MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2010/04/01

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS SKELBIA KONKURSĄ EITI
TERMINOLOGIJOS CENTRO VADOVO PAREIGAS

Į šias pareigas gali pretenduoti aktyvūs mokslininkai, per pastaruosius 5 metus atlikę mokslinių tyrimų, atitinkančių padalinio darbo kryptis. Dokumentai – prašymas Lietuvių kalbos instituto direktoriui leisti dalyvauti konkurse; mokslo laipsnio suteikimo dokumento kopija; pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumento kopija (jei pretendentas turi); gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas; mokslo darbų sąrašas; svarbiausi darbai ar jų kopijos; kita informacija – priimami iki 2010 m. gegužės 14 d. adresu: Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, LT-10308, Vilnius (156 kab.). Informacija tel. (8 5) 263 76 90; el. p. lki@lki.lt; interneto svetainė www.lki.lt .
 
 
Lietuvių kalbos instituto direktorius


TEISĖS INSTITUTAS

skelbia konkursą eiti pareigas:
- Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus mokslo darbuotojo (-os), 1 vieta.

Dokumentai priimami iki 2010 m. gegužės 14 d., adresu: Teisės institutas, Gedimino pr. 39/Ankštoji g. 1, 201 kab., Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (8 5) 2497591.
Smulkesnę informaciją rasite Teisės instituto tinklapyje www.teise.org

 


Vida Valeckaitė
Direktoriaus pavaduotoja, l.e. direktoriaus pareigas 

 Klaipėdos Universitetas


Klaipėdos Universitetas skelbia konkursą eiti pedagogų, mokslo darbuotojų pareigas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.:

Gamtos ir matematikos mokslų fakultete:


Biologijos katedroje –
profesoriaus 0,5 etato,
docento 1 etatas.

Ekologijos katedroje –
2 profesorių: 0,5 etato ir 0,25 etato,
4 docentų po 0,25 etato,
2 lektorių po 0,25 etato,
asistento 1 etatas.

Geofizinių mokslų katedroje –
2 profesorių: 1 etatas ir 0,25 etato,
2 docentų: 0,5 etato ir 0,25 etato,
2 lektorių po 0,5 etato.

Informatikos katedroje –
profesoriaus 1 etatas,
docento 2 etatai,
lektoriaus 1 etatas.

Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedroje –
profesoriaus 0,25 etato
2 docentų po 0,5 etato,
2 lektorių: 0,5 etato ir 0,25 etato.

Statistikos katedroje –
Jaunesniojo mokslo darbuotojo 0,5 etato.


Humanitarinių mokslų fakultete:

Lietuvių kalbos katedroje -


profesoriaus 1 etatas,
docento 1 etatas.

Literatūros katedroje –
2 profesorių po 1 etatą.

Anglų filologijos katedroje –
lektoriaus 1 etatas.

Anglų kalbos centre –
3 lektorių po 1 etatą.

Istorijos katedroje –
profesoriaus 1 etatas,
lektoriaus 0,5 etato.

Baltų kalbotyros ir etnologijos katedroje –

2 profesorių po 1,0 etatą.

Jūrų technikos fakultete:


Laivybos katedroje –
docento 0,5 etato.

Laivo inžinerijos katedroje –
profesoriaus 1 etatas,
3 lektorių po 1 etatą.

Mechanikos inžinerijos katedroje –
docentų 0,5 etato,
lektoriaus 1 etatas.

Informatikos inžinerijos katedroje –
2 lektorių: 1etatas ir 0,5 etato.

Technologinių procesų katedroje –
profesoriaus 1 etatas,
docento 0,5 etato,
lektoriaus 1 etatas,
vyresniojo mokslo darbuotojo 1 etatas.

Statybos katedroje –
profesoriaus 1 etatas,
docento 1 etatas,
lektoriaus 1 etatas.

Elektrotechnikos katedroje –
profesoriaus 1 etatas,
lektoriaus 0,5 etato.


Menų fakultete:
Choreografijos katedroje –


docento 0,5 etato,
lektoriaus 1 etatas.

Dailės katedroje –
profesoriaus 1 etatas.

Džiazo muzikos katedroje
-
profesoriaus 1 etatas.

Dainavimo katedroje –
lektoriaus 1 etatas,
asistentas 1 etatas.

Liaudies muzikos katedroje –
docento 1 etatas.

Muzikos teorijos ir istorijos katedroje –
profesoriaus 1 etatas.

Režisūros katedroje –
profesoriaus 1 etatas,
4 docentų po 1 etatą.

Sportinių šokių katedroje –
profesoriaus 1 etatas.


Pedagogikos fakultete:

Psichologijos katedroje –


profesoriaus 1 etatas,
2 docentų po 1 etatą,
2 lektorių po 1 etatą.

Socialinės pedagogikos katedroje –
docento 1 etatas.

Vaikystės pedagogikos katedroje –
profesoriaus 1 etatas.

Edukologijos katedroje –
docento 1 etatas.

Socialinių mokslų fakultete:


Ekonomikos katedroje –
docento 1 etatas.

Vadybos katedroje –
3 docentų po 1 etatą,
2 lektorių po 1 etatą,
asistento 1 etatas.

Politologijos katedroje –
lektoriaus 1 etatas.

Komunikacijų katedroje –
asistento 0,5 etato.

Socialinės geografijos katedroje –
lektoriaus 1 etatas.

Viešojo administravimo ir teisės katedroje –
asistento 1 etatas.

Sveikatos mokslų fakultete:


Socialinio darbo katedroje –
profesoriaus 1 etatas,
lektoriaus 1 etatas.

Slaugos katedroje –
2 profesorių: 1 etatas ir 0,25 etato,
docento 0,25 etato.

Reabilitacijos katedroje –
docento 1 etatas.

Visuomenės sveikatos katedroje –
3 docentų: 2 po 1 etatą ir 0,5 etato
asistento 1 etatas.

Medicinos technologijų katedroje –
lektoriaus 1 etatas.

Tęstinių studijų institute:

Andragogikos katedroje –
lektoriaus 1 etatas.

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institute –
vyriausiojo mokslo darbuotojo 1 etatas,
vyresniojo mokslo darbuotojo 1 etatas,
3 mokslo darbuotojų: 1 etatas ir 2 po 0,5 etato,
2 jaunesniųjų mokslo darbuotojų: 1 etatas ir 0,75 etato.

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute -
2 vyriausiųjų mokslo darbuotojų po 1 etatą,
mokslo darbuotojo 0,5 etato.

Mechatronikos mokslo institute –
vyriausiojo mokslo darbuotojo 1 etatas,
jaunesniojo mokslo darbuotojo 1 etatas.

Dokumentai priimami iki 2010 m. balandžio 26 d. 12 val. adresu: Klaipėdos universiteto Personalo skyrius, 110 kab., H. Manto g. 84, Klaipėda, tel. (8-46) 398916, 398917, 398918.

Smulkesnė informacija: http://www.ku.lt/administracija/personalsk/atestacija.php

prof. Vaidutis Laurėnas
Studijų prorektorius, pavaduojantis rektorių