MOKSLASplius.lt

Leidinys skirtas iškiliesiems zanavykams

 „Mūsų genetinis kodas šaukiasi gyvybės medžio simbolikos. Ant stalo vazelėje pamerkiame gėles, beržo, liepos ar ąžuolo šakelę, padedame iškankinto lino staltiesę, vandens ąsotį kaip gyvybės ir atsigaivinimo šaltinį, uždegame žiburį – gyvą liepsnelę – kaip amžinąją ugnį, kuri buvo seniai, seniai... Ir dabar tokia pati. Galime susodinti savo namiškius, draugus, giminaičius – mus tyliai suvienys, suburs tokie seni ir paprasti dalykai: ugnis, vanduo ir žemės želmenėlis.

Žmogus turi šviesti kitiems“, – rašo Irena Lukoševičiūtė-Skulčienė.

Klaipėdoje įsikūrusi leidybinė grupė „Druka“ iškiliesiems zanavykams leidžia kronikinį leidinį „Novužės krašto vaikai“, kuris turi didžiulę ne tik kraštotyrinę, bet ir mokslinę reikšmę.

Šio tęstinio leidinio numatoma išleisti 12 tomų. Šiuo metu intensyviai rengiamas 9-tasis „Novužės krašto vaikai“ tomas, kuriame bus rašoma apie iškiliuosius zanavykus, gimusius 1936–1947 metais. Jeigu laikote save iškiliuoju zanavyku ar zanavyke autobiografiją ir dvi datuotas nuotraukas (iš jų viena portretinė) siųskite „Novužės krašto vaikai“ rengėjui žurnalistui Bernardui Aleknavičiui, Vytauto g. 22–72, LT-92133, Klaipėda. Informacija telefonu 8 (46) 213845. 

 

Renata Būdvytienė
Leidybinės grupės „Druka“ vadovė