MOKSLASplius.lt

XVIII Baltijos šalių mikologų ir lichenologų simpoziumas „Grybai ir kerpės Baltijos regione ir už jo ribų“

Ernestas Kutorga
Vilniaus universiteto, Botanikos ir genetikos katedros profesorius

 Baltijos šalių mikologų ir lichenologų simpoziumai, kuriuose pristatomi naujausi Baltijos ir kitų regionų grybų ir kerpių tyrimai, turi senas tradicijas. Pirmasis simpoziumas buvo surengtas 1959 m. Estijoje. Vėliau simpoziumai vyko kas treji metai. Šį simpoziumą bei kartu vykusią Šiaurės šalių lichenologų draugijos ekspediciją organizavo Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Vilniaus universitetas ir Lietuvos mikologų draugija. Į mokslo renginį Dubingiuose atvyko 60 dalyvių iš 12 šalių: Baltarusijos, Bulgarijos, Estijos, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos.

Simpoziumo mokslinę programą sudarė teorinė (žodiniai ir stendiniai pranešimai) ir praktinė (lauko ekspedicijos ir laboratoriniai tyrimai) dalys. Pranešimai vyko dviejose sekcijose, kurių pirmoji skirta mikologijai, o antroji – lichenologijai. Mikologų ir lichenologų pranešimuose didžiausias dėmesys buvo skiriamas grybų ir kerpių įvairovės, taksonomijos, biologijos, biochemijos, ekologijos, apsaugos ir praktinio panaudojimo klausimams. Platų ratą problemų, susijusių su augalų ligomis, apžvelgė fitopatogeninių grybų tyrėjai. Simpoziume iš viso buvo perskaityta 17 žodinių pranešimų ir pristatyti 28 stendiniai pranešimai.

Trys tiriamosios ekspedicijos vyko Asvejos regioniniame parke: sename plačialapių medžių miške šalia Žvernos upelio, pelkiniame mišriame juodalksnių ir eglių Blužnėnų miške ir Jurkiškių upelio slėnyje. Visos šios teritorijos pasižymi didele biologine įvairove, tačiau juose augantys grybai ir kerpės anksčiau tirti menkai arba visai netirti. Ekspedicijų metu surinktą medžiagą dalyviai galėjo tirti ir tvarkyti specialiai įrengtoje laboratorijoje. Didelis būrys specialistų detaliai ištyrė šių vietų miko- ir lichenobiotas, surado ir identifikavo nemažai Lietuvai naujų ar labai retų grybų ir kerpių rūšių. Ypač vertinga tai, kad doktorantai ir jaunieji mokslininkai galėjo pasimokyti ir pasisemti grybų bei kerpių būdinimo patirties iš vyresnių kolegų.

Pranešimų pagrindu parašytus straipsnius ir lauko ekspedicijose surinktus tyrimų duomenis numatoma paskelbti žurnale „Botanica Lithuanica“. Malonu pažymėti, kad Lietuvos mokslo taryba skyrė simpoziumui finansinę paramą. Kitas Baltijos šalių mikologų ir lichenologų simpoziumas įvyks 2014 m. Latvijoje.

XVIII Baltijos šalių mikologų ir lichenologų simpoziumo dalyviai Dubingiuose

XVIII Baltijos šalių mikologų ir lichenologų simpoziumo dalyviai Dubingiuose