MOKSLASplius.lt

Pradeda veikti EuroTermBank konsorciumo įvairių kalbų terminologijos portalas

Pradeda veikti EuroTermBank konsorciumo įvairių kalbų terminologijos portalas

EuroTermBank konsorciumas praneša, kad pradės veikti įvairių kalbų terminologijos portalas adresu www.eurotermbank.com . Tai daugelio Europos terminų bankas, teikiantis bendrą sąsają su išsamiais žiniatinklio terminologijos ištekliais. Šiuo metu galima rasti maždaug 600 tūkst. terminų įrašų, kuriuose yra daugiau kaip 1,5 milijono terminų įvairiomis kalbomis. Daugiausia dėmesio EuroTermBank skyrė vadinamų naujų Europos šalių kalboms, t. y. estiškiems, vengriškiems, latviškiems, lietuviškiems ir lenkiškiems terminams bei jų atitikmenims anglų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis (iš viso įtraukta daugiau kaip 25 kalbos). EuroTermBank konsorciumas į duomenų bazę toliau įtraukia visus galimus terminologijos išteklius arba per EuroTermBank susieja juos su pagrindine terminologijos tinklų sąsaja.

Poreikis turėti prieigą prie įvairių kalbų suderintos terminologijos europinės, ekonominės ir socialinės plėtros kontekste tampa vis aktualesnis. Tačiau įvairių kalbų terminai vis dar kuriami ir platinami tam tikrose įstaigose, įmonėse. Specializuotus terminų rinkinius neretai sunku pasiekti, nemažai terminologijos duomenų galima gauti tik spausdinta forma, o konfidencialumas ir autorių teisės dažnai laikomos didesniu prioritetu nei duomenų pasiekiamumas ir kokybė.

Kaip atskira paslauga EuroTermBank portale siūlomas bendrasis paieškos portalas, teikiantis sąsają su centrine duomenų baze, kitais vietiniais ir tarptautiniais terminų bankais. Šis portalas gali būti nesunkiai išplečiamas įkeltais naujais terminologijos ištekliais. Unikali įrašų jungimo technologija padeda vartotojui lyginti visuose terminų rinkiniuose įvairiomis kalbomis pateikiamus atitinkamus terminus. Turinio teikėjai naudoja parinktį, kuria prisijungus prie tinklo galima įtraukti ar redaguoti įrašus.

„Projektas, vykdomas kartu su aštuoniais partneriais iš septynių Europos šalių, nutiesia tiltus tarp atskirų „naujosios“ ir „senosios“ Europos terminologijos pasaulių, terminografijos ir kompiuterinės lingvistikos. Į kalbos masyvui skirtą rinkinį įtraukta daugybė įvairių kalbų terminų. Be to, kaip nurodo Kelno taikomųjų mokslų universiteto Informacijos vadybos instituto prof. dr. Klausas Dirkas Schmitzas, čia panaudotos naujausios technologijos, nuo efektyviausių praktinių terminų tvarkymo metodų iki duomenų modeliavimo, siekiant sukurti IPR apdorojimo modelį ir aukščiausius technikos standartus atitinkančias programas“.

Naujasis terminologijos portalas ypač naudingas vertėjams, lokalizuotojams, terminologams, redaktoriams ir visiems, dirbantiems lingvistikos srityje. Tai patikimas mokslininkų, pedagogų, studentų ir kitų vartotojų informacijos šaltinis. Kaip bendro terminų naudojimo įrankis jis gali praversti organizacijoms, norinčioms skelbti savo terminų rinkinius viešai arba pasirinktai auditorijai. Kaip terminologijos žiniatinklio tarnyba ji bus įdomi programinės įrangos kūrėjams, ketinantiems į jas įtraukti terminologijos paslaugas.

Portalas sukurtas atsižvelgiant į tarptautinius standartus, pavyzdžiui, ISO 12620, ISO 16642. Lengvą keitimąsi duomenimis užtikrina TBX formatas. Terminų banke visi terminai suskirstyti pagal dalykines sritis remiantis Eurovoc‘u – oficialiu daugiakalbiu Europos Sąjungos tezauru. EuroTermBank tyrimo metodika ir svarbiausi rezultatai pateikti monografijoje Towards Consolidation of European Terminology Resources. Experience and Recommendations from EuroTermBank Project.

Dr. Albina Auksoriūtė