MOKSLASplius.lt

Poetui Justinui Marcinkevičiui atminti renginiai Seinijoje

Ąžuoliuką Kampuočiuose sodina poetas Mykolas KarčiauskasLietuvos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius gegužės 19 dieną Lenkijos Kampuočių (Kampocie) miestelyje dalyvavo poetui Justinui Marcinkevičiui atminti surengtame minėjime.

Jo metu Kampuočiuose įkurtame Laisvės ąžuolyne buvo pasodintas ąžuoliukas poetui atminti. „Laisvės ąžuolynas“ yra šalia ūkininko Juozo Pečiulio iniciatyva miestelyje pastatyto Kovo 11-jai skirto Laisvės paminklo.
Renginyje taip pat dalyvavo Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas, „Poezijos pavasario“ Seinuose organizatorius Sigitas Birgelis ir kiti svečiai.

Laisvės ąžuolyne medelius yra pasodinę žymūs Lietuvos politikai, menininkai, Lietuvos Seimo nariai. Pačiam seniausiam ąžuolui, pasodintam Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarų, jau dvidešimt metų.
Seinijoje gegužės 18–19 dienomis taip pat vyko tradiciniai lietuviškos poezijos skaitymo renginiai, kuriuos surengti padėjo Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Juose dalyvavo lietuvių poetai Mykolas Karčiauskas, Jonas Liniauskas, Stasys Stancevičius, Janina Aleksaitė, aktorė Irena Plaušinaitytė ir tautiečiai iš Punsko poetai Sigitas Birgelis ir Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

Poetai gegužės 18 dieną skaitė eiles Seinų „Žiburio“ gimnazijoje, Punsko lietuvių kultūros namuose, susitiko su Punsko Kovo 11-osios licėjaus bei Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos mokiniais, mokytojais, lankėsi Albino Žukausko sodyboje, prūsų ir jotvingių gyvenvietėje, susitiko su Seinijos kaimų ir miestelių gyventojais.

Punsko lietuvių kultūros namuose vyko poezijos vakaras J. Marcinkevičiui atminti. Be poezijos skaitymų ir koncerto, vakaro dalyviai galėjo pamatyti naujai sukurtą S. Birgelio filmą „Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių“.
Šventę gegužės 19 dieną vainikavo „Poezijos pavasario“ Seinuose svečių sakomos kalbos, skaitomos eilės ir lietuviškų mokyklų moksleivių koncertas.

Pavasario šventę surengė Punsko „Aušros“ leidykla ir Lenkijos lietuvių draugija.


URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas


Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius


Nuotraukoje: 

Ąžuoliuką Kampuočiuose sodina poetas Mykolas Karčiauskas