MOKSLASplius.lt

Mykolo Romerio universitetas – tarp pažangiausių pasaulyje

„Mykolo Romerio universitetas – labiausiai Pasaulio universitetų asociacijos veikloje pastebimas Lietuvos universitetas. Rektorius prof. Alvydas Pumputis, Pasaulio universitetų asociacijos tarybos narys, nuolat aktyviai darbuojasi šios organizacijos veikloje. Manau, visa šio universiteto akademinė bendruomenė džiaugiasi dalyvaudama aukštojo mokslo procesuose, nes studijos – tai pati puikiausia žmogaus veikla“, – taip teigė Pasaulio universitetų asociacijos generalinė sekretorė Eva Egron-Polak rugsėjo 4 d. vykusioje Mokslo metų pradžios šventėje, kurios metu buvo atidaryti nauji Mykolo Romerio universiteto rūmai.

Vienas jauniausių Lietuvoje, praėjusiais metais Europos universitetų asociacijos ekspertų įvertintas ir pripažintas europietišku, moderniu ir dinamišku, Mykolo Romerio universitetas šiais metais į auditorijas pakvietė daugiau kaip 18 tūkst. studentų.

„Visuose lygmenyse jūs sparčiai vystotės, mokotės ir prilygstate pažangiausiems pasaulio universitetams. Mykolo Romerio universitetas rengia plataus spektro šiuolaikiškus socialinių mokslų absolventus. Dabartiniam globaliam pasauliui, kuriame dauguma vertybių sukuriama būtent socialinių mokslų srityje, reikia kūrybingų žmonių, kurie suprastų, kaip vyksta visuomenės pokyčiai. Todėl svarbiausiomis tampa socialinės inovacijos. Tai sėkmingai tarptautiškai orientuotas universitetas, ir man didelė garbė tapti jūsų akademinės bendruomenės nare“, – kalbėjo E. Egron-Polak. Jai Mykolo Romerio universiteto senatas suteikė garbės narės vardą.

Rugsėjo 5 d. vykusiame prasmingame dalykiniame pokalbyje su rektorato nariais buvo aptarta 2010 m. Mykolo Romerio universitete vyksiančio Pasaulio universitetų asociacijos kongreso tema.


Nauji universiteto rūmai


Mokslo metų pradžios šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, Seimo Pirmininko pavaduotojai Česlovas Juršėnas, Gintaras Steponavičius, Vydas Gedvilas, Seimo nariai, Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas, švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, kiti Vyriausybės nariai, Konstitucinio Teismo pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto tarybos pirmininkas prof. Egidijus Kūris ir grupė Konstitucinio Teismo teisėjų, J. E. Apaštalinis nuncijus, arkivyskupas Pėteris Štefanas Cubrigenas (Peter Stephan Zubriggen), Lietuvoje reziduojantys ambasadoriai, Slovakijos Trnavos universiteto rektorius Pėteris Horvatas (Peter Horvath), Lietuvos rektorių konferencijos prezidentas prof. Romualdas Ginevičius, universitetų rektoriai, kolegijų direktoriai, apskričių viršininkai ir didelis būrys kitų garbingų svečių, susirinkusių pasveikinti Mykolo Romerio universiteto akademinę bendruomenę.

Bendras naujojo pastato plotas – daugiau kaip 10 tūkst. kv. metrų. Jame įsikūrė moderniomis technologijomis aprūpinta biblioteka, 20 auditorijų, erdvios ir patogios darbui konferencijų, renginių, sporto salės, laboratorijos. Tai didelė Lietuvos Vyriausybės parama aukštajam mokslui. Mykolo Romerio universiteto rektoriaus prof. Alvydo Pumpučio nuomone, moderniosios technologijos leidžia tobulinti studijų aplinką, o svarbiausia – gerinti studijų kokybę sėkmingai integruojantis į Europos bei pasaulio aukštojo mokslo ir studijų erdvę.

Nors pastatas pradėtas projektuoti prieš dešimtmetį, o statyti – 2000-aisiais, jame pavyko įgyvendinti naujausias statybos ir informacines technologijas.

„Tai pirmieji nauji universiteto rūmai per Lietuvos nepriklausomybė laikotarpį. Būtų puiku, jeigu ateityje tai taptų naujų mokslo metų pradžios tradicija“, – sakė prof. E. Kūris.

„Esame nuoširdžiai dėkingi Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei. Sekame naujausiomis pasaulio aukštojo mokslo tendencijomis. Pasaulyje formuojasi studijos be sienų, plečiamos galimybės studijuoti visą gyvenimą, sudarant kuo palankiausias sąlygas kiekvienam žmogui modeliuoti žinias, reikalingas karjerai. Pritariame Lietuvoje šiuo metu vykstančiai aukštojo mokslo reformai. Aukštasis mokslas privalo tapti lygiaverčiu rinkos dalyviu. Nesiekiame tapti nei nacionaliniu, nei eksperimentiniu universitetu, mes norime sėkmingai įsitvirtinti pasaulio aukštojo mokslo erdvėje. Tik taip galime padaryti gera didžiausiam savo šalies turtui – studentams. Jie – tikrieji mūsų veiklos vertintojai, ir mes gerbiame jų pasirinkimą. Pasaulyje šiuo metu yra 114 mln. studentų, Europoje – 17 mln. Per 10–15 metų šie skaičiai padvigubės. Kiek metų prireiks Lietuvai, turinčiai tik 13 proc. gyventojų su universitetiniu išsilavinimu, kad pasivytų pasaulį?.. Vienintelis kelias, kuriuo eidama Lietuva gali pasiekti savo tikslų globaliame pasaulyje, – tai lavinimas. Lavinkime savo kraštą visomis išgalėmis“, – kalbėjo rektorius prof. Alvydas Pumputis.