MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/02/15

LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Lietuvos mokslo premijų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 839 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos mokslo premijų“ pakeitimo ir Lietuvos mokslo premijų komisijos sudėties patvirtinimo ir savo darbo reglamentu, 2007 m. vasario 5 d. posėdyje, remdamasi slapto balsavimo rezultatais, skyrė 2006 m. Lietuvos mokslo premijas.


Humanitariniai ir socialiniai mokslai


Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Gintarui Beresnevičiui už darbų ciklą Religijotyra ir senovės baltų mitologija (1990–2004 m.) (po mirties). Pateikė Kultūros, filosofijos ir meno instituto taryba.
2. Simui Karaliūnui už mokslo darbą Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose (1994–2005 m.). Pateikė Lietuvių kalbos instituto taryba.

3. Irenai Reginai Merkienei už darbų ciklą Lietuvių etninės kultūros tipologiniai arealai ir regioninio tapatumo išraiška (XVI a. antroji pusė – XX a.) (1971–2005 m.). Pateikė Lietuvos istorijos instituto taryba.Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas

Meilutei Ramonienei, Loretai Vilkienei, Joanai Pribušauskaitei, Virginijai Stumbrienei už darbų ciklą Lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas: situacijos tyrimas, metodika ir jos taikymas (1995–2005 m.). Pateikė Vilniaus universiteto senatas, UAB Baltų lankų leidyba, UAB Gimtasis žodis.

Fiziniai mokslai

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Artūrui Dubickui už darbų ciklą Algebrinių skaičių pasiskirstymas (1986–2005 m.). Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
2. Konstantinui Pileckui už darbų ciklą Klampaus skysčio tekėjimo begalinėse srityse matematiniai modeliai (1977–2005 m.). Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba.Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas

Edmundui Montrimui, Valentui Gaideliui, Vygintui Jankauskui, Vytautui Getaučiui, Donatui Jonui Sidaravičiui už darbų ciklą Organinė optoelektronika: naujos organinės medžiagos, fotoreceptoriai ir fizikiniai reiškiniai juose (1980–2005 m.). Pateikė Vilniaus universiteto senatas, UAB Tikslioji sintezė.

Biomedicinos mokslai

Fundamentinis ir taikomasis mokslinių tyrimų darbas

Rimantui Steponui Nivinskui, Lidijai Truncaitei, Aurelijai Zajančkauskaitei už darbų ciklą T4 tipo bakteriofagų genų struktūros ir raiškos reguliavimo tyrimas (1975–2005 m.). Pateikė Biochemijos instituto taryba.

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai

1. Rasai Bagdonienei, Rasai Sirtautienei už darbų ciklą Savalaikės diagnostikos ir modifikuotų gydymo metodų pritaikymo svarba šiuolaikinėje aklumo prevencijoje (1994–2005 m.). Pateikė Vilniaus universiteto senatas, VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos.
2. Vytautui Kesminui, Rimantui Repečkai, Tomui Virbickui, Linui Ložiui už darbų ciklą Žuvų populiacijų ir bendrijų tyrimų taikymas aplinkosaugoje ir žuvininkystėje (1995–2005 m.). Pateikė Vilniaus universiteto Ekologijos instituto taryba, LR Aplinkos ministerija, Gamtos apsaugos departamentas, Žuvininkystės departamentas prie LR Žemės ūkio ministerijos.


Technologijos mokslai


Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

1. Albertui Čaplinskui už darbų ciklą Programų sistemų inžinerija: didelių programų sistemų kūrimo metodai, technologijos ir priemonės (1973–2005 m.). Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba.
2. Benediktui Čėsnai, Leonui Vaidotui Ašmantui, Petrui Vaitiekūnui už darbų ciklą Šilumos ir masės mainų intensifikavimas ir dėsningumų nustatymas energetiniuose įrenginiuose (1975–2005 m.). Pateikė Lietuvos energetikos instituto taryba, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas

Donatui Čygui, Alfredui Laurinavičiui už darbų ciklą Automobilių kelių ir gatvių tiesybos technologijų eksperimentiniai tyrimai ir taikymas (1993–2005 m.). Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, asociacija Lietuvos keliai, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija Linava.

Laureato diplomų teikimo iškilmės vyks 2007 m. kovo 2 d. Vyriausybės rūmuose (Gedimino pr. 11, Vilnius), pradžia 11 val.Mokslo ir studijų institucijų dėmesiui
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

skelbia projektų konkursą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1050 patvirtintą Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007–2010 m. programą (Žin., 2006, 114-4359).
Projektų trukmė 2007–2009 m.
Metinė projekto vertė – iki 400 000 Lt
Projektai priimami 2007 m. vasario 19–kovo 19 d.
Projektai konkursui rengiami remiantis Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Fondo direktoriaus 2005 rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VI-35, VI skyriaus Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai 61–61 punktais, t. y. poskyriu Prašymų teikimas.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Vaiva Priudokienė, tel. (8~5) 2553 371, el. p. vaiva@ktl.mii.lt

Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab., Vilnius.
Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00; V – 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

DirektoriusMokslo ir studijų institucijų dėmesiui
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

skelbia projektų konkursą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1048 patvirtintą Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 m. programą (Žin., 2006, 114-4356).
Projektų trukmė 2007–2009 m.
Metinė projekto vertė – iki 400 000 Lt
Projektai priimami 2007 m. vasario 19–kovo 19 d.
Projektai konkursui rengiami remiantis Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Fondo direktoriaus 2005 rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VI-35, VI skyriaus Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai 61–61 punktais, t. y. poskyriu Prašymų teikimas.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Vaiva Priudokienė, tel. (8~5) 2553 371, el. p. vaiva@ktl.mii.lt
Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab., Vilnius.
Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00; V – 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

DirektoriusVilniaus knygų mugės 2007 dienomis kviečia į stendą Nr. 5D.12.
Čia galėsite įsigyti naujausių MELI leidinių, pabendrauti su leidinių autoriais ir jų rengėjais.

Šiais metais MELI rengia tokius leidinių pristatymus:

Vasario 22 d., ketvirtadienį, 16 val. Derybų kambaryje (I aukšte) – daugiatomio žodyno Pasaulio vietovardžiai I tomo Europa pristatymas.
Dalyvauja doc. dr. Irena Smetonienė, Jūratė Palionytė, prof. habil. dr. Antanas Pakerys, doc. dr. Lionginas Pažūsis, Bronislovas Kurkulis.
Vasario 23 d., penktadienį, 16 val. Koncertų salėje (II aukšte) – knygos Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika sutiktuvės.
Dalyvauja leidinio sudarytoja Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Osvaldas Daugelis, Rokas Zubovas.
Vasario 24 d., šeštadienį, 12 val. Derybų kambaryje (I aukšte) knygą Žydai, Izraelis ir palestiniečiai pristato jos autoriai Alfonsas Eidintas ir Donatas Eidintas.
Vasario 24 d., šeštadienį, 14 val. Konferencijų salėje (II aukšte) pristatomas Mažosios Lietuvos enciklopedijos III tomas.
Dalyvauja akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius, Vytautas Gocentas, doc. dr. Martynas Purvinas, Roza Šikšnienė, kun. Anupras Gauronskas, Laima Meščeriakova, akad. habil. dr. Domas Kaunas.
Vasario 25 d., sekmadienį, 12 val. Derybų kambaryje (I aukšte) – susitikimas su knygų serijos mokiniams Lietuva autoriais ir rengėjais.
Dalyvauja prof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė, Audronė Šuminienė, Rasa Paliukienė, Mantas Masaitis, knygos Gyventojai autorius prof. habil. dr. Stasys Vaitekūnas.
Pristatomas elektroninis knygų serijos Lietuva projektas.

Knygų mugėje visi MELI leidiniai bus parduodami leidėjo kainomis. Visą Vilniaus knygų mugės programą rasite VšĮ Lietuviškos knygos tinklalapyje.Mokslininkų bei mokslo ir studijų institucijų dėmesiui
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1153 Dėl kvalifikacinių mokslininkų stažuotojų pareigybių reikalavimų, skyrimo į šias pareigas ir mokslininkų stažuočių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 127-4835), skelbia mokslininkų stažuočių vadovų konkursą.
Kandidatų į mokslininkų stažuočių vadovus prašymai priimami 2007 m. vasario 19–kovo 19 d.

Prašymai konkursui rengiami pagal Fondo direktoriaus 2007 m. sausio 15 d. įsakyme Nr. V1-3 Dėl mokslininkų stažuočių vadovų viešo konkurso nuostatų, kandidato į mokslininkų stažuočių vadovus prašymo formos ir pretendento į mokslininko stažuotojo pareigybę prašymo formos patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 7-307 arba internetiniame puslapyje www.vmsfondas.lt, nuoroda Teisinė informacija) išdėstytus reikalavimus.
Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė Raisa Stankevičienė, tel. (8~5) 2647 153, el. p. raisa@ktl.mii.lt .

Prašymai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 306 kab., Vilnius. Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00; V – 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Direktorius