MOKSLASplius.lt

Malaišiuose įteiktos Vaižganto premijos

Laureatai prie Vaižganto paminklo Malaišiuose: Vaižganto literatūrinė premija – rašytojas ir žurnalistas Juozas Kundrotas (dešinėje) ir Vaižganto mažoji premija – žurnalistas ir muziejininkas Vytautas BagdonasVytautas Rimša,
Svėdasiškių Alaušo draugijos tarybos narys, atsakingas už mokslinę veiklą 

Rudenėjančią, tačiau vis dar saulėtą ir šiltą rugsėjo 25-osios šeštadienio popietę į Svėdasų seniūnijos Malaišių kaimą – Vaižganto gimtinę – prie buvusio jo tėvų namo ir paminklo iš Kunigiškių, Svėdasų, Anykščių, Kupiškio, Rokiškio, Vilniaus, Kauno ir kitų kraštų plūdo ir plūdo žmonės. Tą dieną visus Vaižganto kūrybos, jo filosofinių bei etinių nuostatų gerbėjus į tradicinį respublikinį renginį – „Vaižgantines“ – sukvietė šio sambūrio organizatoriai: Svėdasų seniūnija, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, Vaižgantiečių klubas Pragiedrulys ir Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius. Beje, ir proga pasitaikė neeilinė...

Šį kartą šventės rengėjai buvo nutarę tuo pačiu iškiliai pažymėti Malaišių kaimo 755-ąsias metines; įteikti Lietuvos rašytojų ir Žurnalistų sąjungų metinę lietuvių literatūros klasiko, žymaus visuomenės veikėjo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto premiją, skirtą naujiems jo sekėjams už kūrybinius nuopelnus literatūros bei žurnalistikos srityse; pagaliau – paskelbti Mažosios Vaižganto premijos, skiriamos kraštiečiams ir kitiems žmonėms Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui, laimėtoją.

Svečius rašytojo Vaižganto gimtinė pasitiko ne vien kontrastingomis rudens spalvomis išgražintu peizažu, bet ir vis dar skaisčia, nors jau ir ne itin karšta, saulute. Pasitiko juos ir dvi gan įspūdingos žurnalisto Vytauto Bagdono ant senųjų Malaišių kaimo pastatų sienų parengtos istorinių bei etnografinių fotografijų parodos. Viena jų – Malaišiai, prabėgus... šimtmečiams, kita – Vaižganto premijų įteikimo Svėdasų krašte akimirkos. Be to, vietinių gyventojų ir svečių laukė naujas, specialiai „Vaižgantinėms“ ką tik išleistas laikraščio Pragiedrulių žemė numeris, taip pat šiek tiek anksčiau pasirodžiusi Vytauto Bagdono knyga (fotoalbumas) Nusilenkime Vaižganto žemei... (2009 m.) ir visi renginio organizatoriai, Svėdasų bibliotekos bei kiti kultūros darbuotojai.

Beje, šventės dalyviai nuo pat ryto iki pagrindinio renginio pradžios buvo kviečiami aplankyti visai čia pat, gal už poros kilometrų, Kunigiškių kaime veikiantį Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų ir apžiūrėti atnaujintas ekspozicijas. Tarp jų – ir itin gausią kraštiečių ar svečių muziejui padovanotų knygų parodą.Vaižganto premijos laureatą Juozą Kundrotą (kairėje) pirmiausia pasveikino Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas

Pagrindinis renginys prasidėjo jaukioje aikštėje, medžių paunksnėje, prie buvusios Tumų sodybvietės ir didžiulio akmens, Vaižganto „Juodžiaus kelmu“ pavadinto. Suskambo Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleivės Ramunės Lapienytės skaitomi poeto Mykolo Karčiausko Malaišiams skirto eilėraščio posmai: „Gražus tas kraštas... Pašvenčiai, / Upelių apsemos miglotos / Ir garsas Lietuvos plačiai / Čia aidi lygumom kalvotom...“. Jos žodžius palydėjo Anykščių kultūros centro folklorinio ansamblio (vad. Regina Stumburienė) to meto tarme sudainuota giesmė iš garsaus šių kraštų poeto, vysk. Antano Baranausko poemos Anykščių šilelis...

Prisiminimų ir apmąstymų valanda, Vaižganto žodžiais pavadinta Poetingas tai kraštas, pilnas giliausios senovės atminimų..., buvo skirta Malaišių 755-osioms metinėms pažymėti. Ją pradėjo renginio vedėja Valaukio ansamblio dainininkė Rasa Poškuvienė. Pasak jos, simboliška, kad Anykščių šilelis nuskambėjo būtent Malaišiuose, kai prieš daugiau kaip 150 metų jaunas, tada dvidešimt ketverių metų, studentas Antanas Baranauskas, parvažiavęs vasaros atostogų į Anykščius, savo tėvų klėtelėje per dvi vasaras sukūrė šį nuostabų himną Lietuvos gamtai. Tuomet Malaišių kaimo valstiečių Barboros ir Anupro Tumų šeimoje dar nebuvo gimęs Juozukas – pats jauniausias sūnus. Jis pasaulį išvydo po šios poemos sukūrimo praėjus dešimčiai metų, kai kūrinys jau buvo spausdinamas ir skaitomas. Vėliau, jau tapęs žinomu rašytoju, žurnalistu, kunigu, Juozas Tumas-Vaižgantas prisiminimuose rašys ir apie tai, jog jo tėvų – Malaišių kaimo šviesuolių – namus kartu su kita lietuviška spauda pasiekė ir poema Anykščių šilelis, be galo sužavėjusi paprastus sodiečius. Ir tuo metu, kai daugelis Lietuvos miestų ir miestelių net nebuvo įsikūrę, o jaunas poetas Antanas Baranauskas rašė poemą, Malaišiams jau buvo sukakę daugiau kaip 600 metų...

R. Poškuvienė paskelbė, kad dar pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo laikus menanti, sena sėlių vietovė – Malaišiai – šį rugsėjį sulaukė 755-ojo gimtadienio. Šia proga pasirodė ir pats... karaliaus Mindaugas. Su karūna rankoje, apsivilkęs istorinę Lietuvos praeitį menančiu rūbu prie mikrofono priėjo garsus ir gerai žinomas aktorius, dažnas malaišiškių svečias, Vytauto Didžiojo ordino kavalierius Tomas Vaisieta. Jo išraiškingai skaitomas tekstas priminė ir žilą senovę, ir gūdų sovietmetį, ir tautiečių kovą už Lietuvos nepriklausomybę bei dabarties valstybės problemas.

Apie Malaišių rūpestį dėl Vaižganto atminimo išsaugojimo kalbėjo didelis šio krašto patriotas, biologijos mokslų dr. doc. Juozas Lapienis, kurio iniciatyva prieš penkerius metus buvo iškilmingai paminėtas Malaišių 750- asis gimtadienis ir ta proga sukurta meniška medžio skulptūra, o prieš trejetą metų kaimą papuošė originalus ąžuolinis kryžius. Jis priminė ir šio krašto istoriją bei čia gyvenusius žmones. Veiklusis kraštietis kvietė visus Vaižganto kūrybos gerbėjus pamąstyti apie tai, ar nevertėtų šią gražią aikštę, kurioje vyksta „Vaižgantinės“, papuošti medinėmis Severiutės, Mykoliuko ir kitų Vaižganto sukurtų personažų skulptūromis.

Kitas kraštietis ir Tumų gimtinės tvarkymo entuziastas, vienas iš liepų alėjos, pasodintos Malaišiuose, minint Vaižganto 120-ąsias metines iniciatorių, technikos mokslų dr. Gvidas Kazlauskas, pasidžiaugęs ir toliau gražiai tvarkoma bei prižiūrima rašytojo gimtine bei sėkmingai Kunigiškių kaime veikiančiu muziejumi, supažindino visus dalyvius su savo brandinama idėja – prie vešliai žaliuojančių liepų įrengti istorinę lentą ir joje įrašyti visų medelius pasodinusių žmonių pavardes.

Paskui vėl suskambo dainos, kurias atliko Kupiškio kultūros centro folklorinis ansamblis Kupkėmis (vad. Alma Pustovaitienė), plojimais buvo pasitiktas kraštietis (teatro, kino ir televizijos aktorius) Ferdinandas Jakšys. Jis, be galo jautriai skaitydamas Vaižganto žodžius apie savo Tėviškę, atsiklaupė ir pabučiavo mielą Malaišių žemelę... Kartu gražiai buvo pagerbta ir vienintelė belikusi etnografinio Malaišių kaimo nuolatinė gyventoja, garbaus amžiaus senolė – Elena Grižaitė, kuriai Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis užrišo tautinę juostą, o jaunosios kartos kraštiečiai įteikė puokštę gėlių. Ji susilaukė bene daugiausiai fotografų dėmesio...

Kalbėjęs Svėdasų šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas visiems dalyviams ir šio krašto žmonėms linkėjo ieškoti gyvenime „deimančiukų“ – gerumo, vilties ir gėrio ženklų. Svėdasų, Kunigiškių ir Malaišių krašto gyventojams ir toliau puoselėti Vaižganto kraštą bei gražinti Vaižganto gimtinę linkėjo ir garbūs svečiai: žinoma šalies kultūrologė ir etnologė Gražina Kadžytė, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, draugijos Lietuvai pagražinti pirmininkas Juozas Dingelis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Baura ir kt.

Antroji programos dalis buvo skirta įteikti Lietuvos rašytojų ir Žurnalistų sąjungos literatūrinę premiją. Čia jau devintąjį kartą Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, dažnas šios šventės dalyvis ir Vaižganto idėjų pasekėjas Dainius Radzevičius paskelbė naująjį respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos laureatą. Šįkart Vaižganto premija buvo įteikta kauniečiui žurnalistui ir rašytojui Juozui Kundrotui už 2008 m. leidyklos Naujasis lankas išleistą dokumentinį romaną Įskelti titnagą. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities pirmininkas Vidas Mačiulis pasidžiaugęs savo kolegos kūrybine sėkme ir apžvelgęs laureato kūrybinį kelią, sakė, jog kažkada Svėdasus ir Kauną sujungė Juozas Tumas-Vaižgantas, o dabar dar kartą tai padarė ir naujasis premijos laureatas... Ateityje Kaune pastačius garsiam Lietuvos literatūros klasikui Juozui Tumui-Vaižgantui paminklą, jis dar glaudžiau sujungs Kauną su Svėdasais ir rašytojo gimtine.

Po muzikinės pertraukėlės prasidėjo trečioji šio gražaus renginio dalis. Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis paskelbė 2009 m. įsteigtos Vaižganto mažosios premijos Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui laureatą. Priminsime, kad premija yra nauja. Pernai pirmuoju jos laimėtoju tapo žinoma šio krašto poetė, choristė, meno ir pasakų mylėtoja, bibliotekos „pasakų bobutė“, ilgametė Būtėnų, Žaliosios ir Svėdasų mokyklų pradinių klasių mokytoja Irena Guobienė. Antruoju laureatu šiemet pelnytai pripažintas Malaišiuose, Svėdasuose, Anykščiuose, Aukštaitijoje ir visoje respublikoje žinomas žurnalistas, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus įkūrėjas ir puoselėtojas, muziejininkas, Vaižgantiečių klubo pirmininkas, laikraščio XXI amžius bendradarbis Vytautas Bagdonas.

Premijos laureato diplome Valentinas Neniškis su komisija pelnytai įrašė: „Gerb. Vytautai Bagdonai, nuoširdžiai sveikiname Jus su gražia ir prasminga Vaižganto mažąja premija Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui. Linkime visokeriopos sėkmės, stiprios sveikatos, naujų kūrybinių pergalių. Tegul Tautos švietėjo, mūsų kraštiečio rašytojo, visuomenės veikėjo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto idėjos toliau Jus skatina žengti Tėvynės meilės ir grožio keliu...“. Parlamentaras Antanas Baura, sveikindamas šį darbštųjį mūsų kraštietį, įteikė jam Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Padėką už Vaižganto muziejaus įkūrimą, daugelį metų puoselėjamą ir saugomą literatūros klasiko gimtinę, sėkmingą vadovavimą Vaižgantiečių klubui Pragiedrulys ir tradicinių „Vaižgantinių“ organizavimą.Skamba bendra anykštėnų Valaukio ir kupiškėnų Kupkėmio atliekama daina

Paskui, Vaižganto premijų laureatus – rašytoją Juozą Kundrotą ir žurnalistą Vytautą Bagdoną – pasveikino ir kiti renginio svečiai: Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis, kiti „Vaižgantinių“ dalyviai, o svėdasiškiai, juos pagerbdami, uždėjo ąžuolo lapų vaikinus ir įteikė gėlių. Rokiškio rajono Tarybos narys, ūkininkas Vytautas Šlikas, tradiciškai jiems išdalino dar šiltus naminės duonos kepalus (taip gražiai jis kasmet...pagerbia Vaižganto premijos dalyvius). Padėkos žodžius už pripažinimą, kūrybinių pastangų įvertinimą bei apdovanojimus tarė ir patys Vaižganto premijų laureatai.

Šventines kalbas paįvairino tarp pasisakymų skambėjusios nuotaikingos Valaukio ir Kupkėmio ansamblių atliekamos dainos. „Vaižgantinėms“ artėjant prie pabaigos, šios šventės organizatorių vardu seniūnas Valentinas Neniškis ir Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus renginių organizatorė Aldona Bagdonienė padėkojo gerbiamiems artistams, folkloro ansambliams, nuolatiniams rėmėjams, aktyviausiems pagalbininkams ir įteikė jiems žurnalisto Vytauto Bagdono parengtus fotografijų albumus Nusilenkime Vaižganto Žemei.... Pasibaigus numatytai programai, liko laiko apžiūrėti fotografijų parodas, pasivaikščioti po senąjį gatvinio tipo Malaišių kaimą, pasigrožėti šio krašto rudenėjančia panorama, prie vaišių stalo, po sodžiaus klevais visiems pabendrauti.

Na, o už tai, kad renginys praėjo taip organizuotai ir paliko visiems gražius prisiminimus, buvo išsakyta nemažai padėkos žodžių rėmėjams – Anykščių rajono savivaldybei, Anykščių kultūros centrui, Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės Paramos-labdaros fondui, UAB Kerokšlis, individualiai įmonei-kavinei Pas Gedą, Rokiškio rajono Tarybos nariui Vytautui Šlikui, Vaižganto giminaičiui uteniškiui Vytautui Nakučiui; taip pat – dr. Gvidui Kazlauskui (Kaunas), Mildai Čepienei-Gudonytei (Vilnius), Danutei Peželienei-Kindurytei (Vilnius), informaciniams rėmėjams – laikraščiams Utenis, Anykšta, Pasaulio anykštėnas. O po viso šio šurmulio vėl buvo nostalgiškai atsisveikinta iki kito rudens, iki kitų „Vaižgantinių“ švenčių...

Vilnius, 2010 09 29Nuotraukose:

Laureatai prie Vaižganto paminklo Malaišiuose: Vaižganto literatūrinė premija – rašytojas ir žurnalistas Juozas Kundrotas (dešinėje) ir Vaižganto mažoji premija – žurnalistas ir muziejininkas Vytautas Bagdonas

Vaižganto premijos laureatą Juozą Kundrotą (kairėje) pirmiausia pasveikino Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius

Skamba bendra anykštėnų Valaukio ir kupiškėnų Kupkėmio atliekama daina