MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/03/01

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBA
Skelbia viešą konkursą rektoriaus pareigoms

Dalyvauti konkurse kviečiami mokslininkai, tenkinantys Aukštojo mokslo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 27-715), Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 7-191), Universiteto statuto (Žin., 2001, Nr. 84-2921) ir Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimo nuostatų reikalavimus.
Kandidatą į rektoriaus pareigas gali iškelti Universiteto padalinio taryba, visuomeninė organizacija arba išsikelti pats asmuo.

Dokumentai: kandidatą iškėlusio padalinio tarybos ar visuomeninės organizacijos teikimas (jeigu jis yra); kandidato sutikimas dalyvauti konkurse arba prašymas dalyvauti konkurse (jeigu išsikėlė pats); veiklos programa; mokslo laipsnių diplomų ir pedagoginių vardų atestatų kopijos; svarbiausių mokslinių darbų sąrašas; gyvenimo aprašymas (CV); trumpa kandidato biografija ir nuotrauka (kandidatui pristatyti Universiteto laikraštyje ir tinklalapyje).
Oficiali rektoriaus rinkimų data 2007 m. gegužės 23 d. Su Universiteto statutu ir rektoriaus rinkimo nuostatais galima susipažinti Universiteto tinklalapyje adresu www.ktu.lt .

Dokumentai priimami KTU personalo tarnyboje (K. Donelaičio g. 73, 314 k., 320 k.) iki 2007 m. balandžio 20 d. Teirautis tel. (+370 37) 300 095.


Tarybos pirmininkasBritų taryba kviečia


Lietuvos mokslininkus teikti paraiškas dalyvauti programoje Tarptautinis jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimas (International Network for Young Scientists).
Programos tikslas – padėti Lietuvos ir Jungtinės Karalystės mokslininkams pasikeisti mokslinėmis idėjomis ir užmegzti ilgalaikius ryšius, surengti trumpą seminarą-konferenciją.
Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo įstaigos ir aukštosios mokyklos, atliekančios mokslinius tyrimus šiose srityse:

• klimato kaita;
• mityba, maisto technologija, sveikatos apsauga;
• sportas;
• evoliucinė biologija;
• biomedicinos duomenų vizualizavimas;

Pirmenybė bus teikiama organizacijoms, užmezgusioms partnerystės ryšius su Jungtine Karalyste.
Programa skirta jauniems mokslininkams, jau baigusiems doktorantūros studijas ir užsiimantiems mokslo tiriamąja veikla, bei doktorantūros studentams. Paraiškas teikia jaunųjų mokslininkų komandos mokslinis vadovas.

Daugiau informacijos apie programą ir paraiškos formos ieškokite Britų tarybos interneto svetainėje http://www.britishcouncil.org/lithuania .
Paraiškas prašome siųsti el. paštu Egle.Staskunaite@britishcouncil.lt iki 2007 m. kovo 15 d.NACIONALINĖ PAŽANGOS PREMIJA
kviečia teikti paraiškas

NACIONALINĖ PAŽANGOS PREMIJA akademinę, verslo ir kultūros visuomenę kviečia teikti paraiškas 2007 m. apdovanojimams.

Nuo vasario 1 d. priimamos paraiškos Mokslo pažangos, Partnerystės pažangos ir Kultūros pažangos premijoms. Nacionalinės pažangos premijos (NPP) komitetas paraiškų premijoms laukia iki 2007 m. balandžio 2d. Specialią kandidatų paraiškos formą ir reikalavimus teikiamiems darbams galima rasti tinklapyje www.npp.lt. Laureatų paskelbimas iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje numatytas 2007 m. gegužės mėn. viduryje.

NPP komiteto kancleris, Vilniaus universiteto Mokslo reikalų prorektorius prof. Juozas Vaitkus teigia, kad šiemet NPP komitetas ir nepriklausomi ekspertai ypač daug dėmesio kreips į pretendentų veiklos pavyzdines, „užkrečiančias“, pozityvias permainas Lietuvoje lemiančias savybes, kurios atskleidžia kiekvieno pretendento nacionalinės reikšmės nuopelnus.

Mokslo pažangos premija bus skirta mokslininkams ar jų grupėms už išradybinės ir taikomosios veiklos produktyvumą bei plėtojamos mokslo šakos pastebimumą viso pasaulio mastu. Ši premija orientuota į aukščiausius pasaulinius mokslo standartus ir Lietuvos intelektualinio potencialo vystymą.

Partnerystės pažangos premija apdovanos už indėlį į konkurencinio šalies pranašumo didinimą ir bendradarbiavimą diegiant praktikoje pažangiausias technologijas ir naujoves. Skiriant šią premiją didelė reikšmė bus teikiama komercinės veiklos vystymui ir diegimui tam tikroje veiklos srityje. Taip pat bus vertinama pretendentų įtaka šalies gerovei ir pripažinimui bei svarbiausiems artimiausių dešimtmečių šalies ekonominio vystymosi veiksniams.

Kultūros pažangos premija bus skirta už kūrybinę energiją, individualų kūrėjo talentą bei išradingumą lemiant šalies pranašumą tam tikroje kultūros srityje. Bus vertinami kandidatų kūrybiniai ieškojimai, inovacijos bei įtaka masiniam kultūros lygiui.

Kandidatus NACIONALINEI PAŽANGOS PREMIJAI 2007 m. gali siūlyti ne tik mokslo institucijos, verslo, pramonės, meno, kultūros asociacijos ar pelno nesiekiančios organizacijos, bet ir ne mažesnės kaip penkių asmenų mokslininkų, verslininkų ar kultūros veikėjų iniciatyvinės grupės.

Siekiant plėtoti efektyvius mokslo ir verslo ryšius, skatinti pilietiškai atsakingo ir brandaus verslo indėlį į Lietuvos intelektualinę, kultūrinę ir socialinę pažangą, NACIONALINĖ PAŽANGOS PREMIJA buvo įsteigta 2006 m. kovo 2 d. Pirmoji apdovanojimo ceremonija įvyko 2006 m. gegužės 28 d. Vilniaus universiteto Teatro salėje.

NACIONALINĖ PAŽANGOS PREMIJA siekiama išrinkti ir apdovanoti labiausiai Lietuvos pažangai nusipelniusius žmones. Premija propaguoja valstybės intelektinio potencialo plėtojimą, aktualina mokslo, verslo ir kūrybos bendradarbiavimo svarbą bei siekia, kad šalies pažanga taptų visuomenės interesu.

NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS iniciatoriai: Vilniaus Universitetas, LNK ir Hansabankas.Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos
2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 2 skelbiamas ministerijų užsakomų programų projektų konkursas pagal šias temas:

1. Kenksmingų medžiagų kaupimosi augaluose, maisto produktuose ir pašaruose priežastingumas ir prevencija (pateikė Žemės ūkio ministerija).

2. Priemonių, išsaugančių konservuotuose pašaruose kuo daugiau energijos, baltymų ir kitų mitybinių medžiagų ir užtikrinančių pašaro higieninę kokybę, tyrimas (pateikė Žemės ūkio ministerija).

3. Vaisių ir uogų kokybės parametrų modeliavimas Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis siekiant išsaugoti ir praturtinti jų vertingąsias maistines savybes (pateikė Žemės ūkio ministerija).

4. Agro ekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui (pateikė Žemės ūkio ministerija).

5. Mėsinių galvijų ir kiaulių augimo hormono geno įvairovės tyrimai siekiant didinti gyvulių produktyvumą ir produkcijos kokybę (pateikė Žemės ūkio ministerija).

6. Augalų mišinių ir azoto naudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle „dirvožemis-augalas“ įvertinimas (pateikė Žemės ūkio ministerija).

7. Padidintos biologinės vertės ir aukštos kokybės maisto produktų kūrimas ir jų poveikio žmonių sveikatai tyrimas (pateikė Žemės ūkio ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija).

8. Lietuvos Respublikos pasirengimo prisijungti prie Europos patentų ginčų susitarimo ir Londono protokolo įvertinimo studija (pateikė Teisingumo ministerija).

9. Personalo, dirbančio su nuteistaisiais, tarp jų ir asmenimis, atliekančiais bausmes, alternatyvias laisvės atėmimui, motyvacijos ypatumai ir jo poveikis nuteistųjų elgsenai (pateikė Teisingumo ministerija).

10. Sunkaus išeminio širdies nepakankamumo – potencialaus autologinių suaugusiojo individo kamieninių ląstelių terapijos objekto ląstelių ir molekuliniai tyrimai (pateikė Sveikatos apsaugos ministerija).

11. Energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo transporto sektoriuje programa (pateikė Susisiekimo ministerija).

12. Duomenų srauto šifravimo sistemos metodų sukūrimas ir jų kriptoatsparumo įvertinimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija).

13. Nuotolinė cheminių taršalų ir sprogmenų produktų detekcija (pateikė Krašto apsaugos ministerija).14. Daugiafunkcinių kariui drabužių kūrimas ir tyrimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija).

Projektai rengiami pagal Fondo Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo VI skyriaus 62 punkto reikalavimus. Projekto anglų kalba (62.2 punktas) pateikti nereikia.

Orientacinė projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt. Informuojame, kad 30 proc. lėšų įsipareigoja skirti atitinkama projektu suinteresuota ministerija (arba viena iš ministerijų).

Projektų trukmė – iki 2007 m. gruodžio 20 d.
Projektai priimami nuo 2007 m. vasario 26 d. iki kovo 26 d.
Išsamesnę informaciją teikia Angelė Guščiaitė, Mokslo skyriaus specialistė, tel. (8 ~ 5) 264 7261, el. p. angele@ktl.mii.lt .

Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde A. Goštauto g. 12, 308 kab., Vilnius.
Darbo laikas I–IV – 8.00–17.00, V – 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–13.00 val.