MOKSLASplius.lt

Socialinė dimensija Lietuvoje ir Europoje (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 16

Jekaterina SAMOILOVIČ
Nacionalinės Bolonijos proceso propaguotojų grupės narė


Socialinė parama ir stipendijų bei paskolų sistema yra puikiai išplėtotos Šiaurės Europos šalyse, kur socialinės garantijos suteikiamos visiems šalies studentams nepriklausomai nuo jų tėvų pajamų. Austrijoje, Ispanijoje, Airijoje, Latvijoje ir Portugalijoje valstybė skiria studentams visišką paramą. Olandijoje 60 proc. studentų, o Suomijoje 66 proc. studentų gauna valstybės pagalbą. Kitoje Europos dalyje socialinės paramos sistema sunkiai įgyvendinama. Pavyzdžiui, Italijoje, kaip ir daugelyje Rytų Europos valstybių, tokia sistema neegzistuoja. Vakarų Europos šalyse valstybės parama studentams labai priklauso nuo tėvų pajamų, ir todėl ši parama prieinama tik nedidelei studentų daliai. Pavyzdžiui, Austrijoje 39 proc. studentų savo finansinę padėtį vertina kaip labai gerą ir 26 proc. kaip labai blogą. Didžiausias skirtumas tarp šių dviejų grupių yra Suomijoje, Latvijoje ir Airijoje. Pradedant studijas tai lemia skirtingas pradines sąlygas, kurios daro įtaką studentų galimybei laisvai pasirinkti, ką ir kaip jie nori studijuoti bei poreikį dirbti studijų metu siekiant padengti studijų išlaidas.

Visa tai, be abejo, veikia studentų mobilumą, ypač kalbant apie studentus, kurie nedalyvauja mobilumo programose. Neįmanoma teigti, kad Norvegijos studentas su valstybės parama turi tas pačias mobilumo galimybes kaip ir, pavyzdžiui, Serbijos studentas. Šios problemos susijusios su darbo leidimais, vizomis, užsienio teisės reglamentais, kurie apriboja mobilumą ypač iš Rytų į Vakarų Europą. Mobilumo atžvilgiu aktyviausi studentai yra Ispanijoje, kur vienas iš penkių studentų buvo išvykęs studijuoti į kitą šalį. Kitose šalyse nuo 8 proc. iki 17 proc. studentų praleido tam tikrą laikotarpį užsienyje dalyvaudami įvairiuose mokymuose, kalbų kursuose ar tarptautinėse programose.

Lietuvoje mobilumo programos tampa vis populiaresnės: nuo 1999 m. iki 2003 m. išvykstančių studentų skaičius padidėjo 3,34 karto, o atvykstančiųjų – 6 kartus. Tačiau, remiantis statistikos departamento duomenimis, užsienio piliečiai sudaro labai mažą Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų populiacijos dalį – apie 0,4 proc. akademinio jaunimo, kurių 60 proc. yra atvykę iš Europos valstybių, šiek tiek daugiau negu 30 proc. – iš Azijos.

Daugelyje su studentų mobilumu susijusių tyrimų išryškėjo veiksniai, kurie gali kelti grėsmę sėkmingoms studijoms užsienio šalyje. Labai svarbi studento psichologinė savijauta, kurią veikia pasirinktos šalies kultūra, studijų sritis ar faktas, kad studijuojama ne toje šalyje, kuriai teikiama pirmenybė, o kuri yra tik antrasis pasirinkimas, ar kuri yra paskirta. Taip pat užsienio studentus glumina nepažįstama studijų ir vertinimo sistema, o tai veikia studentų integraciją bei studijų sėkmę šalyje. Socialiniai užsienio studentų kontaktai kasdieniniame gyvenime ir universitetuose skiriasi priklausomai nuo jų kilmės šalies, finansinės situacijos ir asmeninių gyvenimo aplinkybių. Sėkmingas santykių su akademiniu jaunimu užmezgimas priklauso ir nuo vietinių studentų požiūrio į tarptautinius studentus. Deja, dažnokai vietiniai studentai gyvena labai individualistinį gyvenimą, ar, priešingai, jau turi savo socialinių ryšių tinklą ir tam tikrą nuomonę apie užsienio studentus, ypač atvykusius iš „trečiojo pasaulio“ šalių. Ryšiai su vietos studentais itin palengvina integraciją į universitetą, padeda prisitaikyti prie studijų reikalavimų, lavina užsienio kalbos įgūdžius. Taip greičiau susipažįstama su vietinių studentų laisvalaikio kultūra ir dalyvaujama socialiniame gyvenime. Neužmezgę šių ryšių užsienio studentai jaučiasi svetimi, o tai turi įtakos ir studijų rezultatams, nes paveikiamas pasitikėjimas savimi. Tai trukdo nepriklausomai elgtis ir aktyviai dalyvauti paskaitose ar mišriose užsienio ir vietinių studentų darbo grupėse. Taigi kad ir kokia įdomi ir vertinga būtų užsienio šalies aukštojo mokslo sistema, sėkmingam teikiamos informacijos įsisavinimui būtina tarptautiniams studentams palanki socialinė aplinka.