MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/06/14

Lietuvos energetikos institutas
skelbia priėmimą į
Technologijos mokslų Energetikos ir termoinžinerijos (06 T) krypties dieninę

D O K T O R A N T Ū R Ą

Doktorantūros studijų metu sudaromos sąlygos papildomai dirbti disertacijos temos srityje; yra galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose, stažuotis užsienio mokslo centruose, dalyvauti tarptautinėse konferencijose, įsilieti į aktyvų instituto jaunųjų mokslininkų sąjungos (http://jms.lei.lt ) kolektyvą.
Stojantieji į doktorantūrą asmenys pateikia:

- prašymą instituto direktoriaus vardu, kuriame nurodo doktorantūros kryptį (prašymo formą rasite www.lei.lt, Informacija, Doktorantūra);
- gyvenimo aprašymą;
- kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomą ir jo priedą bei jų kopijas;
- dviejų mokslininkų rekomendacijas, skirtas LEI Doktorantūros komisijai;
- paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas, o jeigu jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;
- asmens tapatybę įrodantį dokumentą bei paso paskutinio puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
- kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

Pastaba. Būsimiems doktorantams siūloma atvykti išankstiniam pokalbiui su galimais doktorantūros moksliniais vadovais.

Dokumentai priimami Lietuvos energetikos institute, Breslaujos 3, 44403 Kaunas, 233 kab.:
· iki 2007 m. birželio 26 d., priėmimo konkursas vyks 2007 m. birželio 28 d. 8.30 val., 202 kab.;
· nuo 2007 m. rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 24 d., priėmimas vyks rugsėjo mėn.

Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8~37) 40 18 09,

faks. (8~37) 35 12 71, el. p. jolanta@mail.lei.lt, www.lei.lt

Direktorius


Kuriamas psichologų profesinės priežiūros Lietuvoje modelis

Psichologai universitetinių studijų metu privalo įgyti ne tik žinių, bet ir praktinių įgūdžių. Tokia mokymo forma būtina norint įgyti profesionalaus psichologo kvalifikaciją. Įgiję teorinių žinių psichologai atlieka praktiką. Ją sudaro iš dalies nepriklausomas psichologo darbas prižiūrint patyrusiems profesionaliems kolegoms. Tai vadinamoji profesinė priežiūra; jai tenka labai svarbus vaidmuo rengiant psichologus. Praktikos prižiūrint profesionalams tikslas – padėti studijuojantiems:

• integruoti teorines žinias ir praktinius įgūdžius;
• pradėti praktikuoti prižiūrint labiau patyrusiam ir kompetentingam specialistui;
• plėtoti studijuojančiųjų gebėjimą reflektuoti ir analizuoti savo bei kitų asmenų profesinę veiklą;
• įsitraukti į profesinę aplinką, kurioje jau dirba profesionalūs psichologai.

Tik po sėkmingos praktikos asmuo gali būti pripažintas pasirengusiu savarankiškam psichologo darbui.

Psichologų studijos tęsiasi ir įgijus psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Psichologai gilina savo žinias podiplominėse studijose, įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Pažymėjimus ar sertifikatus, leidžiančius pritaikyti naujai įgytas žinias ir įgūdžius profesinėje praktikoje, psichologai gali tik įgiję praktikos prižiūrint profesionalams.
Profesinės priežiūros svarba pabrėžiama Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA) rekomendacijose. Lietuvos psichologai rengiasi tapti visateisiais Europos Sąjungos psichologų bendruomenės nariais. Ateityje tik tie Lietuvos psichologai, kurie atliks praktiką prižiūrint profesionalams, galės tikėtis įgyti Europos psichologo sertifikatą (EuroPsy).
Nepaisant profesinės priežiūros svarbos psichologų rengimui, Lietuvoje iki šiol nebuvo bendro profesinės priežiūros modelio.
Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedra, vykdydama projektą Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro kūrimas, kuria psichologų profesinės priežiūros Lietuvoje modelį. Jame bus išdėstyti pagrindiniai profesinės priežiūros principai, tikslai ir trukmė. Nustatyti reikalavimai profesinės praktikos vadovui ir praktikantams, aiškiai suformuluota, kokias psichologo praktikanto kompetencijas reikia ugdyti profesinės priežiūros metu. Įgyvendinant šį modelį parengta profesinės priežiūros vadovų mokymo programa. Joje būsimieji profesinės praktikos vadovai įgis teorinių žinių apie pagrindinius profesinės priežiūros teorinius modelius. Taip pat joje numatyti ir praktiniai seminarai, kurių metu bus tobulinamos kompetencijos ir įgūdžiai, būtini profesinės priežiūros vadovo veikloje.
Įgyvendinus psichologų profesinės priežiūros modelį, bus ne tik užtikrintas aukštos kvalifikacijos profesionalių psichologų rengimas Lietuvoje, bet ir aukštesnė psichologinių paslaugų Lietuvos gyventojams kokybė.


Biotechnologijos institutas

skelbia priėmimą į biochemijos mokslo krypties dieninę doktorantūrą. Stojantieji turi pateikti: prašymą, gyvenimo aprašymą, magistro kvalifikacinio laipsnio ir jo priedų kopijas, dviejų mokslininkų rekomendacijas, paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas ar doktorantūros krypties mokslinį referatą.
Dokumentai priimami iki š. m. liepos 20 d. adresu: V. A. Graičiūno g. 8, 414 kab., LT-02241 Vilnius. Smulkesnė informacija dėl dokumentų priėmimo pateikiama instituto tinklalapyje www.ibt.lt arba telefonu (8~5) 260 2109, 260 2103. Konkursas vyks rugsėjo mėnesį.

Direktorius

Kviečiame dalyvauti seminare

Naujųjų informacinių technologijų – geografinių informacinių sistemų panaudojimas kultūros paveldo turiniui pateikti

Seminaras vyks birželio 20–21 d. Vilniuje, A. Goštauto g. 12, Matematikos ir informatikos instituto (MII) Multimedijos klasėje. Tai originalus ir visai naujas Justinos Bartkutės (MII) darbas. Bus pristatoma interaktyvi informacinė sistema, sukurta Lietuvos liaudies menininkų gyvenimo ir kūrybos vietų, jų kūrinių nuotraukų, bei kitos informacijos atvaizdavimui geografiniame kontekste.

Seminare sužinosite apie:

· GIS – geografines informacines sistemas;
· interaktyvių žemėlapių įvairovę;
· Google Maps ir Google Earth galimybes;
· GIS panaudą kultūros paveldui pateikti pasaulyje.
· Informacinės sistemos prototipą Lietuvos liaudies menininkų ir jų darbų pristatymui, bus demonstruojamos jos galimybės.

Seminaras vyksta pagal ESF projekto „Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė“ programą. Norinčiuosius dalyvauti maloniai prašome iki birželio 19 d. (antradienio) 15 val. registruotis nerute@ktl.mii.lt . Renginio pradžia – birželio 20 d. (trečiadienį) ir birželio 21 d. (ketvirtadienį) 10 val.

Seminaro pristatymai bei filmuota medžiaga - Multimedijos svetainėje

Multimedijos grupės projekto vadovė dr. Nerutė Kligienė, Matematikos ir informatikos institutas, d. tel. (8~5) 266 0386.

BPD EU SMM MII Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė