MOKSLASplius.lt

Ar studentams sudaromos sąlygos studijuoti?

Eimantas Mikšys
LSAS ryšių su visuomene koordinatoriusLietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS), reaguodama į šiais mokslo metais išryškėjusias tendencijas, kai dėl visapusiškai neįvertintų realių aukštųjų mokyklų galimybių vykdyti studijų programas nukenčia studentai, prašo garantuoti, jog nevykdant arba sustabdant studijų programas, nebūtų pažeistos studentų teisės.
LSAS prašyme, skirtame Švietimo ir mokslo ministerijai bei Studijų kokybės vertinimo centrui, siūloma studijų programos ar jos formų vykdymo sustabdymo ar panaikinimo atveju, visiems pagal šią programą studijavusiems studentams sudaryti vienodas sąlygas toliau tęsti studijas tokioje pačioje ar panašioje studijų programoje.
„Lietuvos aukštosiose mokyklose yra vykdoma ne viena unikali bei analogų Lietuvoje neturinti studijų programa, kurių vykdymo sustabdymo atveju studentai neturėtų galimybės tęsti studijų kitoje aukštojoje mokykloje, vykdančioje tokią pačią ar panašią studijų programą. Turi būti užtikrinta, jog studijų programos vykdymo sustabdymo ar jos panaikinimo atveju būtų sudarytos visos sąlygos studentams tęsti studijas jų poreikius bei pageidavimus atitinkančiose studijose“, – sako LSAS prezidentė Ieva Dičmonaitė.
Šiuo metu studijų sutarties su aukštąja mokykla nutraukimo atveju studentas, studijavęs valstybės finansuojamoje studijų vietoje, turi grąžinti valstybei dalį studijų kainos. Siekiama užtikrinti, jog studentai, nutraukiantys studijų sutartis savo noru dėl aukštosios mokyklos nebegalėjimo pasiūlyti tęsti studijų programos studentui priimtina forma, neturėtų papildomų finansinių įsipareigojimų. Todėl siūloma numatyti atvejus, kai nebūtų taikoma „LR valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos apraše“ numatyta tvarka.
Taip pat siūloma apibrėžti valstybės prisiimamas atsakomybes, jei studentas dėl studijų programos neakreditavimo ar vykdymo sustabdymo nebegali tęsti pradėtų studijų.
„Jei aukštoji mokykla nusprendžia sustabdyti studijų programos ar vienos iš jos studijų formų vykdymą, studento likimas priklauso nuo aukštosios mokyklos sprendimo bei nėra garantuojama, jog studentas galės tęsti studijas, atitinkančias jo teisėtus lūkesčius ir poreikius. Manome, jog tokiais atvejais studentas turi teisę stoti į pageidaujamą studijų programą iš naujo ir gauti pilną valstybės finansavimą, jei studijų metu atitiks gerai besimokančiojo kriterijus“, – teigia I. Dičmonaitė.