MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/07/19

Teisės institutas
skelbia konkursą užimti šias pareigas:

Kriminologinių tyrimų skyriuje jaunesniojo (-sios) mokslo darbuotojo (-jos), 1 vieta;

Dokumentai priimami iki š. m. rugsėjo 24 d. Teisės instituto raštinėje, Gedimino pr. 39/Ankštoji g. 1, 201 kab., tel. pasiteirauti (8 ~ 5) 249 7591.

Viešoji paskaita tema „Bausmių politikos problemos Lietuvoje“ vyks 2007 m. spalio 1 d. 10 val. Teisės instituto patalpose.

Smulkesnę informaciją rasite Teisės instituto tinklalapyje www.teise.orgVilniaus kolegija įgyvendina tarptautinį „Leonardo da Vinci“ programos projektą „Informacinių technologijų taikymas verslumui ugdyti“

Nr. LT/06/EX/1/1010

Vilniaus kolegija nuolat kelia savo dėstytojų kvalifikaciją, kad kiek įmanoma labiau atitiktų verslo ir studentų poreikius. Siekdama šio tikslo Vilniaus kolegija kartu su Panevėžio, Alytaus ir Šiaulių kolegijomis bei užsienio partneriais parengė ir įgyvendina Europos Sąjungos Leonardo da Vinci programos finansuojamą projektą Informacinių technologijų taikymas verslumui ugdyti. Pagal šį projektą 25 Lietuvos kolegijų dėstytojai stažavosi Kipro, Suomijos, Lenkijos, Prancūzijos, Norvegijos ir Belgijos aukštosiose mokyklose.
Įgytą patirtį stažuočių dalyviai pristatė konferencijoje IT teikiamos galimybės verslumo ugdymui. Apibendrinę įgytas žinias dėstytojai parengė verslumo ugdymo naudojant informacinių technologiją metodus, rekomendacijas ir jų įgyvendinimo planą. Vykdant rekomendacijas kolegijos verslo vadybos krypties studijų programose bus išplėstas informacinių technologijų dėstymas, jų metodai bus plačiau naudojami skiriant ir atliekant studijų procesų užduotis, verslumas bus įtvirtintas kaip bendroji kompetencija, ugdoma pasitelkiant visus studijų programos dalykus.

Vilniaus kolegijos informacija


Skelbiamas konkursas Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigoms užimti

Vadovaujantis Klaipėdos universiteto Statutu, Klaipėdos universiteto Tarybos 2007 m. birželio 5 d. nutarimu, Senato 2007 m. birželio 22 d. patvirtintu Rektoriaus rinkimų reglamentu 2007 m. spalio 11 d. paskelbti Klaipėdos universiteto rektoriaus rinkimai.

Konkurse gali dalyvauti šalies ir užsienio mokslininkai ar pripažinti menininkai, kurie turi profesoriaus pedagoginį vardą ir paskirtą rinkimų dieną yra ne vyresni kaip 65 metų.

Kandidatai raštu Rinkimų komisijai pateikia šiuos dokumentus:
– prašymą įregistruoti kandidatu (prašyme nurodoma kandidato pavardė, vardas, gimimo metai, mokslinis laipsnis, pedagoginis vardas, einamos pareigos);
– profesoriaus pedagoginį vardą patvirtinantį dokumentą;
– gyvenimo aprašymą (mokslinę biografiją);
– rektoriaus veiklos programą 5 metų laikotarpiui.

Kandidatas dokumentus (spausdinta ir elektronine forma) Rektoriaus rinkimų komisijai gali įteikti nuo 2007 m. rugsėjo 5 d. iki 2007 m. rugsėjo 11 d. 17 val. (darbo dienomis nuo 15 iki 17 val.).

Dokumentai priimami Klaipėdos universiteto Senato pastate 204 kab. (Herkaus Manto g. 84, tel. (8 ~ 46) 398 940).FIZIKOS INSTITUTAS
Skelbia konkursą į fizikos mokslų krypties doktorantūrą.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki š. m. rugsėjo 10 d. Fizikos instituto moksliniam sekretoriui pateikia:

1) prašymą instituto direktoriaus vardu,
2) magistro kvalifikacinio laipsnio diplomo ir jo priedų kopijas,
3) dviejų mokslininkų rekomendacijas,
4) gyvenimo aprašymą,
5) savo mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas arba mokslinį referatą iš doktorantūros krypties.

Adresas: Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 266 1649.

DirektoriusLietuvių kalbos institutas

SKELBIA KONKURSĄ Į HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FILOLOGIJOS KRYPTIES Dialektologijos, KALBOS ISTORIJOS, Kalbos kultūros (sociolingvistikos), LEKSIKOLOGIJOS (LEKSINĖ SEMANTIKA IR LEKSIKOGRAFIJA) IR Terminologijos ŠAKŲ PAGRINDINĘ DOKTORANTŪRĄ.

Išsamesnė informacija apie priėmimo reikalavimus skelbiama interneto svetainėje: www.lki.lt arba teikiama tel. (8 ~ 5) 263 7690.
Dokumentai priimami iki rugpjūčio 24 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, 156 kab. Priėmimo komisijos posėdis vyks rugsėjo 20 d. 14 val.

DirektoriusCHEMIJOS INSTITUTAS

skelbia priėmimą į fizinių mokslų srities
chemijos krypties (03 P) dieninę doktorantūrą

Stojantieji į doktorantūrą asmenys iki 2007 m. rugsėjo 18 d. moksliniam sekretoriui pateikia:

1. prašymą instituto direktoriaus vardu;
2. gyvenimo aprašymą;
3. kvalifikacinio magistro laipsnio ir jo priedų kopijas;
4. dviejų mokslininkų rekomendacijas;
5. paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas arba doktorantūros krypties mokslinį referatą;
6. 2 nuotraukas 3x4 cm.

Dokumentai priimami A. Goštauto 9, 218 kab., Vilnius LT-01108, tel. (8 ~ 5) 266 1294, 264 8884. Chemijos instituto puslapis internete: http://www.chi.lt.

Direktorius