MOKSLASplius.lt

Pristatyti lietuvių kalba išleisti Tomo Akviniečio veikalai

 Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, vykdydamas projektą Pasaulio filosofijos klasikų paveldo lituanizacija: vertimai į lietuvių kalbą, į lietuvių kalbą išvertė ir išleido filosofijos klasiko Tomo Akviniečio knygą Filosofijos traktatų rinktinė.

Pradėtas versti ir leisti pasaulinės filosofijos klasikų paveldas yra reikšmingas kiekvieno mokslo metodologijai, svarbus lietuviškai filosofinei terminijai kurti ir tobulinti, be jos neįmanoma produktyvi šiuolaikinio lietuviško filosofinio diskurso sklaida.

T. Akviniečio Filosofijos traktatų rinktinėje spausdinami svarbiausi viduramžių scholastinės filosofijos klasiko filosofiniai traktatai: Apie esinį ir esmę, Apie pasaulio amžinumą, Apie valdžią, Apie ateities spėjimą, Apie angelus, arba atskirtąsias substancijas, Apie pirkimą ir pardavimą kreditan ir ištrauka iš Teologijos santraukos, kai kurie kūriniai – pirmą kartą lietuvių kalba. Šie veikalai stipriai paveikė viduramžių filosofijos, etikos, politinės ir ekonominės minties sklaidą ir pasiūlė įtikinamų argumentų naujoviškai pagrįsti krikščioniškąją pasaulėžiūrą. Jie kėlė ir iki šiol kelia diskusijas naujųjų amžių ir šiuolaikinėje filosofijoje, žavi savo skaidria logiška mintimi ir žodine išraiška.

Pasaulio filosofijos klasikų paveldo lituanizacija: vertimai į lietuvių kalbą projekto iniciatorius ir pagrindinis kūrinių vertėjas – ilgametis Vilniaus universiteto profesorius Romanas Plečkaitis.

Projekto tikslas – Lietuvos mokslininkams, studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei pateikti pasaulinės filosofijos klasikų – T. Akviniečio ir Imanuelio Kanto – paveldą lietuvių kalba. Lietuviškai „prakalbinta“ filosofinė klasika padės stiprinti lietuvišką kultūrinę tapatybę globalizacijos kontekste, taps Lietuvos filosofijos ištekliumi, suteikiančiu galimybę jai būti lygiaverčiu partneriu Vakarų civilizacijos kultūrų bei tarpcivilizaciniame dialoge.

Projektą pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą rėmė Lietuvos mokslo taryba.

Įgyvendintas projektas leidžia ir toliau tęsti filosofijos klasikų paveldo vertimų rengimą ir leidybą. 2010 m. tikimasi išleisti išverstą I. Kanto veikalą Antropologija pragmatiniu požiūriu.