MOKSLASplius.lt

Bohdano Jakimovičiaus knyga „Ivanas Franko – leidėjas: knygotyros bei šaltynotyros aspektai“

Ivanas Franko (1856 08 27–1916 05 28) – žinomas ukrainiečių rašytojas, mokslininkas, visuomenės ir politinis veikėjas, priklauso tam ypatingam negausių Ukrainos asmenybių ratui, apie kurių gyvenimą ir veiklą parašyta nemaža darbų. Tačiau iki šiol dar nepakankamai ištirtos jo plačios veiklos kryptys. Viena jų – I. Franko leidybinė veikla. Šį trūkumą užpildė Lvovo nacionalinės Ivano Franko mokslinės bibliotekos direktoriaus, istoriko dr. Bohdano Jakimovičiaus monografija Ivanas Franko – leidėjas: knygotyros bei šaltynotyros aspektai. 692 puslapių knyga pasirodė 2006 m. ir buvo skirta I. Franko 150-osioms gimimo metinėms.

Dr. B. Jakimovičius savo studijoje išsamiai analizuoja visą Ivano Franko leidybinę veiklą, nepalikdamas nuošaly jo kaip sudarytojo bei redaktoriaus darbų.

 Mokslininkas apžvelgė I. Franko pasaulėžiūros formavimąsi, išskyrė visuomeninę ir politinę veiklą, lėmusią jo dėmesį leidybai. Monografijos autorius akcentavo I. Franko išleistą mokslinę, mokslo populiarinimo ir grožinę literatūrą, kuri tapo itin svarbi Ukrainos mokslui, kultūrai ir visuomeniniam gyvenimui.

Tyrinėtojas ypatingą dėmesį atkreipė į Ivano Franko leistą knygų seriją, išskyrė mokslinę ir tarptautinę bibliotekas. Įvairiu metu plačiam skaitytojų ratui leistos literatūrinių ir mokslo populiarinimo darbų serijos knygos nebuvo brangios. Jos buvo noriai skaitomos – tad atliko svarbų darbą Austrijos imperijos valdomoje Galicijoje keliant ukrainiečių kultūrinį gyvenimą ir formuojant jų savimonę.

Produktyviausi I. Franko kaip leidėjo metai – XIX a. aštuntojo dešimtmečio vidurys–1908-ieji (iki I. Franko ligos).Bohdanas Jakimovičius su kitais tarptautinio kongreso, skirto Ivano Franko 150-osioms gimimo metinėms pažymėti, dalyviais Lvovo nacionaliniame I. Franko universitete

Studijos autorius detaliai ištyrė gražiausio I. Franko poezijos rinkinio Nuo viršūnių iki žemumų parengimo spaudai procesą. Dera pastebėti, kad Lvovo nacionalinis Ivano Franko universitetas šį 1893 m. rotoprintu išleistą rinkinį pakartojo ukrainiečių rašytojo gimimo 150-mečio jubiliejui. Mokslininkas B. Jakimovičius išanalizavo Ivano Franko išleistus Stepano Rudnicko, Jurijaus Fedkovičiaus, Taraso Ševčenkos darbų rinkinius, jo atliktus V. Šekspyro kūrinių vertimus į ukrainiečių kalbą ir, be abejo, ypatingu šedevru laikomą I. Franko sudarytos ukrainiečių lyrikos antologiją Akordai bei jo poemą Mozė.

Dr. B. Jakimovičius, nagrinėdamas I. Franko – sudarytojo ir redaktoriaus – charakteringus bruožus, išaiškino jo ryšius su kitais leidėjais, indėlį į Nacionalinės Taraso Ševčenkos draugijos leidybinę veiklą Lvove ir ukrainiečių bei rusų leidybinį bendradarbiavimą. Studijoje parodyta, kad XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje I. Franko tarp ukrainiečių buvo vienas aktyviausių, produktyviausių ir autoritetingiausių mokslinės, mokslo populiarinimo literatūros, grožinės literatūros vertimų iš kitų kalbų leidėjų.

Monografijos autorius ištyrė I. Franko leidinių meninį apipavidalinimą, net pamėgino pasekti atskirų leidinių likimą, pavyzdžiui, iki šių dienų išlikusios antologijos Akordas istoriją. Monografiją puošia puikios iliustracijos, jai svarbos teikia išsamūs priedai.

Dr. B. Jakimovičiaus darbas Ivanas Franko – leidėjas: knygotyros bei šaltynotyros aspektai, be abejo, tapo svarbiu indėliu į Ivano Franko asmenybės tyrinėjimų ir apskritai ukrainiečių knygos istoriją. Tikėkimės, kad knygos autorius parengs dar ne vieną solidų darbą, skirtą knygos istorijai Ukrainoje.

Dr. Aldona Vasiliauskienė, dr. Aleksandr Sedliar


Nuotraukoje:

Bohdanas Jakimovičius su kitais tarptautinio kongreso, skirto Ivano Franko 150-osioms gimimo metinėms pažymėti, dalyviais Lvovo nacionaliniame I. Franko universitete