MOKSLASplius.lt

Jozefo Franko memuarai išleisti Italijoje

 Sausio 15 d. Pavijos universitete surengtas Vilniaus universiteto profesoriaus Jozefo Franko Memuarų I tomo pristatymas. Tai pirmasis J. Franko memuarų I tomo leidimas ir pirmasis vertimas į italų kalbą. Knygą išleido Pavijos universiteto istorijos studijų institutas.

Medicinos mokslas Lietuvoje glaudžiai susijęs su žymaus mediko Johano Peterio (1745–1821) ir jo sūnaus Jozefo (1771–1842) Frankų vardais. 1804 m. Frankai iš Vienos atvyko į Vilnių. Pirmas Jozefo Franko atsiminimų tomas susijęs su Pavijos mietu ir apima 1785–1796 metus. Memuaruose gyvai ir su humoru pasakojama Pavijos miesto ir universiteto istorija, atskleidžiami Johano Peterio Franko ir italų profesorių nesutarimai. J. P. Frankas buvo vienintelis vokietis profesorius Pavijoje, ėjęs Milano kunigaikštystės Sveikatos departamento vadovo pareigas.

Šių memuarų istorija labai įdomi. Jie parašyti Jozefo Franko ranka, 1830–1840 m. buvo peržiūrėti ir taisyti profesoriui lankantis Karlsbade pas artimą draugą, prancūzų kilmės gydytoją Jeaną de Carro. Kai 1842 m. J. Frankas mirė, jo našlė Kristina Gerhardi kreipėsi į dr. J. de Carro norėdama sužinoti, ar jis negalėtų pasirūpinti išleisti memuarus. De Carro norėjo šešias knygas sutraukti į dvi, nes jos buvo per didelės. Daktaras perdavė memuarus lenkų didikui kunigaikščiui Reinoldijui Tyzenhauzui, kuris juos atidavė Vilniaus medicinos draugijai. Dėl priežasčių, kurios niekada nebuvo tiksliai nustatytos, V tomas dingo. Yra hipotezė, kad šioje knygoje, parašytoje J. Frankui išvykus iš Vilniaus, buvo daug komentarų apie Vilniaus universitetą, 1831 m. studentų sukilimą ir ypač apie rusų įtaką. Galbūt nutarta sunaikinti knygą, nes nenorėta turėti rūpesčių ir bėdų su carine valdžia.

Tarp kita ko, Pavija ir Vilnius yra susigiminiavę miestai. I tomo vertėjas Giovannis Gallis tikisi, kad abiejų miestų savivaldybės galėtų susitarti bendrai įamžinti J. Franko atminimą, nes, jo manymu, Jozefas Frankas pagrindžia šių dviejų miestų susigiminiavimą.

Lijana Binkauskienė