MOKSLASplius.lt

Pastabėlės, pasitinkant Lietuvos mokslo istorikų sąvadą*

 

Žinių sankaupos vartotojams pateikiamos įvairiomis tekstų struktūros formomis, pasirodo viešumoje kaip specialios pasirties leidiniai: teminiai sąvadai, žinynai, žodynai, enciklopedijos. Tai – pamatiniai leidiniai ne vien tik mokslininkams, tikslinantiems savo rašinius, bet ir platesniam skaitytojų ratui – studentams, mokytojams ir kitiems siekiantiems žinių protams. Lietuvos visuomenė jau gali plačiai naudotis visuotino pobūdžio ir siauresnės ar specializuotos krypties enciklopediniais leidiniais, išleistais gimtąja kalba. Tačiau šioje srityje plyti dar nearti dirvonai, laukiantys kantrių, pasišventusių savo reikalui darbininkų.

Čia skaitytojams pristatomas varganas, kuklus leidinukas, knygų vartotojams pasiūlysiantis surankiotų ir konkrečia kryptimi sudėliotų žinių apie 36 mokslo srityje aktyvumą rodžiusių asmenų veiklą; tarp jų keli dirba ir toliau. Rengėjų pastabos sąvado pradžioje skaitytojus supažindins su leidinuko ypatybėmis ir turinio struktūra.

Atlaidžiai vertindami akis badančius trūkumus, turėtumėm džiaugtis nauju žinių šaltiniu, įžvelgdami privalumus. Ir vis tik graudu darosi, kai pažvelgi į artimiausių mūsų kaimynų leidybos rezultatus. Estai jau turi fundamentalų akademinį trijų tomų savo krašto mokslininkų sąvadą; jie ir toliau sparčiai juda ta kryptimi. O apie Lenkijos, Suomijos, Vokietijos žinynų turinius, apimtis ir kitus parametrus – tik sapnuoti galime.

Reikia tikėtis, kad paminėti faktai ir skurdi tikrovė neturėtų palaužti mūsų ryžto veržtis mokslo žinių link. Tad skaitykime enciklopedinio pobūdžio leidinius, mus bent šiek tiek lavinančius.


J. A. Krikštopaitis


*Lietuvos mokslo istorikų sąvadas. Astronomija, fizika / Sudarytojos E. Makariūnienė ir Rasa Kivilšienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. – T. 1, 119 p.