MOKSLASplius.lt

Medicininės ir veterinarinės biochemijos bakalauro studijos LSMU

Laima Zakaraitė
LSMU viešųjų ryšių specialistėVienos įdomiausių biomedicinos mokslo sričių – biochemijos – studijas nuo šiol norintieji galės rinktis Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU). Studijų programa vadinasi Medicininė ir veterinarinė biochemija, tokius biochemijos specialistus Lietuvoje rengs vienintelis LSMU.

Šiuo metu biochemijos specialistus (bakalaurus) Lietuvoje rengia 2 universitetai, tačiau biochemikai, kurių darbo ar tolesnio mokymosi perspektyva būtų siejama su medicininiais ir veterinariniais tyrimais, Lietuvoje nebuvo rengiami.

Pasak vienos iš studijų programos rengėjų LSMU Biochemijos katedros vedėjos profesorės Laimos Ivanovienės, „kaip ir kitose mokslų sandūros studijų programose, Medicinos ir veterinarijos programoje derinami fundamentaliosios biochemijos ir medicinos ar veterinarijos mokslų objektai. Taigi, pasirinkusieji Medicininės ir veterinarinės biochemijos studijas, mokytųsi ir biochemijai reikalingų dalykų, ir medicinos ar veterinarijos mokslams svarbių dalykų – patologijos pagrindų, klinikinės chemijos, klinikinės imunologijos ir kt. Visi šie mokslai suponuos mokslinį biochemiko požiūrį į laboratorinę ligų diagnostiką, ligų etiopatogenezę ir šiuo metu neregėtą mastą įgyjančios molekulinės medicinos galimybes“.

Į Medicininės ir veterinarinės biochemijos programą LSMU ketina priimti 30 stojančiųjų. Šių nuolatinės formos studijų trukmė 3,5 metų, taikomas dieninis mokymosi būdas. Jas baigusiems suteikiamas medicininės ir veterinarinės biochemijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

„Įgijusieji medicinos ir veterinarijos biochemiko kvalifikaciją galės dirbti diagnostinėse, kontrolinėse ir mokslinių tyrimų laboratorijose, farmacijos ir biotechnologijos įmonių laboratorijose, biomedicininės įrangos tiekimo įmonėse, mokslinės informacijos sklaidos įstaigose ir tarnybose. Atsižvelgiant į įgytą medicinos ir veterinarijos mokslams svarbių žinių bagažą, šios programos absolventų darbinimosi galimybės net didesnės negu kituose universitetuose rengiamų biochemikų. Svarbu ir tai, kad LSMU, integruojantis ir medicinos, ir veterinarijos mokslus, suteikia galimybę tęsti studijas magistrantūros programose, vykdomose mūsų universitete arba kituose Lietuvos ar užsienio universitetuose“,– teigė
prof. L. Ivanovienė.