MOKSLASplius.lt

„Eurydice“ tinklalapyje – naujas Europos švietimo glosarijus

Eurydice – Europos švietimo informacijos tinklo – tinklalapyje www.eurydice.org  pasirodė naujas Europos švietimo glosarijus (aiškinamasis žodynas), skirtas aukštųjų mokyklų veiklos valstybinio reguliavimo ir koordinavimo institucijoms, aukštųjų mokyklų savivaldos institucijoms, ekspertinėms institucijoms strateginiais aukštojo mokslo plėtros klausimais (European Glossary on education. Decision-making, advisory, operational and regulatory bodies in higher education).

Glosarijus išleistas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Europos švietimo glosarijus yra informacinis žinynas, kuriuo siekiama palengvinti skirtingų Europos švietimo sistemų sąvokų supratimą. Žinyne pateikiama 770 nacionalinių terminų, vartojamų 28 Eurydice tinklo valstybėse (tarp jų ir Lietuvoje). Šiais terminais žymimos institucijos gali būti ekspertinės, teikiančios siūlymus ir išvadas aukštojo mokslo plėtros ir kokybės užtikrinimo klausimais, gali būti atsakingos už studijų programas, užsienyje įgyto išsilavinimo, aukštųjų mokyklų, studijų programų vertinimą (akreditavimą) ir finansavimą, visuomenės informavimą apie aukštojo mokslo studijas ir pan.

Žinynas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje terminai pateikiami pagal abėcėlę originalo kalba. Terminų sąvokos apibrėžia institucijų teisinį pagrindą, jų finansavimo būdus, funkcijas ir procedūras, vidinę institucijų organizaciją. Antroje žinyno dalyje pateikiami kiekvienoje atskiroje švietimo sistemoje vartojami terminai pagal administracinį institucijų lygmenį – nacionalinį, regioninį, vietos ar aukštosios mokyklos.

Žinyną rasite adresu:

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=084EN

Daugiau informacijos: Jolanta Spurgienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 ~ 5) 219 1251, el. paštas: Jolanta.Spurgiene@smm.lt


Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė

Aida Janionytė

tel. (8 ~ 5) 219 1233