lietuvos pramonininkų konfederacija.


Atsiliepimus ir siūlymus siųskite iki 2010 m. sausio 15 d. adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.

Lietuvos mokslų akademija