MOKSLASplius.lt

Mokslinių darbų paroda Lietuvos Technikos bibliotekoje

Biografinis žinynas „Matematikai. Mechanikai“. Knygos apie architektą Augustiną Betankūrą ir Robertą HukąDonata Kulviecaitė 

2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Technikos bibliotekoje surengta mokslinių darbų paroda „Ukrainos Mokslų Akademijos akademikas Aleksijus Bogoliubovas ir Lietuva“, skirta jo 100-osioms gimimo metinėms. Parodos atidaryme dalyvavo Ukrainos ambasados Lietuvoje trečioji sekretorė Olena Masneva, Vilniaus Pedagoginio universiteto profesoriai Libertas Klimka, Antanas Kiveris, matematikai Jonas Banys, Bronius Grigelionis, Vilniaus Pedagoginio universiteto Matematikos didaktikos katedros vedėjas Juozas Banionis, Eglė Makariūnienė, Vilma Lapeikienė, Lietuvos Technikos bibliotekos bibliotekininkai ir kiti mokslininkai.

Ukrainos ambasados Lietuvoje trečioji sekretorė Olena Masneva pažymėjo, jog Vilnius svarbus miestas ukrainiečių tautos kultūrai. Čia kūrė T. Ševčenka – poetas ir menininkas.

Vilnius ir Kijevas – tai tie centrai, kuriuose fizikos ir matematikos pasiekimai buvo įvertinti aukščiausiame lygmenyje. Profesorius Libertas Klimka kalbėjo apie Lietuvos ir Ukrainos mokslininkų ryšius XX amžiuje.

Ukrainos mokslų akademijos akademikas Aleksejus Bogoliubovas gimė Nežine, Černigovo srityje 1911 m. kovo 25 d. Jo tėvas buvo teologijos daktaras Kijevo šv. Vladimiro universitete, o motina Olga – muzikos mokytoja. Vyresnysis brolis Nikolajus buvo žymus fizikas teoretikas, Rusijos mokslų akademijos narys, o jaunesnysis brolis – orientalistikos specialistas, Rusijos mokslų akademijos narys.

Aleksejus Bogoliubovas buvo žymus XX a. matematikas, mechanikos ir mašinų istorijos tyrinėtojas. Jo moksliniai straipsniai buvo išspausdinti Rusijoje, Ukrainoje ir Ispanijoje; Kijeve įkūrė matematikos, mechanikos ir technikos istorijos tarptautinę mokyklą.

Atsižvelgdama į akademiko Aleksejaus Bogoliubovo mokslinį indėlį matematikos, mechanikos ir technikos istorijos srityse Tarptautinė mokslo istorijos akademija 1971 m. apdovanojo jį prestižiniu A. Koire medaliu.

Aleksejus Bogoliubovas – monografijos apie architektą Augustiną Betankūrą autorius, už kurią jis buvo įvertintas Ispanijos vyriausybės ordinu.

Vilniaus Pedagoginio universiteto Matematikos didaktikos katedros vedėjas Juozas Banionis savo pranešimą skyrė Ukrainos mokslų akademijos akademiko Aleksejaus Bogoliubovo mokslinių ryšių su Lietuva analizei.

1983 m. Aleksejus Bogoliubovas Kijeve išleido savo biografinį žinyną „Matematikai. Mechanikai“. Tai 638 puslapių knyga, joje aprašyta 1 500 praeities ir dabarties mokslininkų.

Šiame biografiniame žinyne galima paskaityti apie Lietuvos ir su Lietuva susijusias asmenybes – Bronių Grigelionį, Joną Kubilių, Hermaną Minkovskį, Joną Sniadeckį, Liubomirą Kulviecą. Aleksejus Bogoliubovas – monografijų apie Robertą Huką (1984), Augustiną Betankūrą (2002) autorius, 5 tomų leidinio „Matematikos istorija Rusijoje“ redkolegijos narys.

Ukrainos mokslų akademijos Matematikos instituto tarptautinėje mokykloje išaugo daug žymių mokslininkų. Tarp jų ir Liubomiras Kulviecas, Vilniaus Pedagoginio universiteto profesorius. Aleksejus Bogoliubovas jį labai gerbė, parašė keletą straipsnių ir įžangų jo knygoms, kurios buvo išleistos jau po Liubomiro Kulvieco mirties (pvz., įžanga knygai „Fragments on History of Physics and Mathematics“ (2010)). Aleksejus Bogoliubovas mirė 2004 m. lapkričio 1 d. Kijeve eidamas 94-us metus. Nutrūko skambi mokslo styga, siejanti Lietuvą ir Ukrainą.

Meninėje programoje, skirtoje Aleksejaus Bogoliubovo 100-ųjų gimimo metų jubiliejui, koncertavo Vilniaus Pedagoginio universiteto Studijų skyriaus vedėjas profesorius Antanas Kiveris. Jis atliko ukrainiečių liaudies dainą, rusų kompozitorių romansus bei Algimanto Raudonikio dainą „Tėvynė“.

 


Nuotraukoje:

 

Biografinis žinynas „Matematikai. Mechanikai“. Knygos apie architektą Augustiną Betankūrą ir Robertą Huką