MOKSLASplius.lt

Išėjo Amžinybėn, bet liko mūsų širdyse

BražėnasNaktį į spalio 3-iąją Amžinybėn išėjo Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius Vilius Bražėnas (1913 04 06– 2010 10 03) – daugeliu talentų apdovanota asmenybė. Lietuvoje jį pažinojome kaip aistringą publicistą, kuris, gyvendamas įvairiose socialinėse santvarkose, rašytiniu ir gyvu žodžiu gynė asmenybės ir tautos laisvę. Patyręs nacių ir bolševikinę tironiją ir didelę gyvenimo dalį praleidęs JAV tapo vienu žymiausių antikomunistų. Vilius niekada nenustojo tikėti lietuvių tautos ir Lietuvos ateitimi.

Tokį jį visados prisiminsime – pavyzdingą skautą, Lietuvos karininką, publicistą, rašytoją, dainininką ir nepralenktą oratorių.

Mielas Viliau, savo Tėvynėje ir mūsų širdyse Tu niekados nebūsi pamirštas – tebus Tau lengva Lietuvos žemelė.


„Mokslo Lietuvos“ redakcija