MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/03/15

Skelbiamas konkursas pagal prioritetines Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis

Remdamasis LR Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 166 Dėl prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo (Žin. 2007, Nr. 21–766), Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2007 m. skelbia konkursą pagal šias prioritetines kryptis:

• Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui;
• Geros kokybės, saugaus ir ekologiško maisto technologijos;
• Ekosistemų ir klimato pokyčiai;
• Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje;
• Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis;
• Moksliniai tyrimai nanotechnologijoms kurti (nanomokslas, nanotechnologijos, daugiafunkcinių nanostruktūrinių medžiagų kūrimas).

Projektai konkursui rengiami remiantis Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo (patvirtinto Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2005-08-24 įsakymu Nr. VI–35) ir jo papildymo (Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2006-02-27 įsakymas Nr. VI–10) VI skyriaus Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai 61–62 punktais, t. y. poskyriu Prašymų teikimas.

Projektų trukmė – iki 3 metų
Metinė projekto vertė – iki 400 000 Lt
Projektai priimami 2007 m. kovo 13 d.–balandžio 13 d. (iki 15.45 val.).

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Jolita Klimavičiūtė, tel. (8 ~ 5) 264 7260, el. p. lita@ktl.mii.lt 
Prašymai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab. (III aukštas), Vilnius. Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00; V – 8.00–15.45; pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Direktorius


16 Lietuvos kolegijų galės teikti absolventams profesinio bakalauro laipsnį

 

Remdamasi Studijų kokybės vertinimo centro atliktais kolegijų veiklos vertinimais bei teigiamais jų rezultatais, Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė pasirašė įsakymus, suteikiančius 16 Lietuvos kolegijų teisę teikti profesinio bakalauro laipsnį.
Profesinio bakalauro laipsnio atsiradimo būtinybė kilo, kai kolegijoms tapus neuniversitetinėmis aukštojo mokslo mokyklomis, atsirado poreikis pažymėti kolegijų studentų gautos kvalifikacijos lygmenį. Šis laipsnis taip pat padeda orientuotis darbdaviams vertinant jų samdomo darbuotojo gautas žinias ir įgūdžius.
Kolegijai įgijus šią teisę, studentams, baigusiems neuniversitetines studijas, bus išduodami aukštojo mokslo diplomai, kuriuose prie teikiamos profesinės kvalifikacijos bus įrašytas ir suteikiamas kvalifikacinis laipsnis. Profesinės kvalifikacijos, kurios buvo suteiktos minėtų kolegijų absolventams, iki šiol taip pat prilyginamos profesinio bakalauro laipsniui.
Nuo 2008 m. numatoma naudoti naujo pavyzdžio diplomų blankus, kurie vadinsis profesinio bakalauro diplomais. Šie diplomai suteiks absolventams tokias pačias teises, kaip ir dabar išduoti arba išduodami aukštojo mokslo diplomai su įrašu apie suteiktą profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją.
Studijų kokybės vertinimo centras kiekvienos kolegijos veiklą vertina praėjus ketveriems metams nuo jos įsteigimo. Tikimasi, kad iki 2007 m. pabaigos bus įvertinta dar 11 kolegijų veikla ir priimti sprendimai dėl jų teisės teikti profesinį bakalaurą. Vilniaus dizaino kolegija, kuri buvo įsteigta 2004 m., bus vertinama 2008 m.
Diskutuojama ir apie tai, kaip palengvinti studijų tęsimo galimybes kolegijų absolventams, kad sieksiantiems studijuoti magistrantūroje universitete nebereikėtų baigti universitetinių bakalauro studijų, o studijas būtų galima tęsti po nustatytos trukmės įvadinių studijų. Prognozuojama, kad tokių absolventų nebus daug – Lietuvos ir užsienio valstybių patirtis rodo, kad dauguma kolegijų absolventų po studijų įsidarbina, ir tik apie 10–15 proc. baigusiųjų nori tęsti studijas universitetuose.

Kolegijos, turinčios profesinio bakalauro laipsnio teikimo teisę:
Alytaus kolegija; Kauno kolegija; Klaipėdos kolegija; Lietuvos jūreivystės kolegija; Marijampolės kolegija; Utenos kolegija; Vilniaus kolegija; Viešoji įstaiga Vilniaus teisės ir verslo kolegija; Viešoji įstaiga Vilniaus vadybos aukštoji mokykla; V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla; Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija; Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija; Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija; Viešoji įstaiga Vilniaus kooperacijos kolegija; Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija; Viešoji įstaiga Klaipėdos verslo kolegija.

 LR Švietimo ministerijos informacija