MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2010/05/20

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia konkursą užimti šias pareigas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.:

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETE:

Aplinkotyros katedroje:
profesoriaus – 2 vietos;
lektoriaus – 2 vietos ( 0,75; 0,75 etato);
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 etato);
Biologijos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta ( 0,5 etato);
docento – 2 vietos (1; 0,5 etato);
lektoriaus – 3 vietos (0,5; 0,5; 0,5 etato);
asistento – 1 vieta;
vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5etato);
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (0,5; 0,5 etato);
Biochemijos ir biotechnologijų katedroje:
profesoriaus – 2 vietos (1; 0,25 etato);
docento – 2 vietos (0,5; 0,5 etato);
lektoriaus – 2 vietos (0,5; 0,25 etato);
Fizikos katedroje:
profesoriaus – 3 vietos (1; 1; 0,5 etato);

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETE:

Ekonomikos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
lektoriaus – 1 vieta;
Finansų katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
lektoriaus – 1 vieta;
Marketingo katedra:
katedros vedėjo (profesoriaus) – 1 vieta
profesoriaus – 1 vieta;
Vadybos katedroje:
profesoriaus – 2 vietos;
docento –1 vieta (0,5 etato);
asistento – 1 vieta (0,5 etato);

INFORMATIKOS FAKULTETE:

Matematikos ir statistikos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta (0,5 etato);
Sistemų analizės katedroje:
profesoriaus – 3 vietos (1; 0,5; 0,5 etato);
vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta;
Taikomosios informatikos katedroje:
docento – 1 vieta;
lektoriaus – 2 vietos;
mokslo darbuotojo – 1 vieta ( 0,5 etato);

KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETE:

Religijos studijų katedroje:
profesoriaus – 1 vieta (0,75 etato)
Teologijos katedroje:
asistento – 1 vieta (0,5 etato);
Bažnytinės teisės katedroje:
docento – 1 vieta;

MENŲ FAKULTETE:

Menotyros katedroje:
profesoriaus – 2 vietos (1; 0,5 etato);
vyriausio mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5 etato);
docento – 2 vietos (1; 0,5 etato);
lektoriaus– 3 vietos (0,5; 0,5; 0,5 etato);
Teatrologijos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 1 vieta ( 0,75 etato);
lektoriaus – 3 vietos (1; 1; 0,5 etato);

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE:

Anglų filologijos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 1 vieta;
lektoriaus (daktaras) – 1 vieta;
asistento – 1 vieta;
Etnologijos ir folkloristikos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 3 vietos;
Filosofijos katedroje:
katedros vedėjo – 1 vieta
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 2 vietos (0,5; 0,5 etato);
Istorijos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta (0,5 etato);
docento – 2 vietos;
Lietuvių kalbos katedroje:
profesoriaus – 2 vietos (1; 0,5 etato);
lektoriaus (daktaras) – 2 vietos (0,25; 0,25 etato);
lektoriaus – 1 vieta (0,5 etato);
Lietuvių literatūros katedroje:
profesoriaus – 1 vieta (0,5 etato);
docento – 2 vietos (1; 0,5 etato);
Vokiečių ir prancūzų filologijos katedroje:
lektoriaus (daktaras) – 1 vieta
lektoriaus – 1 vieta;
Kompiuterinės lingvistikos centre:
vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 etato);
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (0,25; 0,5 etato);
Išeivijos studijų centre:
mokslo darbuotojo – 2 vietos (1; 0,5 etato);
Karo istorijos centre:
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta;

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETE:

Edukologijos katedroje:
profesoriaus – 2 vietos;
docento – 1 vieta (0,5 etato);
Psichologijos klinikoje:
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (0,5; 0,5 etato);
Sociologijos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta (socialinės ir kultūrinės antropologija (1 etatas));
profesoriaus – 1 vieta (kultūros sociologija (0,75 etato));
lektoriaus – 1 vieta (sveikatos sociologija (1 etatas));
lektoriaus – 1 vieta (religijos sociologija (0,5 etato));
Socialinių tyrimų centre:
vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 etato);
Socialinės antropologijos centre:
mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 etato);
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 etato);
Studijų kokybės centre:
mokslo darbuotojo – 1 vieta;
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (0,5; 0,5 etato);

SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETE:

Socialinio darbo katedroje:
lektoriaus – 2 vietos (0,5; 0,75 etato);
asistento – 1 vieta (0,5 etato);

POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETE:

Politologijos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 1 vieta;
lektoriaus – 1 vieta (0,5 etato);
asistento – 2 vietos (0,5; 0,5 etato);
Regionistikos katedroje:
docento – 1 vieta (0,5 etato);
Viešojo administravimo katedroje:
docento – 1 vieta (0,5 etato);
Viešosios komunikacijos katedroje:
lektoriaus – 2 vietos (1; 0,5 etato);
Č. Milošo slavistikos centre:
mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5 etato);
Letonikos centre:
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5 etato);

TEISĖS FAKULTETE:

Privatinės teisės katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
asistento – 1 vieta;
Viešosios teisės katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 1 vieta;
asistento – 1 vieta (0,25 etato);

UŽSIENIO KALBŲ CENTRE:

Anglų kalbos:
lektoriaus – 13 vietų;
lektoriaus – 1 vieta (0,75 etato);
Vokiečių kalbos:
lektoriaus – 1 vieta;
Rusų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta;
Rusų/estų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta (0,5 etato);
Latvių kalbos:
lektoriaus – 1 vieta (0,25 etato);
Lotynų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta;
Italų kalbos:
lektoriaus – 2 vietos (0,75; 0,5 etato);
Prancūzų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta;
Turkų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta (0,75 etato);
Norvegų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta (0,5 etato);

SPORTO CENTRE:

Kūno kultūros skyriuje:
skyriaus vedėjo – 1 vieta;
docento – 1 vieta;
lektoriaus – 4 vietos;
Sporto skyriuje:
lektoriaus – 2 vietos;

KAUNO BOTANIKOS SODE:

vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta;
mokslo darbuotojo – 5 vietos;
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1vieta.
Etato dydis gali būti tikslinamas sudarant darbo sutartį.

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, mokslinių publikacijų ir kitos mokslinės veiklos sąrašų formos ir prašymo forma pateikiami VDU internetinio tinklalapio www.vdu.lt pirmo puslapio naujienose. Dokumentai priimami iki 2010 m. birželio 10 d. adresu: Laisvės al. 53, 3000 Kaunas, VDU Personalo tarnyba 302–303 kab., tel. 8 37 327865

Rektorius Zigmas LydekaVilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą

Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse:
Fizinės medžiagotyros laboratorija
- vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,5 etato 1 vieta).

Smulkesnė informacija pateikta Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapyje adresu www.vgtu.lt
Dokumentai priimami nuo 2010-05-21 iki 2010-06-17 Personalo direkcijoje, Saulėtekio al. 11 (Saulėtekio rūmai, centrinis korpusas, 501 kab.), tel. 274 50 09.

Rektorius Romualdas Ginevičius


Papildome skelbimą, publikuotą „Mokslo Lietuvos“ 2010 m. Nr. 9(431), p. 14

Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas

Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse
Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra
-
jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 vieta);

Smulkesnė informacija pateikta Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapyje adresu www.vgtu.lt
Dokumentai priimami nuo 2010-05-07 iki 2010-06-17 Personalo direkcijoje, Saulėtekio al. 11 (Saulėtekio rūmai, centrinis korpusas, 501 kab.), tel. 274 50 09.

Rektorius Romualdas GinevičiusMokslo Lietuva

Gerbiami skaitytojai, laikraštį Mokslo Lietuva galite prenumeruoti ne tik pašto skyriuose, bet ir internetu, tinklalapyje www.prenumerata.lt. Taip pat galima prenumeruoti prekybos centrų MAXIMA XX ir MAXIMA XXX informacijos skyriuose.