MOKSLASplius.lt

Pastabos dėl Švietimo ir mokslo ministerijos parengto Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo projekto

SANTRAUKA

Projekte yra dvi pozityvios nuostatos: pirma, universiteto rektorių renka universiteto taryba, kurios daugumą sudaro išoriniai nariai; antra, valstybinio mokslinių tyrimų instituto aukščiausios valdymo institucijos daugumą sudaro išoriniai nariai. Tačiau šios nuostatos nebus efektyvios, kadangi jas neutralizuoja kitų projekto nuostatų trūkumai.

Parengtas projektas yra kompromisinis. Jame bandoma suderinti nesuderinamus dalykus: 1) nemokamas ir mokamas studijas valstybinėje aukštojoje mokykloje; 2) dvi aukščiausias kolegialaus valdymo institucijas aukštojoje mokykloje (Tarybą ir Senatą), atliekančias skirtingas funkcijas – tai gali paralyžuoti aukštosios mokyklos vidinį valdymą.

Kiti esminiai projekto trūkumai: 3) neapibrėžtos aukštosios mokyklos padalinių vadovų (dekanų, katedros vedėjų, kt.) skyrimo eiti pareigas sąlygos (toliau bus tęsiama praktika, kai personalas išsirenka vadovus iš savo tarpo); 4) aukštosios mokyklos autonomija iškeliama virš akademinės laisvės (autonomija smulkiai detalizuojama, akademinė laisvė neapibrėžiama); 5) mokslinių tyrimų instituto paskirtis, kaip ir dabar veikiančiame įstatyme, išlieka neaiški, toliau dubliuoja universiteto paskirtį; 6) atsisakyta minimalių valstybinių kvalifikacinių reikalavimų aukštųjų mokyklų personalui; 7) nenumatyta nepriklausoma nuo valdžios institucijų aukštųjų mokyklų ir jų vykdomų studijų programų akreditavimo institucija; 8) nenumatoma atkurti 2003 m. iš įstatymo pašalintą nuostatą dėl sutarties tarp aukštosios mokyklos ir valstybės institucijos, kurios reguliavimo sferoje yra mokykla (ilgalaikė sutartis leistų aukštajai mokyklai planuoti savo veiklą).

9) Paskutinė, bet pagrindinė pastaba: projekte nėra nuostatų, galinčių padėti spręsti aukštojo mokslo problemas kaip visos povidurinio švietimo sistemos problemą.

Visas tekstas Word formatu 

V. Daujotis

2007-11-09