MOKSLASplius.lt

Nauja knyga

Donata Kulviecaitė 

2010 m. rugpjūčio 16 d. leidykla Petro ofsetas išleido įžymaus anglų mokslininko Izaoko Niutono atminimui skirtą habil. dr. Prof. Liubomiro Kulvieco knygą Fragments in History of Physics and Mathematics (2010). Knygos rėmėjai – Juozo Kazicko šeimos fondas, Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas, Vytauto Landsbergio fondas ir Lietuvos Nacionalinė UNESCO komisija. Knyga bus pristatyta lapkričio 10 dieną Pasaulinės mokslo dienos minėjime Vilniaus pedagoginiame universitete. Knygą sudaro Liubomiro Kulvieco moksliniai straipsniai iš pasaulinės mokslo istorijos anglų, vokiečių, rusų kalbomis. Knygos įžangą parašė Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos akademikas Aleksejus Bogoliubovas. Knyga skiriama fizikams, matematikams, mokslo istorikams, tyrinėjantiems gamtos mokslų metodologines problemas.

Knygos leidėjai – Donata Kulviecaitė ir Vilniaus universiteto Kieto kūno elektronikos katedros vedėjas profesorius Kęstutis Arlauskas. Nuoširdžiai dėkojame rėmėjų fondams, Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos generalinei sekretorei Astai Dirmaitei už finansinę paramą publikuojant šią knygą.