MOKSLASplius.lt

Lietuvos mokslininkų mobilumas: atsiveriančios galimybės

Daina Elena AndrikienėSkaičiuojame 21-uosius Lietuvos valstybingumo, septintuosius – buvimo Europos Sąjungoje metus. Sienos jau atsivėrusios ir, atrodytų, nėra jokių kliūčių visų sričių specialistams laisvai judėti po pasaulį, semtis žinių ar kelti kvalifikaciją. Pagal tarpvalstybinius susitarimus, Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai gali plėtoti savo mokslinę veiklą daugiau kaip 20-je šalių. Paradoksalu, tačiau mūsų šalies akademinė bendruomenė – viena iš pasyviausių.

Tai atskleidė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) iniciatyva pirmą kartą mūsų šalyje atliktas Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų mobilumo (MTM) kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo apie 2 000 respondentų. Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti situaciją apie mokslininkus, dalyvaujančius Europos mokslinių tyrimų erdvėje (EMTE), bet tuo pat metu liekančius dirbti ir Lietuvos mokslo institucijose. Taip pat – užsieniečių mokslininkų galimybes atvykti į Lietuvą bei Lietuvos mokslininkų mobilumo centro (LMC) žinomumą.

Kliūtys judėti


Mūsų mokslininkų veikla užsienyje vis dar vyksta jų pačių iniciatyva, mokslininkams ir tyrėjams trūksta bendros informacijos apie tokios veiklos galimybes. Beveik 80 proc. apklaustųjų teigia, kad jiems nepakanka informacijos net apie tarptautines mokslinių tyrimų tinklaveikas, taip pat neaiškus galimybių plėtoti savo veiklą užsienyje finansavimas. Daugiau nei 25 proc. respondentų, kaip esminį mobilumo kliuvinį, nurodo kalbos barjerą.

Tyrimo rezultatus galima apibūdinti kaip ilgalaikių veiksnių pasekmę. Lietuvai įstojus į ES, šalies mokslinis potencialas buvo gana nepalankioje situacijoje – buvo sunku gauti pasaulinės informacijos, mūsų mokslininkai ir tyrėjai nebuvo susipažinę su šiuolaikinėmis technologijomis. Dabar akademinė bendruomenė po truputį pasipildo nauja karta, mokančia ir kalbų, ir laisvai disponuojančia naujausiomis technologijomis. Tačiau tai yra procesas, o būti mobiliems reikia jau šiandien.

Nežiūrint visų išvardintų kliūčių, pastebima tendencija, jog vis daugiau Lietuvos mokslininkų stengiasi išvykti į užsienį. Tačiau daugeliu atvejų tokių išvykų trukmę apsprendžia jų turinys – daugiausia mokslininkai ir tyrėjai išvažiuoja, jei vizitas susijęs su mokslo tiriamuoju darbu arba kvalifikacijos kėlimu. Nors tarptautinių stažuočių programos daugiausiai suteikia galimybę išvykti 9–12 mėnesių, daugelis akademinių mainų dalyvių iš Lietuvos renkasi trumpiausią laikotarpį: 60 proc. respondentų buvo išvykę į užsienį trumpalaikėms išvykoms (3 mėnesiams ir mažiau). „Pagrindinė priežastis – nenoras ilgesniam laikui atitrūkti nuo šeimos ir artimųjų, – sako Lietuvos mokslininkų mobilumo centro vyr. specialistas Andrius Kaveckas. – Tačiau tokią subjektyvią nuostatą taip pat lemia informacijos stygius: vykstant ilgalaikei stažuotei į kitą šalį, padedant tarptautiniams fondams, kartu su mokslininku gali važiuoti visi jo šeimos nariai arba tik vaikai“.

 

Virtuali erdvė – pirmoji galimybė


„Tyrimo rezultatai rodo, jog daugelis mūsų mokslininkų patekę į tokį uždarą ratą – neturėdami dalyvavimo tarptautiniuose projektuose bei vadybinės patirties, jie negali dalyvauti tokiuose projektuose kaip lygiaverčiai partneriai su kitų šalių mokslininkais, – pastebi LMC atstovas. – Galų gale, mokslininkai nelabai žino ir apie jiems galintį realiai pagelbėti mūsų centrą“.

2005 m. SKVC įkūrė Lietuvos mokslininkų mobilumo centrą, kuris iš pradžių veikė kaip ES projektas. Pasiteisinus LMC, kaip svarbiam informaciniam centrui, mobiliems – atvykstantiems dirbti į Lietuvą ir išvažiuojantiems dirbti į užsienio šalis – mokslininkams bei tyrėjams, jo veikla tapo tęstinė. LMC priklauso Europos mokslininkų mobilumo centrų EURAXESS tinklui, vienijančiam daugiau nei 200 centrų visoje Europoje. Todėl bet kuris mokslininkas ar mokslinių tyrimų organizacija, siekdama labiau įsitraukti į EMTE, pirmiausia turėtų informaciją apie savo vykdomą veiklą talpinti adresu www.euraxess.lt. „Čia tinklas suteikia galimybę mokslo ir studijų institucijoms bei kompanijoms, įdarbinančioms mokslininkus ir tyrėjus, talpinti informaciją apie laisvas darbo vietas, inicijuoti bendrus projektus ES mokslinių tyrimų erdvėje, ieškoti partnerių, rėmėjų, darbuotojų, o mokslininkams ir tyrėjams – susirasti darbą bet kurioje Europos valstybės mokslo ar studijų institucijoje ir mokslinius tyrimus atliekančioje organizacijoje“, – pasakoja A. Kaveckas. Jo teigimu, EURAXESS interneto svetainė yra nuolat auganti, globali duomenų bazė, kurioje šiandien skelbiasi jau 39 institucijos bei jų padaliniai iš Lietuvos, ir po truputį jų skaičius auga. Skelbimų talpinimas yra itin paprastas, nereikalauja jokių specifinių žinių, tačiau viešumo vertė organizacijai ar pavieniams mokslininkams yra didelė. LMC leidinys Lietuvos mokslininkams „Kaip gauti paramą studijoms ir moksliniams tyrimams užsienyje“

 

Nuo vizų iki vaikų darželių


Lietuvos mokslininkų mobilumo centras nuo 2009 m. birželio įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos plėtra“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-001), skirtą gerinti sąlygas mokslininkų mobilumui ir spręsti „protų nutekėjimo“ susigrąžinimo ir pritraukimo problemas. Atliktasis kokybinis tyrimas – viena iš šio projekto veiklų.

LMC padeda mokslininkams ir tyrėjams susirasti tinkamą pasiūlymą EURAXESS duomenų bazėje, teikia informaciją apie stipendijas bei finansavimą, padeda skelbti duomenis apie save, taip pat – suplanuoti ir organizuoti mokslininko ar ir jo šeimos gyvenimą užsienio valstybėje. Mokslo ir studijų organizacijoms padeda talpinti skelbimus apie laisvas darbo vietas, platina informaciją apie darbo vietas EURAXESS tinkle.

LMC atstovas atkreipia dėmesį, kad nors centras mokslininkams ir tyrėjams teikia informaciją apie pasirinktos šalies vizas, leidimus dirbti ir laikinai gyventi, intelektinės nuosavybės apsaugą, įvairius mokesčius, socialinę apsaugą, sveikatos priežiūrą ir net apie galimybes vaikams lankyti darželius ar mokyklas, pasirašant dvišales sutartis su įdarbinančiomis įstaigomis ar įmonėmis, tiesiogiai nedalyvauja. „Mes ne tarpininkaujame, ne administruojame mokslininkų mobilumą, bet teikiame išsamią informaciją“, – pabrėžia A. Kaveckas.

Praktinis vadovasLietuvos mokslininkų mobilumo centro vyr. specialistas Andrius Kaveckas


Atsivėrus EMTE, Lietuvai buvo pasiūlyta daug stipendijų, atsirado galimybė gauti lėšų iš įvairių fondų. Todėl projekto metu LMC išleido unikalų leidinį „Kaip gauti paramą studijoms ir moksliniams tyrimams užsienyje“, pristatantį akademinių mainų ES ir kitose pasaulio šalyse galimybes. Pasak LMC vyr. specialisto A. Kavecko, leidinys aktualus tiek Lietuvos akademinei visuomenei, tiek ir kiekvienam, besidominčiam studijomis ar moksliniais tyrimais užsienyje. Leidinyje pateikiami ir akademinius bei profesinius mainus Lietuvoje administruojančių organizacijų kontaktiniai duomenys.

Taip pat čia yra išsami informacija apie programas, skirtas akademiniam mobilumui skatinti ne tik ES šalyse, bet ir JAV, Kinijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Izraelyje, Taivane, Meksikoje, Ukrainoje, Islandijoje ir kt. „Noriu atkreipti dėmesį, kad nemaža dalis leidinyje pristatomų tarptautinių mokslo ir studijų programų siūlo finansinę paramą kasdienėms išlaidoms padengti, kelionėms, sveikatos, mokymosi priemonių, kitoms išlaidoms“, – sako LMC atstovas. Leidinį galima gauti nemokamai Lietuvos mokslininkų mobilumo centre, taip pat jis pasiekiamas ir internetu – www.euraxess.lt

AtvykstantiesiemsLMC leidinys užsienio mokslininkams „Visiting Researcher‘s Guide to Lithuania“


Pastebimas pasyvus užsienio mokslininkų mobilumas – dar nedaug jų atvyksta į Lietuvą. Trukdo institucijų nepasirengimas priimti užsieniečius, neaiški ir nepakankama užsieniečiams skirta informacija mokslo ir studijų institucijų internetinėse svetainėse, painus teisinis reglamentavimas, šalies įvaizdis bei kultūriniai skirtumai. Atsižvelgdamas į informacijos užsienio mokslininkams trūkumą, LMC išleido leidinį anglų kalba „Visiting Researcher‘s Guide to Lithuania“. Leidinyje pateikiama visa pirminė informacija apie Lietuvą, apie akademinius mainus mūsų šalyje, praktiniai patarimai apie mainų finansavimo galimybes, Lietuvos švietimo sistemą, socialinę integraciją ir net būtiniausių frazių žodynėlis.

 

 


Nuotraukose:

 

LMC leidinys Lietuvos mokslininkams „Kaip gauti paramą studijoms ir moksliniams tyrimams užsienyje“

Lietuvos mokslininkų mobilumo centro vyr. specialistas Andrius Kaveckas

LMC leidinys užsienio mokslininkams „Visiting Researcher‘s Guide to Lithuania“