MOKSLASplius.lt

Skirta Papilei ir jos žmonėms (1)

Pristatant „Versmės“ leidyklos monografiją „Papilė“ (II, III dalys) antrąjį tomą: Papilės seniūnas Antanas Vaičius, „Versmės“ leidyklos redaktorė Vida Girininkienė ir leidyklos vadovas Petras JonušasVilniaus mokytojų namuose kovo 30–balandžio 1 d. vykusiame Knygų pavasaryje buvo surengta konferencija ir diskusija Lokalios bendruomenės tyrimai ir perspektyvos. Buvo pristatytos naujausios Versmės leidyklos knygos iš serijos Lietuvos valsčiai, šios leidyklos pradėtų leisti Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų pirmieji rinkiniai Gamta ir Archeologija, taip pat 2006 m. Lietuvos mokslo premijos laureatės etnologės prof. Irenos Reginos Merkienės parengtas leidinys Šiokiadienių ir šventadienių etnografija. Etnografinių duomenų rinkimo pagrindai.

Renginyje kalbėjo arba skaitė pranešimus Kovo 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas, monografijų serijos Lietuvos valsčiai mokslo darbų rinkinio Archeologija vyriausiasis redaktorius archeologas dr. Gintautas Zabiela, dar tik pasirodysiančių mokslo darbų vyriausieji redaktoriai dr. Artūras Judžentis (Kalba), serijos Lietuvos valsčiai Mokslo darbų komisijos pirmininkė prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė (Etnologija), etnologai dr. Žilvitis Šaknys ir prof. Libertas Klimka, archeologas dr. Manvydas Vitkūnas, Estijos lietuvių bendruomenės pirmininko pavaduotoja Valerija Šležaitė-Põllupüü, Papilės seniūnas Antanas Vaičius ir kiti.


Kasmet bent po vieną monografiją


Nuo 1998 m. kasmet (išimtis tėra 2002-ieji) Versmės leidykla išleidžia bent po vieną Lietuvos valsčių serijos monografiją, tad jau spėjo susidaryti 15 storų knygų. Paskutinė pasirodė 2006 m. gruodžio mėn. – tai Papilė (II, III dalys). Kol kas šiam Akmenės rajono miesteliui skirtas bene didžiausias Versmės projektas, nes II dalies sulauks tik Laukuva (I dalis pasirodė 2005 m.).

Gyvename laikais, kai bet kuris darbas dažnai vertinamas prieštaringai, o ką jau kalbėti apie projektus. Didžiausi kritikai paprastai yra tie, kurie patys dažniausiai nė piršto nepajudina, bet viską „išmano“.

Galima tik stebėtis Versmės leidyklos užmoju išleisti visiems Lietuvos valsčiams skirtas monografijas – tokios didingos piramidės dar niekas Lietuvoje nėra pastatęs. Ko gero, sutelkti intelektinį potencialą tokiam darbui lengviau negu užtikrinti tų knygų leidybai būtinų lėšų. Tai povandeninė ledkalnio dalis, be kurios nieko nebūtų. Jau yra 15 knygų, atskiriems valsčiams skirtų monografijų. Tai didžiulė intelektinė investicija į ateitį, kurios šiandien gal nė neįvertiname tiek, kiek ji verta. Vertė neabejotinai augs, nes tose knygose – sustabdytas laikas, o jis bus labai iškalbingas po mūsų atėjusiems tyrinėtojams.

Monografijų serija Lietuvos valsčiai yra ne vien žinių šaltinis apie konkretų valsčių, bet ir to krašto bendruomenės telkimo branduolys. Kad tų knygų rengimo darbas telkia žmones bendram tikslui, galėjome įsitikinti ir renginyje Lokalios bendruomenės tyrimai ir perspektyvos.

Papilėniškiai į knygos Papilė (II, III dalys) pristatymą Vilniaus mokytojų namuose važiavo 300 km. Tikriausiai nenusivylė, nes išgirdo daug gerų žodžių apie savo bendruomenę iš daugelio žmonių, kurie vienaip ar kitaip susiję su Papile. Ir ne vien kilmės vieta. Vienaip ar kitaip Papilės apylinkes tyrinėdami įvairių sričių mokslo žmonės juk taip pat savo kūrybines biografijas susieja su šia žeme, tampa to krašto dalimi tiek, kiek žmogus gali būti susijęs su konkrečia vieta.

Papilėniškiai atvyko norėdami ne tik pasidžiaugti 5 metų vykdyto projekto vaisiumi – išėjusia monografija, – bet ir siekdami padėkoti visiems bendro projekto dalyviams. Kokios gaivos į Papilės bendruomenę įliejo trijų dalių dvitomis leidinys, papasakojo Papilės seniūnas Antanas Vaičius. Ši patirtis turėtų būti įdomi ir kitų valsčių bendruomenėms.


Artėjant Papilės sukakčiai


Remdamiesi Livonijos kronika, kurioje Papilė minima 1253 m., papilėniškiai gerokai prieš 2003-iuosius pradėjo rengtis būsimam savo miestelio 750 metų jubiliejui. Tada ir kilo sumanymas jubiliejų papuošti kad ir kuklia knygele apie Papilę. Norėta ją parengti savomis jėgomis, nebent pasitelkiant dar Šiaulių universiteto mokslininkus.

Mintis mintį veja: Akmenės rajono laikraščio Vienybė redaktorius Leopoldas Rozga papiliečius suvedė su Versmės leidyklos redaktore Vida Girininkiene; nuo to ir prasidėjo bendras projektas. Tiesa, papiliečiams iš pradžių tai buvo bauginantis malonumas, nes daugiau kaip tūkstančio puslapių monografijos parengimas ir leidyba turėjo jiems kainuoti apie 100 tūkst. litų. Būtent Papilės bendruomenei ir teko rūpintis, kaip surinkti tuos pinigus. Siekta, kad prisidėtų kuo daugiau bendruomenės narių. Kraštiečių padrąsinimo sulaukta ir iš užsienio lietuvių. Buvo įkurtas seniūnijos rėmimo fondas, ir darbai prasidėjo.

Šis penkerių metų laikotarpis, per kurį buvo rengiama monografija Papilė, pažymėta reikšmingais miesteliui įvykiais ir renginiais. 2001 m. lapkričio mėn. Papilės seniūnijos rėmimo fondas su Versmės leidykla pasirašė sutartį dėl bendro projekto – monografijos Papilė, skirtos Papilės 750 metų jubiliejui (2003 m.), parengimo bei išleidimo, ir tai buvo pirmas įvykis, atskaitos laiko pradžia.