MOKSLASplius.lt

ŠIAULIŲ UNIVERSITETE INAUGURUOTI NAUJI GARBĖS DAKTARAI

Iškilmingame Senato posėdyje, vykusiame š. m. vasario 15 d., inauguruoti du nauji Šiaulių universiteto garbės daktarai: Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius Bronislovas Bitinas, habilituotas socialinių mokslų (edukologijos) daktaras ir Vilniaus universiteto profesorius Antanas Laurinčikas, habilituotas fizinių mokslų (matematikos) daktaras.

Profesoriaus B. Bitino moksliniai interesai – ugdymo metodologija, matematikos taikymas pedagogikoje, kompiuterinės duomenų analizės sistemos kūrimas, ugdymo filosofija, socialinė pedagogika; gilinosi į žmogaus ugdymo prigimtį ir jo specifiką. Ši problema buvo ir dabar yra labai aktuali ugdymo teorijai ir praktikai. Didelis profesoriaus indėlis atskleidžiant filosofijos paskirtį ir vaidmenį šiuolaikiniame ugdymo procese, asmenybės tobulinimo ir savikūros vyksme. Ugdymo realybėje profesorius išryškino pedagoginės diagnostikos vaidmenį kaip tikrovės pažinimo instrumentą.

Prof. B. Bitino mokslinė veikla apima daugiau kaip 240 mokslinių ir metodinių darbų. Iš jų svarbiausi šie: Daugiamatė analizė pedagogikoje ir pedagoginėje psichologijoje (rusų k., 1971), Statistiniai metodai pedagogikoje ir psichologijoje (1974), Auklėjimo proceso struktūra (rusų k., 1984), Pedagoginių duomenų statistinė analizė taikant ESM (su R. Paulavičiumi, 1987), Auklėjimo diagnostikos įvadas (rusų k., 1989).

Profesoriaus A. Laurinčiko moksliniai interesai – analizinė ir tikimybinė skaičių teorija (dzeta funkcijų ir Dirichlė eilučių reikšmių pasiskirstymas). Jis parašė apie 400 mokslo straipsnių, paskelbė daugiau nei 30 straipsnių leidiniuose, esančiuose ISI sąraše. Dvi monografijos išleistos užsienyje (Limit Theorems for the Riemann Zeta-Function, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1996; The Lerch Zeta-Function, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2002) su R. Garunkščiu. 1993 m. Bordo universitete vykdė Europos bendrijos projektą. 1994 m. už darbų ciklą Rymano dzeta funkcijos bei kitų Dirichlė eilučių pasiskirstymo tyrimai (1979-1993) A. Laurinčikui paskirta Nacionalinė mokslo premija.


Šiaulių universitetas

Visuomenės informavimo tarnyba