MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/04/05

 

LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas

Kviečia dalyvauti atrankoje Instituto Biotechnologijų inžinerijos skyriaus vedėjo pareigoms užimti. Reikalavimas pretendentams – turėti daktaro ar habil. daktaro mokslo laipsnį ir darbo patirties mokslo ar studijų institucijoje. Pateikti: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; gyvenimo aprašymą (CV); spausdintų mokslo darbų sąrašą ir kitus darbo stažą ir patirtį patvirtinančius dokumentus. Dokumentus pateikti per 10 dienų po paskelbimo Žemės ūkio inžinerijos instituto personalo inspektorei-sekretorei, Instituto g. 20, Raudondvaris, 54131, Kauno r. Informacija tel.: (8 ~ 37) 549 366, 449 643.


Direktorius


 


Mykolo Romerio universitetas

skelbia konkursą pagrindiniam darbui visą etatą šioms pareigoms:


EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETE


Bankininkystės ir investicijų katedroje – vieno profesoriaus, vieno docento, vieno lektoriaus.
Finansų ir mokesčių katedroje – vieno lektoriaus.
Informatikos ir statistikos katedroje – vieno docento, trijų lektorių.
Muitinės veiklos katedroje – vieno lektoriaus arba asistento.
Ekonomikos katedroje – vieno docento arba lektoriaus (dirbti Kauno policijos fakultete).


STRATEGINIO VALDYMO IR POLITIKOS FAKULTETE


Politikos mokslų katedroje – dviejų docentų, vieno lektoriaus.
Strateginio valdymo katedroje – vieno profesoriaus.
Valdymo teorijos katedroje – vieno profesoriaus.
Filosofijos katedroje – vieno docento arba lektoriaus (dirbti Kauno policijos fakultete).


SOCIALINĖS POLITIKOS FAKULTETE


Edukacinės veiklos katedroje – vieno docento, vieno lektoriaus.
Psichologijos katedroje – vieno docento, dviejų lektorių.
Socialinio darbo katedroje – vieno lektoriaus.
Socialinės politikos katedroje – vieno docento.


TEISĖS FAKULTETE


Administracinės teisės ir proceso katedroje – keturių lektorių.
Baudžiamojo proceso katedroje – dviejų docentų.
Civilinės ir komercinės teisės katedroje – vieno docento, vieno lektoriaus ir vieno docento arba lektoriaus (dirbti Kauno policijos fakultete).
Civilinio proceso katedroje – dviejų docentų.
Kriminologijos katedroje – vieno lektoriaus.
Darbo teisės ir socialinės saugos katedroje – vieno docento, vieno lektoriaus.
Kriminalistikos katedroje – vieno docento ir vieno docento arba lektoriaus (dirbti Kauno policijos fakultete).
Teisės filosofijos katedroje – vieno profesoriaus, dviejų docentų, vieno lektoriaus.
Verslo teisės katedroje – vieno docento.


VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FAKULTETE


Viešojo administravimo katedroje – vieno docento, vieno lektoriaus.
Kalbos kultūros katedroje – vieno docento.
Kūno kultūros katedroje – vieno docento.
Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedroje – vieno docento.


KAUNO POLICIJOS FAKULTETE


Administracinės teisės ir veiklos katedroje – vieno docento arba lektoriaus.
Humanitarinių mokslų katedroje – trijų docentų arba lektorių.
Policijos veiklos katedroje – trijų docentų arba lektorių (statutiniai valstybės tarnautojai).

Reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, pedagoginio mokslo vardo atestatas, mokslinių darbų sąrašas, socialinio draudimo pažymėjimas, medicinos įstaigos išvada, pasas, 2 nuotraukos, CV) priimami iki 2007 m. gegužės 26 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo skyriuje, 214 kab., Ateities g. 20, Vilniuje, LT-08303. Telefonas pasiteirauti: (8 ~ 5) 271 4666.


Rektorius